MS Excel. Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel.

Курсът “ MS Excel. Електронни таблици ” има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в табличен вид, изчисления с помощта на формули и функции, работа с диаграми.

НОВО :

Изтегли БЕЗПЛАТНО удобен  Наръчник с над 50 клавишни комбинации в EXCEL.

 

Квалификации и цели

За кого ще бъде полезен този курс?

Модулът е подходящ за всички, които имат базова компютърна подготовка и искат да се запознаят с възможностите и функционалността на програмата за работа с таблици. Курсът е подходящ и за онези от вас, които работят с програмата, но искат да систематизират и попълнят знанията си.

В курса се изучава:
 • Създаване и редактиране на работни листове
 • Форматиране и отпечатване
 • Извършване на изчисления с формули и функции
 • Създаване на графики и диаграми
Връзка с други курсове:

След преминаване на този модул, можете да задълбочите уменията си за работа с таблици и данни в курсовете “MS Excel. Формули и функции за напреднали” и “MS Excel. Анализ на данни”.

Продължителност и цени:

Делничен курс

Дневен  формат (10:00 – 13:00 ч.)
 • Продължителност: 10  уч.часа, разпределени в  2,5 занятия
 • Цена :  85,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Вечерен  формат (17:00 ч, – 19:00 ч., 19:00 ч. – 21:00 ч.)
 • Продължителност:  10 уч.часа, разпределени в 4 занятия
 • Цена :  98,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

Съботно-неделен курс:

 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 2,5 занятия
 • Цена на курса: 98,00 лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти