Блог | Център за професионално обучение - Devise Expert
Category Archives for "Блог"

Щастливо връчени дипломи, издание 2019

Автор: DEVISE EXPERT

Не е лесно да управляваш Център за професионално обучение. Освен административните изисквания за поддържане на винаги високо качество на обучението, стремежите да удовлетворим изискванията на работодатели и ученици, съществува и вечната борба да сме полезни за всички, които са ни поверили своето обучение.

За това с огромна гордост споделяме източника на вдъхновение и сила, мотиватора да продължим да работим- смелите успешно завършили програмата си за професионална квалификация курсисти.

Защо да уча „C“ ?

Автор: Милена Бакалова

Този въпрос възниква постоянно в разговорите с курсисти преди началото на някое от нашите обучения по програмиране. Многократно чуваме: "C е отживелица" (Произнася се Си). Надяваме се тази статия да даде отговори на въпроси като:

  • Защо C е добър избор за първи език за програмиране?
  • Има ли смисъл да се задълбочим в C?
  • Какво е бъдещето на програмният език C?
  • И все пак: Защо C? ...

SQL: Клаузата MODEL – мощният инструмент на Oracle за извършване на изчисления

Автор: Десислава Христова

Клаузата MODEL (от Oracle 10g) е мощно разширение към стандартната SELECT заявка, даваща възможност да се решат проблеми като:

  • изчисления, в които участват стойности от съседни редове на резултата
  • получаване на междинни резултати по групи
  • итерации за генериране на нови стойности

и редица други, за които традиционно се използват многократно свързване на таблици със себе си (self join) или PL/SQL код.

Test Automation за API с Postman, Newman и Jenkins

Автор: Милена Бакалова по материали на Solid gear

Какво е Test Automation?

Тестова автоматизация е използването на софтуер за контрол на изпълнението на тестове и сравняване на реалните резултати с очакваните резултати.

За да обясним как се постига пълна автоматизация на тестването на API, се нуждаем от инструменти като Postman, Newman и Jenkins.

7 основни настройки за впечатляващи drop caps в Adobe InDesign

как да настроим drop cap в indesign

Автор: Светлана Димчева

Ще обърнем внимание на основните проблеми на дизайна с бити букви (Drop caps) за книги, списания и др. чрез важните настройки за форматиране им в Adobe InDesign. Определено няма да изчерпаме всички възможности за дизайн, който дават настройките на размер, отстояния и подравнявания, цвят и форма. Това е по-скоро един списък с потенциални проблеми, които е хубаво да предвидим.

MS Excel VBA: Как да генерираме обобщаващ отчет за продажбите (Видео)

VBA Генериране на обобщаващ отчет

Автор: Дикран Хачикян

MS Excel VBA: Как да генерираме обобщаващ отчет за продажбите представя как с помощта на VBA може да се напише макрос, който сумира продажбите на служителите през 2015, 2016, 2017. Макросът е независим от броя на годините и може лесно да се приспособи, така че да извършва и други изчисления като например среден брой продажби за годината или да сумира стойността на продажбите.

Предимства и недостатъци на безплатната операционна система Linux • Натисни F1

Натисни F1

Дикран Хачикян разказва за предимствата и недостатъците на операционната система Linux на достъпен език. Благодарим на екипа на Натисни F1 за поканата.

Можете да гледате епизода на предаването на сайта на BNT 2.

PL/SQL: Как да напишем собствена агрегираща/аналитична функция?

PL/SQL как да напишем собствена агрегираща или аналитична функция

Автор: Дикран Хачикян
Често създаването на собствена агрегираща или аналитична функция се възприема като задача за много напреднали потребители, но надявам се, че тази статия ще ви убеди в това, че подобна задача може спокойно да се постави в категорията „обичайни“.