Бази данни статии | Център за професионално обучение - Devise Expert
Category Archives for "Бази данни статии"

Бази данни статии

Разликата между Database и Data Warehouse

Автор: Десислава Христова

Данните са нещо, което има много голяма роля в нашия живот. Те са практически навсякъде в ежедневието ни и влиянието, което оказват върху нас, е огромно. Важно е обаче да знаем как можем да ги управляваме и да извличаме полза от тях.

Power BI vs Qlik Sense vs Tableau Public

Power BI vs Qlik Sense vs Tableau Public сравнение по ключови показатели

Автор: Десислава Христова

Изборът на правилния инструмент е нещо много важно при изготване на отчети и анализ на данни. Доста често обаче това е труден процес, защото отнема много време и има сравнително голям брой детайли, които трябва да се вземат под внимание при разглеждане на различните варианти. Всеки трябва да прецени, в зависимост от изискванията си, кой инструмент би му бил най-полезен и ефективен при анализиране на данни и взимане на решения.

Поглед върху едни от най-популярните BI инструменти през 2019-та година

Поглед върху едни от най-популярните BI инструменти през 2019-та година

Автор: Десислава Христова

Все по-често компаниите днес използват BI технологии за подобряване на процеса на вземане на решения, за оптимизиране на дейността си и идентификация на нови възможности за бизнеса. През последните години популярността на този тип технологии нараства, като се създават все по-нови инструменти с цел улесняване на работата при извършване на анализи на данни и изготвяне на доклади. Тъй като BI инструментите са създадени за работа с голям обем данни, те позволяват бърз достъп и обработка на данни с цел извличане на смислена информация от тях за подпомагане на бизнеса.

SQL: Клаузата MODEL – мощният инструмент на Oracle за извършване на изчисления

Автор: Десислава Христова

Клаузата MODEL (от Oracle 10g) е мощно разширение към стандартната SELECT заявка, даваща възможност да се решат проблеми като:

  • изчисления, в които участват стойности от съседни редове на резултата
  • получаване на междинни резултати по групи
  • итерации за генериране на нови стойности

и редица други, за които традиционно се използват многократно свързване на таблици със себе си (self join) или PL/SQL код.

PL/SQL: Как да напишем собствена агрегираща/аналитична функция?

PL/SQL как да напишем собствена агрегираща или аналитична функция

Автор: Дикран Хачикян
Често създаването на собствена агрегираща или аналитична функция се възприема като задача за много напреднали потребители, но надявам се, че тази статия ще ви убеди в това, че подобна задача може спокойно да се постави в категорията „обичайни“.

Изчисления с функциите COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX в SQL

SQL MIN MAX Count
Към курса Анализ на данни и изготвяне на отчети с SQL

Автор: Дикран Хачикян

Функциите COUNT(), SUM(), AVG(), MIN(), MAX() в езика SQL са в групата на агрегиращите функции и присъстват в множество заявки и отчети с изчисления.

SQL: Вложени SQL заявки

Автор: Дикран Хачикян

Това е първата статия от поредицата „SQL: Тънкости и техники при SELECT заявки“ и тя е посветена на вложените заявки, които са един полезен и мощен инструмент при извличане на данни от таблиците.