Програмиране статии | Център за професионално обучение - Devise Expert
Category Archives for "Програмиране статии"

Програмиране статии

Test Automation за API с Postman, Newman и Jenkins

Автор: Милена Бакалова по материали на Solid gear

Какво е Test Automation?

Тестова автоматизация е използването на софтуер за контрол на изпълнението на тестове и сравняване на реалните резултати с очакваните резултати.

За да обясним как се постига пълна автоматизация на тестването на API, се нуждаем от инструменти като Postman, Newman и Jenkins.

JavaScript: Каква е разликата между библиотека и софтуерна рамка (framework)?

към курса JavaScipt &jQuery Fundamentals

Автор: Дикран Хачикян

Процеса на разработка на съвременни приложения на JavaScript обикновено включва в себе си използването на множество библиотеки или софтуерни рамки. Всъщност днес много рядко можем да срещнем JavaScript приложения изцяло разработени на чист JavaScript.

В Интернет можете да намерите множество определения на това какво е билиотека и какво е рамка, но целта на тази статия е да ви разясни защо е важно да правим разлика между двете и какво ще ни даде това на практика.

Как да използваме Promise обекти в JavaScript

Автор: Дикран Хачикян

Обектът Promise се използва при работа с асинхронни функции, например при изпращане на ajax заявки, и позволява на подобни функции да връщат резултати без да е необходимо да се използват функции с обратно извикване (callback funcitons), които водят до лошо структуриран код и редица други проблеми (например с обработката на грешки).

7 полезни нововъведения в JavaScript (ECMAScript6)

Автор: Дикран Хачикян

С последната спецификация  ECMAScript 6 или ES 6, в езика JavaScript са добавени много нови и полезни  възможности, най-интересните от които можете да прочетете в  тази статия.