This is a page section

Свидетелство за професионална квалификация (3-54)

​Свидетелството за професионална квалификация е признат от МОН документ даващ ви правото да упражнявате избраната от вас професия в областта на информационните технологии.

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

  • да завършите пълния курс на обучение за съответната професия
  • да  вземете успешно изпитите по теория и практика за всеки модул от обучението
  • да се явите на Държавен изпит по теория и практика на професията

Удостоверение за професионално обучение (3-37)

Удостоверние за професионално обучение

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация.

За да ви бъде издадено Удостоверение за професионално обучение е необходимо:

  • да завършите курс за професионална квалификация
  • да вземете изпита по теория и практика

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който се издава по образец на нашата фирма в уверение на това, че сте преминали през курс на обучение.

Издава се в случаите, когато не желете да се явите на изпити по теория и практика, но ви е необходим документ за преминато обучение.

Научи повече за курсовете, които предлагаме:

Графичен и уеб дизайн >

Уеб програмиране >

SQL и Анализ на данни >

Програмиране >

Администриране на Линукс сървъри  >

MS Excel, MS Word, MS Access, MS PowerPoint  >