Корпоративно обучение

За успеха на вашия екип. За качество, бързина и удовлетвореност

Център за професионално обучение Експерт организира и провежда специализирани обучения за фирми,  като съдържанието, продължителността и времето на провеждане на стандартните ни курсове може да бъде съобразено с конкретните нужди на Вашата фирма и предварителната подготовка на служителите.

Лекторите ни са специалисти с богат професионален опит в съответните области.

За тях  преподаването  е страст и имат индивидуален подход към всеки курсист.

Въведена система за управление на качеството

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.

Пакетът от услуги за фирмено обучение включва:

1

Предварителна среща

Уточняваме на изискванията, потребностите и очакванията от обучението.

2

Безплатен практически тест

Определяме  предварителните знания и умения на служителите

3

График и учебен план

Датите и часовете на обучение се съгласуват спрямо възможностите на фирмата.

Изготвяме индивидуален учебен план  според потребностите на екипа

4

Учебни материали

Предоставяме пакет от учебни материали, примери, задачи за самостоятелна  работа, видеозапис  на лекцията за всеки един от участниците в обучението.

5

Удостоверение за професионално обучение

Издаваме национално признато удостоверение по образец на МОН, след успешно издържани практически и теоретичен изпит

6

Обратна връзка за обучението

Изготвяме протокол за представянето на участниците в обучението,  с анализ и коментар за придобитите теоретични знания и практически умения

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИТВАНЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС !

 Щe подготвим индивидуална оферта за Вашата компания

Качествено обучениe, персонално внимание към всеки участник ,
атрактивни корпоративни отстъпки

Сред нашите клиенти за много български фирми, национални и образователни институции