Документи за професионално обучение

При кандидатстване за професионално обучение в края, на което се издава Свидетелство за професионална квалификация са необходими следните документи:

Медицинска бележка

Медицинската бележка се издава от вашия личен лекар в уверение на това, че здравословното ви състояние позволява да учите и упражнявате избраната от вас професия.

Заявление за обучение

Заявлението е до директора на Центъра за професионално обучение. Оформлението на заявлението е стандартно, а текстът е свободен, но трябва да посочите наименованието и кода на специалността и професията, по която ще се обучавате.

Снимка за паспорт 1 бр.