Видео запис: Приложно програмиране на С

С е фундаментален език с универсален спектър на приложение. Всички жизнено важни софтуерни компоненти на компютърните системи: ядрото на операционната система, драйверите и множество модули управляващи системата са написани на С.

Доброто познаване на езика C е правилна стъпка по пътя към професионалното програмиране.

Видео курса съдържа записите от занятията на курсовете “Програмиране на C” и “Приложно програмиране на С