петък
вечер
анализ
на данни
Безплатно
Видео запис от семинар

Бизнес и маркетинг с R:
Как да анализираме поредица от събития и състояния?

// 2 часа, семинар

Програма

Ако погледнем на бизнеса като на последователност от събития и състояния свързани с дейността на компанията, то логично възникват въпросите:

– С какви средства можем да ги опишем формално и анализираме?

– Кои от поредиците са често случващи се (типични)?

– Има ли прилики между определени поредици и можем ли да отделим определени модели?

По време на семинара, въоръжени с пакетите TraMineR и arulesSequences за R, ще потърсим отговор на тези и много други въпроси.

Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни. Неговите основни предимства са:

  • лесен за ползване от специалисти в конкретна област
  • безплатен и с огромна общност от разработчици
  • множество пакети за решаване на задачи от различни области
  • не изисква предварителни умения в програмирането
  • лесна публикация на получените резултати в различни формати

Лектор

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.

Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие. 

И е напълно безплатно

Регистрация

Бизнес и маркетинг с R: Как да анализираме поредица от събития и състояния?

// 2 часа, семинар
Задълбочете знанията си

Курс Анализ на данни с R

Езикът R и съпътстващите го свободно достъпни библиотеки притежават множество функции за анализ и визуализация на данни.

В комбинация със средата R Studio и формата R Markdown тези инструменти са мощно средство за изследвания на данни и представяне на крайните резултати.

Вижте още

Езикът R за решаване на бизнес и маркетинг задачи

// 2 часа, семинар

Семинарът има за цел да представи с практически примери възможностите на R в решаването на бизнес и маркетинг задачи.

Ще разгледаме две често срещани в практиката задачи:

– Откриване асоциативни правила (Market Basket Analysis)

– Анализ на последователност от събития (Behavior Sequences)
Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни

– лесен е за ползване от анализатори на данни

– притежава множество пакети с функции

– не изисква предварителни умения в програмирането

Power BI: Как да използваме R в Power BI?
// 2 часа, семинар

Ще видим възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на R.

Power BI: Как да използваме Python и R в Power BI
// 2 часа, семинар

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове. Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)