Devise Expert
петък
вечер
анализ
на данни
Безплатно
Видео запис от семинар

DAX: Row/Filter Context & Context Transition в DAX заявките

// 2 часа, семинар

Програма

Едно от важните за DAX понятия е свързано с контекста, в който се извършват изчисленията.

В предстоящия семинар с практически примери ще потърсим отговор на въпросите:

– Какво представляват контекст по редове и контекст променен от филтрите?

– Кои са функциите, които извършват преход между двата контекста?

– С кои функции можем да въздействаме върху контекста?

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.
Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие.  И е напълно безплатно

Лектор

dikran-hachikyan.jpg

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Очаквайте нови дати или се свържете с нас.

Задълбочете знанията си

Курс PowerBI Desktop. Анализ на данни и изготвяне на отчети

Вижте повече за приложението на функционалния език DAX за анализ на данни в Power BI. Темите на обучението включват запознаване със софтуера и процеса за анализ, как можете да извлечете още повече информация с DAX, как и защо да добавяте изчислими полета и мерки към модела, да подготвите данните и да оптимизирате модела.
Вижте още
DAX: Защо да пишем DAX заявки с Dax Studio?
// 2 часа, семинар

Ако все още не сте ползвали Dax Studio или не сте убедени, че това е оптималният инструмент за съставяне и изследване на DAX заявки, то този семинар се надяваме да промени това.

Целта на семинара е да представи възможностите на приложението Dax Studio при подготовката на DAX заявки и метрики в отчетите на Power BI.

Предстои ни да разгледаме с практически примери:
– как да пишем заявки, метриките и променливи в Dax Studio
– с какво Dax Studio прави по-удобени анализите
– как да изследваме и оптимизираме заявките

DAX. Оптимизация на заявки
// 2 часа, семинар

Семинарът Оптимизация на DAX има за цел изследване на факторите оказващи влияние върху производителността при изпълнение на изчисления в DAX и насоките за оптимизирането й.

Темите включени в семинара включват:

  • Вътрешната организация на данните в Power BI.
  • Какво представляват Formula Engine и Storage Engine
  • Интерпретиране на резултатите от Vertipaq Analyzer.
  • Performance Analyzer, DAX Studio и SQL Profiler като инструменти за изследване на производителността.
  • Интерпретиране на резултатите от DAX Query Plan
  • Мерки за подобрение на модела на данните.
  • Мерки за ускоряване на изчисленията.
Python и R в Power BI
// 2 часа, семинар

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове. Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)