Devise Expert
петък
вечер
анализ
на данни
Безплатно
Видео запис от семинар

Power BI: Как да използваме R в Power BI?

// 2 часа, семинар

Програма

Ще видим възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на R.

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.
Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие.  И е напълно безплатно

Лектор

dikran-hachikyan.jpg

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Вземете семинара на видео сега

 • Не сте успели да участвате в събитието
 • Темата е интересна за вас

Регистрирайте се и станете част от събитието "Power BI: Как да използваме R в Power BI?"

Видео запис

БЕЗПЛАТНО
 • 2 часа
 • Видеозапис от събитието
 • Всички примери и материали
 • Неограничен достъп
Регистрация
Задълбочете знанията си

Курс PowerBI Desktop: Анализ на данни и изготвяне на отчети

Ще преминем последователно през работния процес с продукта- от свързване към различни източници на данни, отстраняване на непълни или грешни стойности, добавяне на изчислими полета до създаване на мерки (measures) с DAX и визуализация на данните и добавяне на аналитични маркери

Курс Анализ на данни с R

Езикът R и съпътстващите го свободно достъпни библиотеки притежават множество функции за анализ и визуализация на данни.

В комбинация със средата R Studio и формата R Markdown тези инструменти са мощно средство за изследвания на данни и представяне на крайните резултати.

Вижте още

Езикът R за решаване на бизнес и маркетинг задачи

// 2 часа, семинар

Семинарът има за цел да представи с практически примери възможностите на R в решаването на бизнес и маркетинг задачи.

Ще разгледаме две често срещани в практиката задачи:

– Откриване асоциативни правила (Market Basket Analysis)

– Анализ на последователност от събития (Behavior Sequences)

Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни

 • лесен е за ползване от анализатори на данни
 •  притежава множество пакети с функции
 • не изисква предварителни умения в програмирането
M Formula Language for Power BI
// 2 часа, семинар

Целта на работилницата е придобиване на знания за М и умения за използване неговите възможности посредством примери от практиката.

Power Query M Formula Language поддържан от Power Query Editor (Power BI, MS Excel) притежава мощни инструменти за начална обработка на данни, създаване на различни видове изчислени колони, трансформиране на данни и др.

Включените в работилницата теми са:

 • синтаксис на М
 • използване на структурирани данни: List, Record, Table
 • създаване на собствени функции
 • задачи, които могат да бъдат изпълнени само с М
 • изчисления и трансформация на данни с M
 • обработка на данни с M
 • оптимизация на стъпките при подготовка на данни
Power BI: Как да използваме Python и R в Power BI
// 2 часа, семинар

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове. Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)