Видео курсове

по време на изолация

Отново отваряме записването за видео курсовете ни. Да запълним задаващото се свободно време с нещо положително и развиващо.
5 напълно безплатни курса
80% отстъпка от номиналната цена за всички останали
Записи от реални курсове. Чуйте отговори на въпросите, които може би вълнуват и вас
С възможност да задавате въпросите си на лектора
Изберете своето обучение и попълнете формата за регистрация
Ще се свържем с вас с информация за плащане по банков път
Ще получите по имейл материалите за вашите курсове
C Приложно програмиране, алгоритми и структури от данни
Подходящо за начинаещи
Регистрирайте се

C { Приложно програмиране

23 часа
512 лв. 102 лв.
Лектор: 
Дикран Хачикян
С е фундаментален език с универсален спектър на приложение
С е гъвкав, ефективен и изключително изразителен.
С позволява да усетите "как се случват нещата" в кода
Ще започнем с основите и ще се задълбочим в приложното програмиране с анализ на алгоритми и структури от данни.
C | Приложно програмиране. Теми
Въведение в C
● необходими програми и настройки за програмиране на С;
● структура на програмите и елементи на езика С;
● оператори в програмния език С;
● конструкции за условно и циклично изпълнение на програмите;
● функции и макроси;
● директиви на предпроцесора;
● указатели;
● динамично заделяне/освобождаване на памет;
Приложно програмиране на C 
● Анализ на алгоритми;
● Алгоритми за сортиране и търсене;
● Линейни структури от данни;
● Дървовидни структури;
● Графи;
Подходящо за начинаещи
Регистрирайте се

Въведение в професионалното програмиране със C, C++ и Java

44 часа
564 лв112 лв.
Лектор: 
Дикран Хачикян
Съдържанието и последователността на представените в пакета Програмиране на C, C++ и Java курсове има за цел да усвоите принципите на съвременното програмиране. Ще поставим основите със С, ще преминем към обектно в С++ и ще надградим в JAVA.
Въведение в програмирането. Теми
Въведение в C
● необходими програми и настройки за програмиране на С;
● структура на програмите и елементи на езика С;
● оператори в програмния език С;
● конструкции за условно и циклично изпълнение на програмите;
● функции и макроси;
● директиви на предпроцесора;
● указатели;
● динамично заделяне/освобождаване на памет;
Програмиране на C++
● основи на обектно ориентираното програмиране;
● създаване на клас;
● данни и методи на класа;
● public, protected и private компоненти;
● наследяване;
● предефиниране на оператори;
● множествено наследяване, виртуални функции и абстрактни
класове;
● обработка на изключения;
● шаблони на функции и класове;

Java за програмисти на C++
● сходства и разлики между C++ и Java;
● обектна йерархия и основни стандартни пакети в JDK;
● обработка на изключения;
● управление на нишки.

C++ Concurrency

20 часа
600 лв. 120 лв.
Лектор: 
Дикран Хачикян
Усвоете на практика новите възможности в езика C++, добавени от стандартите  С++11/14/17.
Изисква знания за програмиране на C++.
C++ Concurrency. Теми
C++ Core
● унифицирана иницаилизация (Uniform initialization,  initializer_list);
● дедукция на типове (auto, decltype);
● форсиране/ забрана на подразбиращи се конструктори, деконструктор и методи ;
● ламбда изрази и указатели към функции;
● умни указатели (Smart Pointers);
● lvalue и rvalue референции (move semantics);

Concurency
● Модел на паметта; 
● Атомарни типове;
● Нишки;
● Локални данни;
● Синхронизация (condition variables);
● Асинхронно изпълнение на задачи (std::future, std::promise, std::async, ... )
● Инструменти за изследване на кода на ниско ниво;
● ABBA проблем;
● lost wakeup проблем;
● Състояния на надпревара (Race Conditions);
● Взаимно блокиране (Deadlocks);
Безплатен курс
Регистрирайте се

Git | Управление на кода на софтуерни проекти

16 часа
Безплатен курс
Лектор: 
Дикран Хачикян
Обучението не е ориентирано към определен език за програмиране или среда за разработка по подобие на самия инструмент. Вижте: принципите на работа, командите, добрите практики
Git. Теми
Въведение в средствата за контрол на версии
● Основни понятия и инструменти за управление на кода на софтуерни проекти;
●  Инсталиране и настройка на git;
●  Инициализация на локално хранилище;
●  Сценарии за работа с git;
●  Вътрешна организация на хранилище;

Команди за работа с git
● Управление на съдържанието на хранилище; 
● Журнал на промените в хранилището. Средства за сравнение на различни версии на сорс файлове.;
● Създаване и управление на разклонения във версиите на софтуерни проекти, обединяване и изтриване на разклонения;
● Премахване на промени, връщане към стари версии;
● Временен запис на промени (stash);
● Създаване и прилагане на кръпки (patch)

Работа с git при колективна разработка на софтуер
● Сценарии за екипна работа с локални и отдалечени хранилища;
● Команди за работа с отдалечени хранилища;
● Създаване на разклонения и синхронизиране на локални и отдалечени хранилища;
● Работа с git от среди за разработка на софтуер;
● Добри практики при работа с git
Подходящо за начинаещи
Регистрирайте се

Linux | Професионално администриране

25 часа
347 лв. 69 лв.
Лектор: 
Дикран Хачикян
За всички, които искат да администрират сървъри, работни станции и мрежи, работещи под управлението на операционната система Linux. 
Обучението е с практическа насоченост и е ориентирано изцяло към работа в конзола, благодарение на което получените знания и умения се отнасят към широк кръг от дистрибуции на операционната система.
Linux | Професионално администриране. Теми
Въведение в Linux за администратори
● структура и организация на Linux;
●  основни команди за работа в конзола;
●  настройка на права на файлове и директории;
●  усъвършенствани техники и команди за работа в конзола;
●  търсене на файлове и директории;
●  обработка на текстови потоци;
●  псевдоними на команди и променливи на обкръжението;
●  инсталиране на софтуер и поддържане на системата.

Професионално администриране на Linux
● специални права и атрибути на файлове и директории;
● създаване на групи и потребители;
● изпълнение на команди и програми от името на администратора;
● инициализация на системата – System V, BSD и Upstart модели;
●  управление на услугите;
●  настройка на периодично изпълнявани задачи;
●  управление на системните дневници;
●  администриране на дискове, дялове и файлови системи;
●  мениджър за зареждане на системата GRUB;
●  базова настройка на мрежови интерфейс
Безплатен курс
Регистрирайте се

MS EXCEL | Създаване на макроси с VBA

16.5 часа
Безплатен курс
Лектор: 
Дикран Хачикян
Създаване на макроси за автоматизиране рутинни действия, извършване на специфични изчисления чрез създаването на собствени функции и др.
Препоръчително е да познавате MS Excel добре. Курсът ще разглежда VBA като език за програмиране.
Създаване на макроси с VBA. Теми
●  Основни понятия. Приложение на макросите в практиката. ●  Автоматично генериране на макрос.
●  Редактор на VBA. Основни прозорци в редактора. Използване на прозореца Immediate и обекта Debug.
●  Свързване на макрос с работен лист.
●  Предназначение и декларация на променливи. Избор на тип на данните.
● Извършване на действия с променливите. Оператори в езика VBA за извършване на аритметични и логически операции.
●  Конструкции за условно и циклично изпълнение.
●  Използване на дебъгер за проследяване на изпълнението на макрос.
●  Обектен модел на VBA. Вградени обекти и колекции от обекти.
●  Достъп до данни и области от работен лист.
●  Декларация на функции и процедури. Функции и процедури с параметри.
●  Обработка на грешки.
●  Работа с вградените обекти във VBA
●  Взаимодействие с потребителя. Обработка на събития.
●  Създаване на собствени форми за въвеждане на данни, валидация и др. Компоненти за изграждане на потребителски
интерфейс.
Безплатен курс
Регистрирайте се

Бранд дизайн

1,5 часа
Безплатен курс
Лектор: 
Събина Василева
Светлана Димчева
Ще поговорим за елементите на визуалната комуникация, който приютяват знака- визитка, бланка, плик и др.
Бранд дизайн. Теми
Как да създадем годни за печат материали? Добри практики, композиция и създаване на система (кратко обсъждане) 
Моето първо портфолио
Безплатен курс
Регистрирайте се

Дизайн на моето първо портфолио

30 минути
Безплатен курс
Лектор: 
Светлана Димчева
Кратко обсъждане какво да включва първото ни дизайн портфолио и как да го подготвим
Дизайн на моето първо портфолио. Теми
1| Каква роля има портфолиото?
2| Какви проекти да включва?
3| Вдъхновение
4| Цели
5| Каква медия да използвам?
6| А дизайна?
Започнете да учите

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за видео курсовете
Често задавани въпроси

Как мога да се запиша?

Попълнете формата за регистрация като не пропускате да изберете вашите курсове. Ще се свържем с вас по имейл с информацията за плащане по банков път. Ако сте избрали безплатни курсове, директно ще ги получите на имейла си.

Как мога да заплатя?

В момента е възможно само плащане по банков път. Благодарим ви за разбирането.
Ще ви изпратим проформа фактура с информация за плащането.

Какво представлява видео курса?

Видео курсът е съставен от записите от реални занятия от присъствено обучение по темата. Съдържат темите по същество, примери от практиката и въпросите на участниците.
 
Дължината на всеки запис е около 1 астрономически час. 

Имам въпроси по материала. Къде мога да ги задам?

Можете да задавате въпросите си към лектора директно в отговор на имейла, от който ще получите материалите.

Къде и кога ще получа достъп до курса?

Ще получите всички материали и линк към видеозаписите на имейла си веднага щом плащането се отчете при нас. 
В създалата си ситуация има възможност за забавяне в рамките на 1- 2 работни дни.

Все още нямам имейл, какво се случва?

Проверете дали материалите не са попаднали в спам папката на вашата поща.

Колко време ще имам достъп до материалите от курса?

Завинаги. Имате неограничен достъп. 
Можете да гледате всяко видео колкото пъти прецените в удобно за вас време. Лекционните материали и всички примери ще можете да използвате за неограничено време.
© Copyright 2019 DeviseExpert Всички права запазени
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram