Tag Archives for " Adobe PhotoShop CC "

Компютърна графика EXPERT

Компютърна графика EXPERT е пакет от популяраните програми за дизайн и печат на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop CC, Illustrator CC и InDesign CC, представени във взаимодействие.

Предложената селекция от курсове представя по-сложни техники и специфични похвати при работа с всеки един от графичните редактори и е своеобразна втора част на станалия популярен курс Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC.

Компютърна графика EXPERT изисква предварителни знания и умения за работа с програмите PhotoShop CCIllustrator CC, InDesign CC.

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT включва курсовете:

и е част от  обучението по професия  Компютърен график.

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС

“Компютърна графика EXPERT ПЛЮС” е изключителна селекция от курсове за дизайн и е  своеобразна трета част на станалия популярен курс  Компютърна графика  с  PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC.

Предложеният набор от курсове представя не само специфични похвати и техники при работа с  графичните програми на ADOBE Creative Cloud, но и принципи, идеи и ценни съвети за дизайн на различни типове рекламни материали и многостранични публикации.

 

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС изисква предварителни знания и умения за работа с програмите PhotoShop CCIllustrator CCInDesign CC.

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT ПЛЮС включва курсовете :

и е част от  обучението по професия Компютърен график.

Adobe PhotoShop CC EXPERT

Adobe PhotoShop CC EXPERT е пакет от специализирани курсове, които представят в дълбочина професионални техники и похвати при работа с Adobe PhotoShop CC.

Предложеният  пакет от курсове  изисква предварителни  знания и умения за работа с програмата на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop (Adobe PhotoShop CC. Практически курс).

Adobe PhotoShop EXPERT включва курсовете :

и е част от  обучението по професия  Компютърен график.

Квалификация:

След приключване на обучението имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест  ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC

Курсът Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC е комбинация от модули, които ще ви въведат в артистичната сфера на графичния дизайн.

Представеният курс ще ви разкрие многообразието на компютърната графика, ще ви позволи да боравите свободно с цифрови изображения, графични обекти и текст.

Adobe PhotoShop CC. Практически курс

Adobe PhotoShop CC. Практически  курс е първият от група курсове, посветени на програмата на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop CC.

Предложеният курс  ви представя  възможностите на един от водещите в компютърната графика продукти – Adobe PhotoShop CC,  за изграждане и оформяне на фотоколажи, инструменти за  селектиране, слоеве, режими за смесване, ефекти.

Adobe PhotoShop CC. Тънкости, идеи, техники

“Adobe PhotoShop CC. Тънкости, идеи, техники” е втория модул от курсовете,  посветени на програмата на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop.

С  представянето на  методи и техники за изграждане на качествени селекции, този модул ще разкрие пред вас  нови инструменти  и възможност за редактиране до съвършенство на избрания  образ. Чрез прилагането на специфични за програмата PhotoShop CC ефекти, цветови корекции, игра със светлината, преливащи запълвания … вие ще се потопите в свят на неограчени изобразителни похвати.

Adobe PhotoShop CC. Фоторетуширане

Adobe PhotoShop CC. Фоторетуширане” е третият модул, посветен на графичния редактор на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop.

С изключителна прецизност и почти неограничени възможности, инструментариумът за фоторетуширане  на  програмата Adobe PhotoShop CC позволява постигането на висококачествени корекции на дигитални изображения. Процесът включва различни похвати  свързани с реставриране на стари, повредени фотоси, премахване на прах, драскотини, шум от цифровите изображения. Повишаването на контрастността, тоналната корекция, техники и приоми за ретуширане на  лице и тяло, автоматизиране на действия са част темите, с  които ще се запознаете в този модул.