Tag Archives for " Бранд дизайн "

Компютърна графика EXPERT

Компютърна графика EXPERT е пакет от популяраните програми за дизайн и печат на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop CC, Illustrator CC и InDesign CC, представени във взаимодействие.

Предложената селекция от курсове представя по-сложни техники и специфични похвати при работа с всеки един от графичните редактори и е своеобразна втора част на станалия популярен курс Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC.

Компютърна графика EXPERT изисква предварителни знания и умения за работа с програмите PhotoShop CCIllustrator CC, InDesign CC.

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT включва курсовете:

и е част от  обучението по професия  Компютърен график.

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС

“Компютърна графика EXPERT ПЛЮС” е изключителна селекция от курсове за дизайн и е  своеобразна трета част на станалия популярен курс  Компютърна графика  с  PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC.

Предложеният набор от курсове представя не само специфични похвати и техники при работа с  графичните програми на ADOBE Creative Cloud, но и принципи, идеи и ценни съвети за дизайн на различни типове рекламни материали и многостранични публикации.

 

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС изисква предварителни знания и умения за работа с програмите PhotoShop CCIllustrator CCInDesign CC.

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT ПЛЮС включва курсовете :

и е част от  обучението по професия Компютърен график.

Adobe Illustrator CC EXPERT

Adobe Illustrator CC EXPERT е пакет от  курсове, които представят методите и похватите за изграждане на лого, запазен знак, проектирането рекламни материали –  визитка, бланка, папка, опаковка, дипляна…  с инструментите на програмата на ADOBE Creative Cloud – Illustrator.

Специализираният пакет от курсове  изисква предварителни  знания и опит за работа с програмата Adobe Illustrator CC (Adobe Illustrator CC. Практически курс).

Adobe Illustrator CC EXPERT включва курсовете:

и е част от модулите по професия Компютърен график.

Квалификация:

След приключване на обучението имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест  ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Adobe Illustrator CC. Лого дизайн

“Adobe Illustrator CC. Лого дизайн” представя принципите и похватите за изграждане на лого и запазен знак. Чрез изключителните инструменти  на програмата на ADOBE Creative Cloud – Illustrator,  за рисуване, векторизиране, формообразуване…  ще откриете нов свят от възможности и изразни средства за визуална комуникация.

Adobe Illustrator CC. Бранд дизайн

Дизайнът и  подготовката на различни типове рекламни  материали често се извършва с инструментите на широко популярните графични редактори. Възможностите на Adobe  Illustrаtor CC за създаване на графики, управлението на текст, богатството на четки и ефекти и най-вече добрата комуникация с останалите продукти на ADOBE Creative Cloud (PhotoShop CC, Indesign CC), правят тази програма предпочитана в сферата на графичния дизайн и предпечат.

Основи на дизайна

Курсът “Основи на дизайна” е част от модулите,  включени в професионалното обучение по професията “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика”.

Курсът изследва основните елементи на дизайна, присъстващи във всяка композиция. Представя основните изразни средства в дизайна, формите и тяхната символика. Изследва основните композиционни принципи,  принципи на златното сечение и тяхното присъствие  и въздействие в съвременната визуална комуникация.

Чрез кратка историческа разходка курсът “Основи на дизайна” търси началото, първоизточнците, вдъхновителите на  съвременния дизайн. Представя търсенията, откритията, постиженията на онези, които имат ярък принос за   формирането на  визуалния език на нашето съвремие.

Практически курс по CorelDraw

“Създадена от художници за художници” е израз, с който често описват програмата CorelDraw.

Изключително интуитивна, с богати възможности за създаване на обекти, фигури и изображения, плод на нашето въображение и артистичен потенциал, графичната програма е ценен инструмент при създаването на рекламни материали, визитки, бланки, брошури, плакати, дори билбордове. Днес тя е професионален помощник при проектирането на уеб елементи, като бутони и рекламни банери, специфични шрифтове и запазени знаци.

Предлаганият “Практически курс по CorelDraw” има за цел да получите знания и практически умения в използването на CorelDraw за работа с графики.

CorelDraw – тънкости и техники

Модулът “CorelDraw – тънкости и техники” е естествено продължение на започнатото в “Практически курс по CorelDraw“. Обучението включва преглед на специфични похвати за работа с инструментите за чертане, детайлен анализ на цветовите палитри, интересни и ценни съвети за хармоничното съчетание на цветовете. Комуникацията между растерни и векторни изображения, трасиране на снимки, работа с инструменти за ефекти, са част от темите, представящи многоцветния облик на този невероятен графичен редактор.

Предлаганият курс има за цел да получите задълбочени знания и практически умения в използването на CorelDraw за работа с графики.

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива. Рагледани са възможностите за работа с четки, интерактивни инструменти за създаване на ефекти. Предвидени са разнообразни практически проекти.

Квалификация и цели

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът е подходящ за всички, които са запознати с възможностите  на CorelDraw за работа с графики и желаят да разширят и допълнят знанията си.

В курса се изучава:

 • Работа с текст. Особености на Artistic и Paragraph Text. Управление на текст по крива. Текстови ефекти
 • Интерактивни инструменти за ефекти (Blend Tool, Contour и Distortion Tool, Envelope Tool)
 • Прилагане на ефектите за лещи и прозрачност
 • Създаване на дълбочина с ефектите за перспектива
 • Практически проекти
 • Предпечатна подготовка

Продължителност и цени:

Делничен курс

Дневен  формат (10:00 – 13:00 ч.)
 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 2,5 занятия
 • Цена :  92,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Вечерен  формат (17:00 ч, – 19:00 ч., 19:00 ч. – 21:00 ч.)
 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 4 занятия
 • Цена :  102,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

Съботно-неделен курс:

 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 2,5 занятия
 • Цена на курса: 102,00 лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти