Tag Archives for " Корпоративно обучение "

Дизайн и разработка на уеб сайтове и уеб приложения

Пакетът “Дизайн и разработка на уеб сайтове и уеб приложения”  включва в себе си два курса, които обхващат езиците HTML5, CSS3 и JavaScript, които са гръбнакът на всички сайтове и уеб приложения, библиотекта jQuery, която  е част от повечето съвременни уеб проекти и значително улеснява използването на javaScript и софтуерната рамка (framework) Twitter Bootstrap, която съдържа множество лесни за използване и адаптация за нуждите на конкретно уеб приложение визулани компоненти и стилове.

Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL

Един от успешните и предпочитани  в днешно време начини за изграждане на динамични сайтове е работата със скриптовия език  PHP и сървъра  за бази данни MySQL.

Предложения пакет от курсове  включва два модула, които имат за цел да ви запознаят със синтаксиса  на езика PHP, изпълнението на SQL от PHP скрипт и практиките при генериране на динамично HTML съдържание.

Интернет програмиране с HTML5 и PHP

Пакетът “Интернет програмиране с HTML5 и PHP” e комбинация от пет модула, които имат за цел да формират знания и практически умения в проектирането, изграждането и управлението на динамични уеб сайтове.

В основата на всички уеб сайтове и приложения са езикът HTML5CSS3, и скриптовият език JavaScript. Доброто им усвояване е сигурна предпоставка за успешното изграждане и поддръжка на динамични уеб сайтове със скриптовия език PHP.

Програмиране на C, C++ и Java

Пакетът “Програмиране на C, C++ и  Java”, включва три курса, които имат за цел да  ви запознаят с възможностите и програмирането на тези широко използвани езици за програмиране.

Съдържанието и последователността на представените в пакета курсове позволява оптимално да усвоите синтаксиса, принципите и идеите на езиците за програмиране C, C++ и Java и  ще формира една добра основа за развитие в областта на приложното програмиране.

Програмиране на приложения за Интернет с Java

“Програмиране на приложения за Интернет с Java” е специализиран пакет от четири курса, които обхващат необходимите знания и умения за програмиране на Java приложения работещи в интернет/интранет (корпоративна) среда. Обучението завършва с практически проект обединяващ  знанията получени  в отделните курсове.

Приложно програмиране на Java и бази данни

“Приложно програмиране на Java и бази данни” е пакет от три курса имащи за цел усвояване на техниките и принципите за програмиране на бизнес приложения с графичен поребителски интерфейс на Java в комбинация с бази данни. Обучението завършва с практически проект обединяващ знанията от отделните курсове.

Компютърна графика EXPERT

Компютърна графика EXPERT е пакет от популяраните програми за дизайн и печат на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop CC, Illustrator CC и InDesign CC, представени във взаимодействие.

Предложената селекция от курсове представя по-сложни техники и специфични похвати при работа с всеки един от графичните редактори и е своеобразна втора част на станалия популярен курс Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC.

Компютърна графика EXPERT изисква предварителни знания и умения за работа с програмите PhotoShop CCIllustrator CC, InDesign CC.

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT включва курсовете:

и е част от  обучението по професия  Компютърен график.

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС

“Компютърна графика EXPERT ПЛЮС” е изключителна селекция от курсове за дизайн и е  своеобразна трета част на станалия популярен курс  Компютърна графика  с  PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC.

Предложеният набор от курсове представя не само специфични похвати и техники при работа с  графичните програми на ADOBE Creative Cloud, но и принципи, идеи и ценни съвети за дизайн на различни типове рекламни материали и многостранични публикации.

 

Компютърна графика EXPERT ПЛЮС изисква предварителни знания и умения за работа с програмите PhotoShop CCIllustrator CCInDesign CC.

Компютърна графика с Adobe CC EXPERT ПЛЮС включва курсовете :

и е част от  обучението по професия Компютърен график.

Adobe PhotoShop CC EXPERT

Adobe PhotoShop CC EXPERT е пакет от специализирани курсове, които представят в дълбочина професионални техники и похвати при работа с Adobe PhotoShop CC.

Предложеният  пакет от курсове  изисква предварителни  знания и умения за работа с програмата на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop (Adobe PhotoShop CC. Практически курс).

Adobe PhotoShop EXPERT включва курсовете :

и е част от  обучението по професия  Компютърен график.

Квалификация:

След приключване на обучението имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест  ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.

Adobe InDesign CC EXPERT

Adobe InDesign CC EXPERT е пакет от курсове, които ви въвеждат в професионалната сфера на Издателските системи. Оформянето, дизайнът и подготовката за печат на различни типове издания, като списания, католози, книги, електронни публикации са представени в темите в курса, посветен на програмата на ADOBE Creative Cloud – InDesign.

Специализираният пакет Adobe InDesign CC Expert включва курсовете:

и е част от  обучението по професия Компютърен график.

Пакетът Adobe InDesign CC EXPERT изисква предварителен опит с Adobe InDesign CC (Adobe InDesign CC. Публикацията).

Квалификация:

След приключване на обучението имате възможносттa да повишите квалификацията си. С преминаването на практически изпит и писмен тест  ще придобиете удостоверение по образец на МОН по част от професията Компютърен график, специалност Компютърна графика.