Tag Archives for " БАЗИ ДАННИ "

Професия Програмист

Специалност “Програмно осигуряване”

coursecategoriesicon_pro3
Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

SQL. Управление и проектиране на бази данни

“SQL. Управление и проектиране на бази данни” е пакет от 3 курса, с помощта на които ще задълбочите своя опит в работата с  SQL за анализ и извличане на данни. Създаване и работа с курсори, складирани процедури, тригери и скриптове на PL/SQL, както  и методите за проектиране и изграждане  на бази данни, са част от темите представени в курса.

Въведение в SQL

В курса “Въведение в SQL” се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език  SQL,  поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др.
С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни.

Програмиране на PL/SQL

Kурсът “Програмиране на PL/SQL” е естествено продължение на курса “PL/SQL за програмисти и администратори”  и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.

NoSQL: Бази данни за интернет приложения

Курсът “NoSQL: Бази данни за интернет приложения” има  за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни съдържащи слабо структурирани данни  и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни.