Tag Archives for " Таблици "

MS Excel. Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel.

Курсът “ MS Excel. Електронни таблици ” има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в табличен вид, изчисления с помощта на формули и функции, работа с диаграми.

НОВО :

Изтегли БЕЗПЛАТНО удобен  Наръчник с над 50 клавишни комбинации в EXCEL.

 

MS Excel. Формули и функции за напреднали

Курсът “MS Excel. Формули и функции за напреднали” представя начина на работа и  област на приложение на по-сложнитe  формули и функции от програмата MS EXCEL.

В курса са включени множество примери за работа с  логичеки функции, функции за бази данни, за дата и време, функции  за извличане и сравняване на  данни, статистически функции, текстови функции  и др., които ще обогатят вашите възможности, знания  и опит  за работа с програмата MS EXCEL

Курсът е с практическа насоченост и изисква предварителни знания и умения за работа с MS Excel.

НОВО!

Статия и примери за начина на работа и приложение на функция IF( ) в МS EXCEL четете тук

MS Excel. Анализ на данни

Курсът “MS Excel. Анализ на данни “ е своеобразно продължение на курса “Електронни таблици с MS Excel”.

Темите представени в този  курс разглеждат специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни.  Изключителните инструменти на MS Excel  при планиране на дейности, извличане на данни  и управление на големи масиви с информация, включени в съдържанието на курса,  ще оптимизират времето за изпълнение на ежедневните задачи.

MS Word. Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др.

Целта на курса е да придобиете основни знания и практически умения за създаване и форматиране на текстова документация.

НОВО : Статия с ефективни практически прийоми за форматиране на текст.

MS Word. Бизнес приложения

Целта на този курс е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

MS Excel EXPERT

“MS Excel EXPERT” е пакет от специализирани курсове за MS Excel, представящи изключителните възможности на програмата за анализ на данни и отчети, работа със сложни формули и функции.

Пакетът от курсове “MS Excel EXPERT”  е подходящ за потребители, които познават програмата MS EXCEL и искат да повишат своята квалификация и  умения в областта на електронните таблици.

Специализираният пакет MS Excel EXPERT включва курсовете: