• Home  / 
 • Символика на форми и цветове
Tag Archives for " Символика на форми и цветове "

Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC

Курсът Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC е комбинация от модули, които ще ви въведат в артистичната сфера на графичния дизайн.

Представеният курс ще ви разкрие многообразието на компютърната графика, ще ви позволи да боравите свободно с цифрови изображения, графични обекти и текст.

Adobe Illustrator CC. Практически курс

Adobe Illustrator CC е един от водещите продукти за създаване на графики, както за печат,  така  и за уеб приложения.

Предложеният курс е първият от група модули, посветени на възможностите и приложението на Adobe Illustrator CC в областта на графичния дизайн.  Представените в обучението инструменти и принципи на работа ще поставят добра основа за управление на продукта, ще развият уменията за използване на различни форми и тяхната модификация. Способността да пресъздавате света, който ви заобикаля чрез линии, фигури и цветове е истинско предизвикателство, а ваш верен спътник и помощник в тази игра ще бъде програмата на ADOBE Creative Cloud – Illustrator.

Adobe Illustrator CC. Лого дизайн

“Adobe Illustrator CC. Лого дизайн” представя принципите и похватите за изграждане на лого и запазен знак. Чрез изключителните инструменти  на програмата на ADOBE Creative Cloud – Illustrator,  за рисуване, векторизиране, формообразуване…  ще откриете нов свят от възможности и изразни средства за визуална комуникация.

Adobe Illustrator CC. Бранд дизайн

Дизайнът и  подготовката на различни типове рекламни  материали често се извършва с инструментите на широко популярните графични редактори. Възможностите на Adobe  Illustrаtor CC за създаване на графики, управлението на текст, богатството на четки и ефекти и най-вече добрата комуникация с останалите продукти на ADOBE Creative Cloud (PhotoShop CC, Indesign CC), правят тази програма предпочитана в сферата на графичния дизайн и предпечат.

Основи на дизайна

Курсът “Основи на дизайна” е част от модулите,  включени в професионалното обучение по професията “Компютърен график”, специалност “Компютърна графика”.

Курсът изследва основните елементи на дизайна, присъстващи във всяка композиция. Представя основните изразни средства в дизайна, формите и тяхната символика. Изследва основните композиционни принципи,  принципи на златното сечение и тяхното присъствие  и въздействие в съвременната визуална комуникация.

Чрез кратка историческа разходка курсът “Основи на дизайна” търси началото, първоизточнците, вдъхновителите на  съвременния дизайн. Представя търсенията, откритията, постиженията на онези, които имат ярък принос за   формирането на  визуалния език на нашето съвремие.

Цветът в графичния дизайн

Цветът е едно от най-силните изразни средства в изкуството. Изразяващ емоция, привличащ вниманието, символизиращ явления, характери, настроения, цветът винаги е бил обект на интерес.

Този курс е подходящ за тези от вас, които биха искали да се запознаят с основите на цветознанието и биха могли да го прилагат в работата си. Той би бил полезен за всички, които работят в сферата на рекламата, занимават се с фотография или изобразително изкуство (любителски или професионално), или биха искали да изучават графичен дизайн.

Практически курс по CorelDraw

“Създадена от художници за художници” е израз, с който често описват програмата CorelDraw.

Изключително интуитивна, с богати възможности за създаване на обекти, фигури и изображения, плод на нашето въображение и артистичен потенциал, графичната програма е ценен инструмент при създаването на рекламни материали, визитки, бланки, брошури, плакати, дори билбордове. Днес тя е професионален помощник при проектирането на уеб елементи, като бутони и рекламни банери, специфични шрифтове и запазени знаци.

Предлаганият “Практически курс по CorelDraw” има за цел да получите знания и практически умения в използването на CorelDraw за работа с графики.

CorelDraw – тънкости и техники

Модулът “CorelDraw – тънкости и техники” е естествено продължение на започнатото в “Практически курс по CorelDraw“. Обучението включва преглед на специфични похвати за работа с инструментите за чертане, детайлен анализ на цветовите палитри, интересни и ценни съвети за хармоничното съчетание на цветовете. Комуникацията между растерни и векторни изображения, трасиране на снимки, работа с инструменти за ефекти, са част от темите, представящи многоцветния облик на този невероятен графичен редактор.

Предлаганият курс има за цел да получите задълбочени знания и практически умения в използването на CorelDraw за работа с графики.

CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива. Рагледани са възможностите за работа с четки, интерактивни инструменти за създаване на ефекти. Предвидени са разнообразни практически проекти.

Квалификация и цели

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът е подходящ за всички, които са запознати с възможностите  на CorelDraw за работа с графики и желаят да разширят и допълнят знанията си.

В курса се изучава:

 • Работа с текст. Особености на Artistic и Paragraph Text. Управление на текст по крива. Текстови ефекти
 • Интерактивни инструменти за ефекти (Blend Tool, Contour и Distortion Tool, Envelope Tool)
 • Прилагане на ефектите за лещи и прозрачност
 • Създаване на дълбочина с ефектите за перспектива
 • Практически проекти
 • Предпечатна подготовка

Продължителност и цени:

Делничен курс

Дневен  формат (10:00 – 13:00 ч.)
 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 2,5 занятия
 • Цена :  92,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти
Вечерен  формат (17:00 ч, – 19:00 ч., 19:00 ч. – 21:00 ч.)
 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 4 занятия
 • Цена :  102,00  лв
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти

Съботно-неделен курс:

 • Продължителност: 10 уч.часа, разпределени в 2,5 занятия
 • Цена на курса: 102,00 лв.
 • Брой участници: 3 – 6 курсисти