python

&

Анализ на данни
Машинно обучение

Какво стои зад алгоритмите за машинно обучение в Python?

Основните модели и алгоритми използвани в анализа на данни и машинното обучение като за практическите примери се използва езика за програмиране Python.

Предварителна подготовка
Знания по програмиране или математика могат да помогнат за по-доброто разбиране на материала, но определено не са задължителни.

Python и алгоритмите

Програмата на курса включва основните модели и алгоритми използвани в анализа на данни и машинното обучение като за практическите примери се използва езика за програмиране Python.

Математика в машинното обучение

Включени са сведения от различни области на математиката в обем достатъчен да се разбере същността на използваните методи и факторите, които оказват влияние върху качеството на модела без да е необходимо специално образование в областта на математиката.

Учебното съдържание е проектирано така, че да се постигне оптимален баланс между теория и практика.

Обхваща пълния процес

В практическата част са включени всички етапи от зареждането на данните, тяхната предварителна обработка и начален анализ до построяването на модела и оценката на неговото качество.
За кого е подходящо това обучение
Анализът на данни и машинното обучение са едни от най-интересните и перспективни области за професионално развитие днес. Този курс е възможност да започнете своето движение в тази посока.
Обучението е насочено към специалисти проектиращи или разработващи бизнес софтуер, системи за препоръки, уеб приложения и други системи включващи алгоритми за машинно обучение.
В примерите са използвани извадки от данни свързани с:

Какво получавате като се включите

Видео от всяко занятие

Безплатен неограничен достъп. Ако не можете да се включите на живо няма да изостанете от групата.

Обратна връзка

Ще получавате индивидуални напътствия за вашата работа и подход.

Примери и задачи

Ще има домашни. Обучението е изключително практически насочено, ориентирано към решаване на проблеми.

ТЕМИ

Анализ на данни & машинно обучение

 • необходими пакети, инсталации и настройки; 
 • работен процес при анализа на данни;
 • ключови библиотеки и класове;
 • зареждане на данни от външни източници;
 • визуализация на данни.
 • мерки на централната тенденция и разсейването; 
 • разпределение на данните;
 • абнормални стойности;
 • линейни връзки между променливите; 
 • тест на статистически хипотези;
 • трансформации на данните;
 • типични задачи;
  редуциране на дименсии;
 • метод на главните компоненти (Pricipal Components Analysis);
 • клъстеризация на данни;
 • метода на к-средни;
 • агломеративна клъстеризация;
 • оценка на качеството на алгоритмите за клъстеризация
 • типични задачи;
 • регресия;
 • недообучение (underfitting) и преобучение (overfitting);
 • класификация;
 • метод на к най-близки съседа (k-Nearest Neighbors);
 •  методи използващи дървовидни структури;
 • метод на опорните вектори
Избрани моменти от курса

Вижте как протича един курс с  избрани откъси от занятията. 

 Кодиране на номинални стойности (7:47)

Заместване на липсващи стойности  (8:24)

Избор на променливи чрез рекурсивно елиминиране (4:51)

Не ви достигат знания за python?

Вземете видеокурс Въведение в python с обратна връзка за самостоятелните задачи за 111 лв. вместо 279 лв.

Учете със своето темпо, в удобно време. Ще получите отговори на въпросите си и коментар за всяко домашно.

Можете да добавите видео курса по време на поръчката
 • инсталиране на интерпретатора и среди за разработка.
 • декларация на променливи;
 • особености на променливите (id(), type());
 • типове данни;
 • постоянни (mutable) и непостоянни (immutable) типове;
 • колекции (tuple, list, dictionary,string);
 • аритметични;
 • сравнение;
 • логически;
 • оператори за работа с колекции;
 • условно изпълнение и условни изрази;
 • циклично изпълнение и циклични изрази
 • предаване на параметири;
 • параметри с подразбиращи се стойности;
 • функции получаващи променлив брой параметри;
 • именувани параметри (keyword arguments);
 • keyword-only параметри;
 • mutable defaults странични (д)ефекти;
 • връщане на стойности;
 • функции генератори;
 • изрази генератори;
 • декоратори на функции;
 • ламбда изрази (анонимни функции)
 • йерахия на изключенията;
 • конструкция за обработка на изключения;
 • програмно изхвърляне на изключение;
 • данни и методи на класовете;
 • инициализатор на класа (конструктор);
 • функции за достъп до данните;
 • наследяване;
Обратна връзка

За всяка изпратена задача получавате индивидуални препоръки, съвети и насоки как да подобрите подхода си от лектора.

Включете се в предстоящото обучение
14 февруари, понеделник

19:00 – 21:00

6 седмици, понеделник и сряда

Онлайн в реално време

Записване след 7 февруари

python

&

Анализ на данни
Maшинно обучение

480 лв

Ранно записване до 7 февруари

python

&

Анализ на данни
Maшинно обучение

408 лв

Ранно записване до 7 февруари

python

&

Анализ на данни
Maшинно обучение

408 лв

Записване след 7 февруари

python

&

Анализ на данни
Maшинно обучение

480 лв

Записването в курса става с внасяне на таксата за обучението

Вземете курса на видео сега
Вземете записите от вече проведено обучение и ще получите достъп до материалите веднага след внасяне на таксата.
Видео курс

python

&

Анализ на данни
Maшинно обучение

360 лв

Форми на обучение

Налага се да пропуснете някое занятие? Няма да изостанете. Всички занятия се записват. Можете да наваксате пропуснатото в удобно за вас време.

Дистанционна с конферентна връзка

Можете да се включите и от вкъщи, офиса стига да имате интернет и компютър. Занятието отново се провежда наживо, имате възможност да задавате въпросите си и да участвате в дискусията.

Видео запис

Няма планирано обучение? Можете да учите в удобно за вас време, с вашето темпо, със записите от реално занятие.

Лектор

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

За своето обучение в тази сфера му се довериха:

Няколко думи от нашите курсисти

Често задавани въпроси

Начало 14 февруари 2022 понеделник.

Обучението ще се провежда в дните понеделник и сряда от 19:00 до 21:00 часа

Продължителност: 6 седмици

 

Всички обучения се провеждат онлайн с конферентна връзка, с контакт в реално време между лектора и участниците в курса. Можете да задавате въпроси и да участвате активно в дискусията.

Платформата, която използваме за включването, е лесна за употреба и не изисква инсталация. Ще получите допълнителна информация на имейла си след регистрация.

Учебният център се намира на бул. “Княз Ал. Дондуков” N 43 в близост до Софийска Опера. Има достъп и до двете линии на метрото (спирки Сердика и Софийски университет).

Няма нужда предварително да инсталирате софтуер. Лекторът ще разясни какво е необходимо на първото занятие.

Използваме безплатен и широко достъпен софтуер.

Всички занятия се записват. Ако се наложи да пропуснете занятие можете да наваксате пропуснатото с пълноценния видеозапис от занятието.

Записването става след  като заплатите таксата за обучение  най-късно един ден преди стартирането на курса или  до запълване на групата. 

За да пристъпите към плащане, изберете бутона Запазете своето място и следвайте стъпките. Ако имате колебания или допълнителни въпроси можете директно да се свържете с нас тук, за да ви съдействаме.

Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

Ако не можете да се запишете за онлайн обучение, вероятно в момента няма планирани дати. Гледайте записи от последното проведено обучение като се включите във видео курс.

Свържете се с нас за повече информация.

Имате още въпроси?

Попълнете формата за да се свържем с вас с отговорите. Не пропускайте да отбележите за кой курс е въпросът.


Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас по въпроса ви.
Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните
си?

Вижте нашата Политика за поверителност

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)