Python
Анализ на данни & Машинно обучение

Присъствен онлайн курс в Google Meet

Практически курс по анализ на данни и машинно обучение с езика Python

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Предимства на онлайн обучението в Google Meet

Гъвкавост и удобство

Необходими са само браузър и Интернет

Жива комуникация

Получете отговор на въпросите си в реално време

Спестете време и пари

Включете се в занятието с един клик

Общност от съмишленици

Незаменима среда за мотивация и подкрепа

Ако не можете да присъствате на някое от занятията, записът от проведената сесия ще Ви очаква в нашата платформа

За кого е този курс?

Анализът на данни и машинното обучение са сред най-перспективните области за професионално развитие. Курсът „Python ML: анализ на данни и машинно обучение“ е отлична възможност да започнете своето движение в тази посока.

Анализатори на данни

Този курс е чудесна възможност, ако анализът на данни е съществена част от ежедневните ви задачи.

Софтуерни разработчици

Ако проектирате или разработвате бизнес софтуер, системи за препоръки или уеб приложения, в които се използват алгоритми за машинно обучение.

В примерите са използвани извадки от данни свързани с:

Продажби и маркетинг

Човешки ресурси

Кредитиране

Резултати от научни експерименти и др.

7 ключови умения, които ще придобиете в oбучението

Подготвяне на данни за анализ
Визуализиране на данни с подходящи графики
Извършване на проучвателен анализ на данните
Прилагане на методи за мащабиране и кодиране на данните
Използване на алгоритми за клъстеризация на данни
Създаване на модели за прогнозиране и класификация
Оптимизиране на параметрите на модели

Програма на курса

Въведение в анализа на данни с Python

 • Необходими пакети, инсталации и настройки
 • Работен процес при анализа на данни
 • Ключови библиотеки и класове
 • Зареждане на данни от външни източници
 • Визуализация на данни

Изследователски анализ на данните (EDA)

 • Мерки на централната тенденция и разсейването
 • Разпределение на данните
 • Абнормални стойности
 • Линейни връзки между променливите
 • Тест на статистически хипотези
 • Трансформации на данните

Методи без контролна звадка (Unsupervised ML)

 • Tипични задачи
 • Редуциране на дименсии
 • Mетод на главните компоненти (Pricipal Components Analysis)
 • Kлъстеризация на данни
 • Mетода на к-средни
 • Aгломеративна клъстеризация
 • Oценка на качеството на алгоритмите за клъстеризация

Методи с контролна извадка (Supervised ML)

 • Tипични задачи
 • Регресия
 • Недообучение (underfitting) и преобучение (overfitting)
 • Kласификация
 • Mетод на k най-близки съседа (k-Nearest Neighbors)
 • Методи използващи дървовидни структури
 • Метод на опорните вектори

Получете конкурентно предимство, научете как да използвате ефективно алгоритмите за анализ на данни и машинно обучение с езика Python

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Какво ще получите по време на курса?

10 x 2 часа присъствени онлайн занятия

12 файла на JupyterNotebook и лекционни материали

Самостоятелни задачи

за усъвършенстване на уменията

Видео записи от занятията

с неограничен достъп и актуализация

Персонална обратна връзка

към задачите за самостоятелна работа

Удостоверение

по наш образец или по образец на МОН

Какъв сертификат можете да получите?

udostoverenia

Пътят на учене изисква воля и усилие. Гордеем се с вашите постижения и ценим положения труд.
Преминатото обучение се удостоверява със следните документи:

1. Удостоверение на Devise Expert на български език и на английски език. Издава се от учебния център в уверение на това, че сте завършили успешно курс на обучение и сте предали необходимия минимум от задачи, регламентиран за всеки курс.

2. Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
Издава се след завършен курс и успешно положен теоретичен и практически изпит.

* Devise Expert е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПОО). Издаваните удостоверения са признати в България и валидни в Европейския съюз

Обратна връзка

Вашият напредък в обучението е нашият успех в преподаването!

За всички предадени задачи за самостоятелна работа ще получите видео коментар от лектора с анализ на решението, насоки за подобрение и отговор на възникнали въпроси.

За преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Избрани моменти от обучението

Вижте как протича един курс с избрани откъси от занятията.

Кодиране на номинални стойности (07:47)
Заместване на липсващи стойности (08:24)
Избор на променливи чрез рекурсивно елиминиране (04:51)

Заявете своето обучение

Курс: Машинно обучение с Python Свържете се с нас

Няколко думи от нашите курсисти

"Доволен съм от начина на поднасяне на материала, от вниманието към детайла и от това, че има видеозаписи, които можеш да преглеждаш при желание."
"Отлични впечатления. Винаги когато някой имаше въпрос се отговаря изчерпателно, било то в мейл или в занятията. Плавно надграждане и обяснение. Като цяло нямам забележки. "
"Много добър преподавател и много добре структуриран курс. Навременна и изчерпателна обратна връзка за всякакви въпроси и домашните работи."

Не пропускайте възможността да станете специалисти в анализа на данни и машинно обучение с Python!

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Често задавани въпроси

 • Как става включването в занятията?

  Всички обучения се провеждат онлайн с конферентна връзка през Google Meet, с контакт в реално време между лектора и участниците в курса. Можете да задавате въпроси и да участвате активно в дискусията.

  Платформата, която използваме за включването, е лесна за употреба и не изисква инсталация. Ще получите допълнителна информация на имейла си след регистрация.

 • Трябва ли да си инсталирам софтуер?

  Всичко необходимо като софтуер ще бъде представено и детайлно обяснено в самия курс.  Всички използвани ресурси са безплатни или се използват безплатни алтернативи.

 • Ако пропусна занятие как мога да наваксам?

  Всички занятия се записват. Ако се наложи да пропуснете занятие можете да наваксате пропуснатото с пълноценния видеозапис от занятието.

 • Как мога да се запиша и да заплатя?

  Записването става след  като заплатите таксата за обучение  най-късно един ден преди стартирането на курса или до запълване на групата.

  За да пристъпите към плащане, изберете бутона Запазете своето място и следвайте стъпките. Ако имате колебания или допълнителни въпроси можете директно да се свържете с нас тук, за да ви съдействаме.

  Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

 • Ще получа ли сертификат за обучението?

  Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

  Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

  В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

  След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
  Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

  Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

 • Защо не мога да се запиша за курса?

  Ако не можете да се запишете за обучение, свържете се с нас за повече информация, съдействие или насоки.

Имате още въпроси?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС