Общи условия

Последна промяна: 11 юни 2021 г.

Общите условия регламентират отношенията между посетителите на видео платформата на Devise Expert (expert-bg.org), участниците в обучения от една страна и Експерт-учебен център ЕООД и ЦПО към Експерт-учебен център ЕООД- от друга. 

С регистрацията си в платформата давате съгласието си с настоящите общи условия, за това отделете време да се запознаете с тях. 

Съдържание

Дефиниции

“Платформата”  или  “ние” се отнасят за Експерт- учебен център ЕООД, с ЕИК: 130967852 и ЦПО към Експерт-учебен център ЕООД, със седалище в гр. София и адрес на управление Ул. Овче поле № 152. Администратори на сайтовете: expert-bg.org и expert-bg.org. ЦПО към Експерт-учебен център ЕООД е лицензиран център за професионално обучение с лицензия номер: 200412194. Адрес за контакт: София ПК 1000, Бул. Александър Дондуков № 43, ет. 1., email: info@expert-bg.org

“Потребител/и” , “курсист/и” или “вие” се отнася за физическите лица, използващи услугите на платформата: регистрирани или участващи в обучения.

Регистрация в платформата и записване в курс

Регистрацията в платформата е необходима за получаване на достъп до ресурсите и съдържанието на предлаганите обучения. Освен повече сигурност за личните данни на потребителите, ще улесни участието в обучение. По тази причина е задължителна преди записване на обучение.

Формулярът за регистрация в платформата включва имейл адрес и парола. 

След регистрацията потребителите имат възможност да изберат да се включат в една от три вида обучения: присъствено обучение (онлайн или на място), видео обучение, еднократни събития като семинар или работилница.

С регистрацията си потребителят декларира, че е на възраст над 16 години или е получил съгласието на родител да участва в обучение. 

Присъствено обучение

Присъственото обучение може да се провежда на място в залите на платформата на адрес София, бул. Ал. Дондуков 43, ет. 1 или онлайн. Провежда се на живо по предварително обявен график, съдържание и цени с пряк контакт между лектора и участниците в обучението. Потребителите имат възможност да задават въпроси към лектора и да получат обратна връзка за представянето си.

Формата на обучение (присъствена или с конферентна връзка) трябва да бъде заявена преди началото на обучението, за да получат потребителите необходимата информация за провеждане на обучение.

Записването в присъствено обучение става след заплащане на таксата. Потвърждение за успешно записване потребителя ще получи на имейла си. Достъп до материалите от курса (видеозаписи и други) потребителите имат през профила си. Достъпът до материалите в курса е активен минимум до 12 месеца от началната дата на курса.

В присъствените обучения е възможно да бъдат записани повече от един потребител наведнъж. Една регистрация предполага един участник в обучението, за това платформата ще се свърже с потребителя, заявил повече от едно място, за контакт и регистрация на останалите. 

При отсъствие, потребителя уведомява предварително лектора. Не е препоръчително да се отсъства повече от веднъж.

Преди започване на курса потребителите могат да получат покана за попълване на регистрационна карта. Информацията от регистрационната карта се използва със статистически цели и за подобряване на услугата. Характерът ѝ не спада към личните данни, защитени от GDPR. Попълването ѝ е напълно доброволно. 

След приключване на обучението потребителите могат да получат покана за попълване на анкетна карта с впечатленията си от качеството на обучението, възможни предложения за подобрение на обучението, както и препоръки и жалби. Попълването на анкетата е напълно доброволно.

Повече за личните данни и как ги обработваме четете тук.

Видео обучение

Видео обучението дава достъп на потребителя до предварително записани видео материали, които да прегледа в удобно за него време. Това обучение не включва възможност за задаване на въпроси към лектора или обратна връзка за задачи за самостоятелна работа. 

Записването на видео курс става след заплащане на таксата. Потребителя ще получи потвърждение за успешно записване на имейла си. След това ще има достъп до материалите от видео курса през профила си в рамките на поне 12 месеца от датата на получаване на достъп.

Един профил в платформата дава право на достъп на един участник в обучението. Във видео обучение не може да се регистрира повече един участник наведнъж.

Поради бързите развития в технологията, съдържанието на видео обучението може да е актуализирано или заменено с нови материяли в периода на достъп. Потребителят ще бъде уведомен за промяната по имейл и има право да продължи да учи по старото съдържание ако желае като уведоми платформата по имейл.

Събития (семинари, работилници на живо и онлайн)

Събитията могат да се посещават на живо или онлайн, могат да се гледат на запис след края на събитието. Страницата на събитието съдържа актуална информация за формата на провеждане, графикът, съдържанието и цената. 

Ако събитието има такса за участие, записването става с плащане. Потребителят ще получи имейл с потвърждение. Достъпът до материалите става през потребителския профил.

Удостоверения

След успешно преминаване на обучението потребителят може да получи удостоверение по образец на Експерт-учебен център ЕООД, удостоверение по образец на Министерството на образованието и науката (МОН) или Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН. 

Потребителят трябва да представи 60% или повече от поставените по време на обучението задачи за самостоятелна работа до края на курса или в срок, определен от лектора и описан в имейл.

Повече информация за възможностите за получаване и условията за издаване на документите ще бъде изпратена по имейл след края на обучението.

В професионално обучение могат да участват лица, навършили 16 г.. По тази причина удостоверение и свидетелство по образец на МОН могат да получат само лица над 16 г.

Повече за личните данни и как ги обработваме във връзка с удостоверенията четете тук.

Удостоверение по образец на Експерт- учебен център ЕООД

Издават се след успешно преминато обучение и след приключването му в електронен вид или на хартия. Необходимите за издаване данни са: три имена, място и дата на раждане. Данните се предоставят по имейл и се използват единствено за издаване на удостоверението. 

След като е подготвено, удостоверението се изпраща по имейл. Напечатаните на хартия удостоверения могат да бъдат получени в офиса на платформата (София, бул. Дондуков 43, ет.1) в делничните дни или по куриер за сметка на потребителя. Тарифата за доставка на документа се определя от куриера. 

Удостоверение по образец на МОН

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. Такива обучения са тези по част от професията (един или повече модули по програмата). 

Освен успешно завършен курс, условията за получаване включват административна такса от 20.00 лв. и  по-специални изисквания, наложени от Закона за Професионалното Обучение и Образование:

  • успешно преминаване на изпити по теория и практика (Оценка над Среден 3.00). Изпитите се провеждат от ЦПО към Учебен център Експерт ЕООД.
  • копие на диплома за средно образование или документ, доказващ входящото квалификационно равнище според степента на професията.
  • медицински документ, че обучението на вреди на здравето на курсиста.

Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН

Свидетелството за професионална квалификация предполага завършена пълна програма за професионална квалификация по една от професиите, за които е лицензиран ЦПО към Учебен център експерт ЕООД. 

Освен успешно завършени всички курсове от програмата, изискванията включват административна такса от 60.00 лв. и:

  • успешно преминати текущи изпити за курсовете от програмата (оценка над Среден 3.00)
  • успешно преминати държавни изпити по теория и практика (оценка над Среден 3.00)
  • копие от диплома за средно образование (или документ доказващ входящото квалификационно равнище според степента на професията) 
  • медицински документ, че обучението не вреди на здравето на курсиста.

Изпитите се организират и провеждат от ЦПО към Учебен център Експерт ЕООД.

Вижте повече за удостоверенията

Такси, начин на плащане

Цените за записване за обучение са посочени на страницата на обучението на сайта на платформата (expert-bg.org) в български лева и с включен ДДС и не подлежат на допълнителни такси. Могат да се внасят в брой, с карта или по банков път.

Таксата за присъствено обучение може да е заплатена наведнъж преди обявеното начало на обучението или на вноски без оскъпяване. В случай на разсрочено плащане, потребителят е длъжен да заплаща таксата в уговорените срокове (на 2 вноски: ½ от сумата преди началото на обучението и ½ в средата на обучението).

За видео курсове и събития таксата се внася наведнъж. За събития- преди обявената дата на събитието. Достъп до материалите от видокурса потребителят получава след потвърждение за плащане.

Ако потребителят се възползва от промо код или промоционален период, таксата за него е в съответствие с условията на промоцията, описани на страницата на обучението, в имейла с промо код или друга форма на комуникация. Могат да налагат ограничение във времето за плащане.

Проформи фактури и оригинални фактури

Могат да бъдат открити в профила в платформата в едноименните секции. Съдържат информацията за плащане по банков път. Информацията за издаване фактурата може да се редактира. 

Методи на плащане

Потребителя може да внесе таксата в брой в офиса на платформата. Лица под 15 годишна възраст трябва да предоставят декларация за съгласие, подписана от родител / настойник.

Плащане по банков път

Информацията за плащане по банков път се намира в проформа фактурата / оригиналната фактура. За проследяване на плащанията в основанието за плащане потребителя посочва номера на проформата и името на курса, за който желае да се запише. Достъпът до материалите и записването става след потвърждаване от страна на платформата за получено плащане по имейл. 

Плащане с карта

Приемат се плащания с карти Maestro, Visa и MasterCard, издадени от местни и чуждестранни банки.

При избор на този метод за плащане, потребителят въвежда данните на картата си в специална платежна страница на банката. Платформата няма достъп до тези данни. Те се обработват в съответствие със съвременните стандарти за защита. 

След успешна транзакция се визуализира съобщение. 

Прекъсване и право на отказ

Упражняването на правото на отказ прекратява поетите от страните задължения във връзка със съответния курс на обучение.

Присъствени обучения

Потребителят има право да се откаже от обучение по всяко време без да посочва причина и без да дължи обезщетение като информира платформата по имейл (info@expert-bg.org), чрез формата за контакт на сайта или по телефона. Ще получи писмено потвърждение за получаването на отказа си по имейл. 

Внесената такса ще бъде възстановена в срок от 14 дни от постъпване на отказа по метода, по който е извършено плащането: по банков път, с карта- с кредитно известие по картата и след представяне на касов бон за плащания в брой в офиса.

При прекъсване на обучението от страна на потребителя преди началото му, платформата възстановява цялата внесена сума. При прекъсване на обучението от страна на курсиста след началната дата, стойността на преминатите занятия се приспада от внесената сума, остатъкът се възстановява.

Събития

Участникът има право да се откаже от участието си по всяко време преди обявената дата на събитието. Ако участието изисква плащане, внесената сума ще бъде възстановена. 

Видео обучение

Тъй като платформата предоставя пълното съдържание на обучението наведнъж, участникът може да се възползва от правото си на отказ преди да извърши плащането и преди да е получил достъп до съдържанието. 

По тази причина не е възможно и разсрочено плащане за тази форма на обучение. 

При прекъсване на обучението от страна на платформата, се възстановява пълната внесена от потребителя сума.

Защита на личните данни

Платформата се ангажира боравенето с данни на курсистите да е в съответствие с настоящите и ефективни законодателни разпоредби и вътрешните правила за управление на качеството. 

Повече за личните данни и как ги обработваме четете тук.

Права на интелектуална собственост

В процеса на обучение потребителите и платформата ще имат достъп до различни материали за учебния процес: статии, писмени документи, аудио и видео съдържание, графични изображения, фотографии, схеми, чертежи, скици, сорс кодове, търговски марки и други подобни. 

Тези материали представляват защитени обекти на интелектуална собственост съгласно българското законодателство. Поради тази причина, потребителят може да използва предоставените му материали единствено за некомерсиални и лични цели- за обучението си. 

Потребителят няма право от свое или от чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява, превежда, преработва, публично представя, и/или копира, изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на платформата.

Права и задължения на потребителите

Потребителят има право да се включи в желаното обучение, в избраната форма, да има достъп до обучителните материали- видео записи и други, в своя профил, и да ги използва за нестопански цели- за своето обучение. Няма право да предоставя материалите или регистрацията си на трети лица, да записва или копира материалите без писменото съгласие на платформата. 

Достъп до съдържанието на обучението потребителят получава чрез устройство с достъп до интернет- личен компютър, мобилен телефон или сходно устройство. 

Ако потребителят не е съгласен с едно или повече от настоящите общи условия, има право да се въздържа от използването на платформата. В случай на промяна в общите условия, с която потребителят не е съгласен, може да се възползва от правото си на отказ по описаните по-горе начини или да завърши обучението си, ако е започнал такова, в съответствие с актуалните в момента на записването условия.

Потребителите на платформата се съгласяват да спазват добрия тон в комуникацията помежду си, да не разпространяват реч на омразата, да упражняват насилие, да разпространяват спам, непоискани търговски съобщения или да смущават с поведението си учебния процес.

При провеждане на обучението на място в залите на платформата курсистът се задължава да не унищожава материалната база в залите и да се въздържа от поведение, което би навредило на неговото здраве или това на лектора.

Платформата си запазва правото да прекъсне достъпа до обучение или да прекъсне започнало такова след еднократно предупреждение при нарушение. 

Права и задължения на платформата

Платформата се задължава да проведе заявените обучения и да предостави достъп до материалите от тях в рамките на 12 месеца. 

Платформата си запазва правото да смени формата на обучение при непредвидени обстоятелства, които правят провеждането на обучения на място невъзможни. 

Достъпът до платформата е денонощен 7 дни в седмицата, но платформата не дава гаранции за достъп без прекъсвания или технически проблеми. При прекъсване на достъпа в разумни граници за поддръжка, профилактика или за отстраняване на непредвидени технически повреди, не се прекъсва действието на настоящите общи условия. 

Платформата не носи отговорност за прекъсвания на услугите на Интернет доставчици и не е страна в отношенията между потребител и доставчици на услуга като интернет и др.

Всички предоставени лични данни в процеса на обучение, включително тези за издаване на удостоверение се обработват в съответствие с политиката за личните данни и принципите, описани в нея. 

Повече за личните данни и как ги обработваме четете тук.

Платформата има право да промени общите условия по своя преценка. Промените ще бъдат обявени на сайта на платформата, а потребителите  ще бъдат информирани за тях по имейл. 

С изключение на такива, наложени от законодателни промени или орган на властта, ако потребителят не е съгласен с част или всички нови условия, може да се възползва от правото си на отказ. За започнали обучения има право да избера да довърши обучението си по действащите по време на записването условия. Потребителите трябва да информират платформата за решението си по имейл или чрез формите за контакт на сайта в рамките на 30 дни след обявяване на промените.

Измененията в общите условия влизат 30 дни след обявяването им на сайта и по имейл, в случай, че потребителят не се е възползвал от алтернативните си права.

Предложения, жалби и молби

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени в офиса на платформата (бул. Дондуков № 43, ет.1) както на електронната поща info@expert-bg.org или по телефона: 0898 575 150. 

Подадените предложения, жалби и молби се разглеждат и получават отговор от учебния център не по-късно от седем работни дни от получаването им.

Всички спорове между платформата и потребителите се разрешават с преговори и споразумение. В случай, че такова не може да бъде постигнато, спорът може да бъде отнесен към Комисията за защита на потребителите, гр. София, 1000, пл. „Славейков“ 4A kzp.bg. В противен случай спорът се отнася за решаване към компетентния български съд.

За въпроси по общите условия, повече информация относно платформата и услугите или за съдействие за работа с потребителски профил, моля пишете ни на info@expert-bg.org