Какъв сертификат можете да получите?

Свидетелство за професионална квалификация (3-54)

​Свидетелството за професионална квалификация е признат от МОН документ даващ ви правото да упражнявате избраната от вас професия в областта на информационните технологии.

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

Удостоверение за професионално обучение (3-37)

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. Такива обучения са тези по част от професията (един или повече модули по програмата).

За да ви бъде издадено свидетелство за професионална квалификация е необходимо:

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверението за успешно завършено обучение е документ, който се издава по образец на нашата фирма в уверение на това, че сте преминали през курс на обучение.

Издава се в случаите, когато не желете да се явите на изпити по теория и практика, но ви е необходим документ за преминато обучение.

Какво стои зад вашето удостоверение?

Лицензиран център за професионално обучение

Devise Expert е марка на Експерт- учебен център ЕООД, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) център за професионално обучение.

ISO 9001:2015 Сертифицирана система за контрол на качеството на обученията

В Експерт- учебен център ЕООД работи система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Какво означава това за вашия сертификат?

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)