Devise Expert

Нашите удостоверения

Какъв сертификат можете да получите?

Учебният центъра е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

Удостоверение за професионално обучение (3-37)

Удостоверението за професионално обучение е по образец на МОН и се издава за успешно завършен курс за професионална квалификация. 

Удостоверение за успешно завършено обучение

Удостоверението  се издава от  учебния център в уверение на това, че сте завършили успешно курс на обучение и сте предали необходимия минимум от задачи, регламентиран за всеки курс.

Кой стои зад вашето удостоверение?

Лицензиран център за професионално обучение

Devise Expert е търговска марка на Експерт- учебен център ЕООД, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) като Център за професионално обучение и квалификация.

Сертификат за качество ISO 9001 : 2015

В Експерт- учебен център ЕООД е внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.
Това означава:

Какво означава това за вашия сертификат?

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)