SQL Анализ на данни

Присъствен онлайн курс в Google Meet

Специализиран курс по SQL за бизнес анализатори: от основите до решаването на сложни бизнес задачи с SQL.

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Предимства на онлайн обучението в Google Meet

Гъвкавост и удобство

Необходими са само браузър и Интернет

Жива комуникация

Получете отговор на въпросите си в реално време

Спестете време и пари

Включете се в занятието с един клик

Общност от съмишленици

Незаменима среда за мотивация и подкрепа

Ако не можете да присъствате на някое от занятията, записът от проведената сесия ще Ви очаква в нашата платформа

За кого е този курс?

Начинаещи в SQL

Този курс е идеалното начало на вашата кариера като бизнес анализатор.

Специалисти работещи с данни

Ако работите в областите: банки и финанси, търговия, маркетинг, логистика, ERP-системи и други работещи с голям обем от данни, този курс ще ви научи как да използвате SQL за изпълнение на ежедневните задачи.

Потребители на MS Excel, Power BI и др.

Ако активно работите с тези инструменти за анализ на данни, този курс ще разшири и подобри вашите умения.

7 ключови умения, които ще придобиете в oбучението

Извличане на данни
Филтриране на резултати
Съставяне на заявки по няколко таблици
Извършване на изчисления и трансформации на данни
Извършване на изчисления с групиране на данни и агрегиращи функции
Използване на вложени заявки
Прилагане на аналитични функции към резултатите от заявки

Програма на курса

Въведение в SQL

 • Основни понятия свързани с базите данни
 • Необходими програми и настройки. Схема на учебната база данни
 • DDL (Data Definition Language) и DML (Data Manipulation Language)
 • Извличане на данни със SELECT заявка
 • WHERE клауза и оператори за филтриране на числа, дати и текст
 • Филтриране на текст с регулярни изрази
 • SELECT заявки по няколко таблици. Видове връзки между таблиците
 • Изчисления и трансформации на данни с вградени функции за текст, дати и числа

Анализ на данни и изготвяне на отчети

 • Групиране на данни и изчисления с агрегиращи функции (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)
 • Филтриране на резултати от агрегиращи функции
 • Вложени SELECT заявки във FROM, WHERE, SELECT, WITH клауза
 • Разбиване на резултати в диапазони от ... до ... по резултати в изчислена колона
 • Изчисляване на процент
 • Извличане на данни с категория "Други" за редове с незначителни стойности в изчислените колони
 • Действия с резултати от няколко заявки: обединение (UNION), сечение (INTERSECT) и разлика (MINUS)
 • Аналитични функции (Window Functions). Филтриране на резултати от аналитична функция
 • Изчисляване на ранг (Top N отчети) с RANK() и DENSE_RANK()
 • Изчисляване на междинни суми и текущи суми (running totals)
 • Изчисления с динамични редове при постоянна и верижна база

Получете конкурентно предимство, научете SQL и го използвайте ефективното в анализа на данни

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО

Какво ще получите по време на курса?

10 x 2 часа присъствени онлайн занятия

Персонална обратна връзка към задачите за самостоятелна работа

60 задачи и казуси от практиката

30 задачи по време на занятията и 30 за самостоятелна работа

4 допълнителни теми

за усъвършенстване на уменията

Лекционни материали

с теорията и заявките от занятията

Учебна база данни

с неограничен достъп до данните в DeviseCloud

Видео записи от занятията

с неограничен достъп и актуализация

Удостоверение

по наш образец или по образец на МОН

Какъв сертификат можете да получите?

udostoverenia

Пътят на учене изисква воля и усилие. Гордеем се с вашите постижения и ценим положения труд.
Преминатото обучение се удостоверява със следните документи:

1. Удостоверение на Devise Expert на български език и на английски език. Издава се от учебния център в уверение на това, че сте завършили успешно курс на обучение и сте предали необходимия минимум от задачи, регламентиран за всеки курс.

2. Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
Издава се след завършен курс и успешно положен теоретичен и практически изпит.

* Devise Expert е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПОО). Издаваните удостоверения са признати в България и валидни в Европейския съюз

Обратна връзка

Вашият напредък в обучението е нашият успех в преподаването!

За всички предадени задачи за самостоятелна работа ще получите видео коментар от лектора с анализ на решението, насоки за подобрение и отговор на възникнали въпроси.

За преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Анализ на данни.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Избрани моменти от обучението

Вижте как протича един курс с избрани откъси от занятията.

Филтриране на резултати (06:19)
Свързване на таблици (05:00)
Групиране на данни (08:24)

Включете се в предстоящото обучение

SQL: Анализ на данни и изготвяне на отчети

Присъствен в Google Meet

 • 1 юли 2024
 • 19:00-21:00
 • 5 седмици
 • понеделник, сряда
Курс: SQL Анализ на данни

РАННО ЗАПИСВАНЕ до 24 юни

Original price was: 390,00лв..Current price is: 332,00лв.. с ДДС

 • 5 седмици
 • Задачи за самостоятелна работа
 • Записи от всяко занятие
 • Индивидуална обратна връзка
 • Неограничен достъп до записите след края на курса
 • Примери и лекционни материали
 • Удостоверение за завършен курс

Видео запис от обучение

Ако присъственият формат не е удобен за вас, можете да преминете това обучение под формата на видео запис.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Няколко думи от нашите курсисти

"Чудесно място за придобиване на нови знания. Обучението по SQL беше на много високо ниво, а същевременно беше поднесено много достъпно и разбираемо. Благодарности на преподавателя ни Дикран Хачикян за професионалното отношение."
"Много съм доволна от обучението по 'SQL и анализ на данни', което преминах в DeviseExpert. Благодаря на преподавателя Дикран Хачикян, от който придобих много задълбочени знания по SQL заявки за анализ на данни. Курсът е много добре структуриран. Напълно ясно и разбираемо се преподава учебния материал. Лекторът е изключително добър, отличен професионалит в областта. Решават се много задачи и има добър баланс между теория, практика и самостоятелна работа. Още веднъж Голямо БЛАГОДАРЯ на DiviseExpert и на г-н Дикран Хачикян за наученото от него, за това че сподели своя безценен опит!"
"Курсът е добре структуриран. Теорията, изведена под формата на практическо изпълнение на конкретни задачи, създава основа за по-лесно усвояване на материала и същевременно онагледява резултатите от реализацията им. Обратната връзка от преподавателя след изпълнението на самостоятелните задачи е още един плюс за постигане на ефективен процес. Впечатлена съм от подхода на преподаване и поднасяне на материала на достъпен език от г-н Хачикян, който безспорно е отражение на знанията и опита му."
"Курсът SQL Анализ на данни беше много полезен за мен. Фокусът е върху обучение чрез решаване на практически задачи. Впечатлена съм от вниманието, което лекторът отделя, за коментар на самостоятелната работа. Обратната връзка е винаги изчерпателна и градивна."
"Аз съм възхитена от преподавателя, от лекотата с която предава този, за мен, труден материал. Видно е, че той е подготвен в тази сфера и иска да предаде знанията си и на други хора, което за мен беше много ценно!За мен цялото обучение и като материал, и като записки, и като домашни задачи и проверката им е перфектно!"

Не пропускайте възможността да станете професионалисти в SQL

Често задавани въпроси

 • Как става включването в занятията?

  Всички обучения се провеждат онлайн с конферентна връзка през Google Meet, с контакт в реално време между лектора и участниците в курса. Можете да задавате въпроси и да участвате активно в дискусията.

  Платформата, която използваме за включването, е лесна за употреба и не изисква инсталация. Ще получите допълнителна информация на имейла си след регистрация.

 • Трябва ли да си инсталирам софтуер?

  Всичко необходимо като софтуер ще бъде представено и детайлно обяснено в самия курс.  Всички използвани ресурси са безплатни или се използват безплатни алтернативи.

 • Ако пропусна занятие как мога да наваксам?

  Всички занятия се записват. Ако се наложи да пропуснете занятие можете да наваксате пропуснатото с пълноценния видеозапис от занятието.

 • Как мога да се запиша и да заплатя?

  Записването става след  като заплатите таксата за обучение  най-късно един ден преди стартирането на курса или до запълване на групата.

  За да пристъпите към плащане, изберете бутона Запазете своето място и следвайте стъпките. Ако имате колебания или допълнителни въпроси можете директно да се свържете с нас тук, за да ви съдействаме.

  Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

 • Ще получа ли сертификат за обучението?

  Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

  Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

  В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

  След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
  Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

  Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

 • Защо не мога да се запиша за курса?

  Ако не можете да се запишете за обучение, свържете се с нас за повече информация, съдействие или насоки.

Имате още въпроси?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС