Power BI
Анализ на
данни

Видео запис от обучение

Специализиран курс по Power BI за бизнес анализатори - преоткрийте света на данните

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Предимства на видео курса

Незабавен старт

Получавате достъп до материалите веднага след потвърждение на плащането

Учите със своето темпо

Свободни сте да избирате кога, къде и колко да учите, няма фиксирани срокове за предаване на задачите

Подкрепа от преподавател

При проблеми и трудности, преподавателят на курса оказва съдействие по имейл или в онлайн среща – според естеството и сложността на проблема

Винаги актуално съдържание

Видео записите и учебните материали периодично се актуализират с най-новите промени в присъствения курс

Персонализирайте вашето обучение с възможност детайлно да изучите дадена тема, преди да преминете към следващите

За кого е този курс?

Начинаещи в Power BI

Този курс е едно добро начало на вашата кариера като бизнес анализатор с един от мощните инструменти за анализ на данни.​

Специалисти работещи с данни

Ако работите в областите: банки и финанси, търговия, маркетинг, логистика, ERP-системи и други работещи с голям обем от данни, този курс ще ви научи как да използвате Power BI и езика DAX в процеса на извличане, подготовка за анализ и визуализация на данни.

Потребители на MS Excel, SQL и др.

Ако активно работите с тези инструменти за анализ на данни, този курс ще разшири и подобри вашите умения.

7 ключови умения, които ще придобиете в oбучението

Извличане на данни от различни източници
Оптимизиране на стъпките в процеса на подготовка на данните
Създаване на изчислени колони с Power Query M
Създаване на аналитичен модел с дименсии и факт таблица
Използване на DAX в процеса на анализ на данните
Създаване на метрики с DAX
Представяне на резултатите от анализа с подходящи визуализации

Програма на курса

 • Основни понятия свързани с базите данни
 • Необходими програми и настройки. Схема на учебната база данни

Power Query като ETL (Extract, Transform, Load) инструмент

 • Извличане на данни от файлови източници и сървъри за бази данни
 • Начална оценка на данните. Типове данни, празни стойности, проверка за грешки
 • Описателни статистики и тяхната интерпретация в контекста на извадката
 • Подготовка на данните - заместване на стойности, трансформация на данни и филтриране на излишни редове
 • Добавяне на изчислени колони с Power Query M
 • Оптимизация на стъпките по подготовка на данните
 • Аналитичен модел на данните. Схема "Звезда" (Star Schema) и схема "Снежинка" (Snowflake)
 • Избор и създаване на дименсии и факт таблици
 • Добавяне на календарна таблица с Power Query M за изчисления във времето
 • Зареждане на аналитичния модел. Връзки между таблиците. Посока на филтриране
 • Формати за дати, парични единици и числови стойности. Групиране на колоните в папки
 • Проверка на модела с DAX Studio. Насоки за оптимизация

Анализ и визуализация на данни

 • DAX Query View като инструмент за работа с DAX
 • DAX заявки. Как заявките на DAX са свързани с визуалните компоненти?
 • Процес на създаване на изчислени колони с DAX
 • Оптимизация на DAX заявки с променливи
 • Процес на създаване на метрики с DAX
 • Изчисления с модификация на контекста (Filter Context)
 • Визуализация на данни с DAX метрики
 • Изчисляване на ранг по избрана метрика
 • Филтриране на визуални компоненти със слайсъри
 • Изчисления с динамични редове
 • Избор на оптимален вариант на метрика с DAX Studio
 • Сравнение на текущ и минал период. Изчисляване прираст и темп на растеж по избрана метрика

Използвайте възможността да станете специалист в обработката, анализа и визуализацията на данни с Power BI!

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Какво ще получите по време на курса?

12 x 2 часа актуални записи от обучение

40 практически задачи с DAX

по анализ на данни и създаване на метрики

3 практически проекта

7 допълнителни теми

за усъвършенстване на уменията

Лекционни материали

с теорията и заявките от занятията

Видео коментар на задачите за самостоятелна работа

Видео записи от занятията

с неограничен достъп и актуализация

Удостоверение

по наш образец или по образец на МОН

Какъв сертификат можете да получите?

udostoverenia

Пътят на учене изисква воля и усилие. Гордеем се с вашите постижения и ценим положения труд.
Преминатото обучение се удостоверява със следните документи:

1. Удостоверение на Devise Expert на български език и на английски език. Издава се от учебния център в уверение на това, че сте завършили успешно курс на обучение и сте предали необходимия минимум от задачи, регламентиран за всеки курс.

2. Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
Издава се след завършен курс и успешно положен теоретичен и практически изпит.

* Devise Expert е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение(НАПОО). Издаваните удостоверения са признати в България и валидни в Европейския съюз

Обратна връзка

Вашият напредък в обучението е нашият успех в преподаването!

За всички предадени задачи за самостоятелна работа ще получите видео коментар от лектора с анализ на решението, насоки за подобрение и отговор на възникнали въпроси.

За преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Избрани моменти от обучението

Вижте как протича един курс с избрани откъси от занятията.

Зареждане на данни (05:39)
Изчислена колона (09:12)
DAX: Дефиниране на метрика (04:18)
DAX: Изчисляване на ранг (09:33)

Вземете курса на видео сега

Видео запис: Power BI. Анализ на данни и изготвяне на отчети

Видео запис от обучение

Видео запис: Power BI Desktop

СТАНДАРТНА ЦЕНА

315,00лв. с ДДС

 • 24 часа
 • Видео запис от реално обучение
 • Всички примери и записки
 • Комуникация с лектора по имейл
 • Незабавен достъп и неограничен достъп
 • Периодична актуализация на курса
 • Удостоверение за завършен курс

Няколко думи от нашите курсисти

"Курса е отличен и подходящ за всякакво ниво на подготовка, стига човек да има поне средно ниво в EXCEL. Обхваща доста широк диапазон от процедури, добри практики и казуси. Теория, практика и упражнения са отлично структурирани, като дават ефективна възможност курсиста не само да пресъздава, но и да мисли логично. Наученото дава доста сериозна професионална основа за реализация, която просто трябва да се доразвива след това."
"Концепцията на курса следва добре структурирана логика, помагаща на обучаващия се да проследи стъпките и идеята зад работата с Power BI. Както и преподавателя препоръча, а аз споделям мнението му - постоянното разглеждане и дълбаене в този tool, ще затвърди и преподаденото по време на този курс."
"Много съм впечатлена от курса, от знанията на преподавателя, от старанието му всяко нещо да е ясно и разбрано. Задачите за домашно са напълно базирани на преподадената теория."
"Много съм доволна от резултатите си след преминатото Power BI обучение. Лекторът Дикран Хачикян освен подробната информация и примери, които даваше, през цялото време споделяше подробни съвети за функционалностите на Роwer BI, Power Query, езиците М и DAX. Получавахме подробна обратна връзка на самостоятелните проекти. Препоръчвам и с удоволствие след време бих се записала и на други от техните курсове."
"Курсът е много добре структуриран и поднесен, като примерите и задачите имат реален практически смисъл. Получаваните коментари към заданията са изключително полезни."

Не пропускайте възможността да станете професионалисти в Power BI

Често задавани въпроси

 • Кога се провеждат занятията?

  Това е видеозапис от реално проведено обучение.  Можете да учите в удобно за вас време.

 • Къде се провеждат занятията?

  Видеозаписите от обучението можете да гледате в удобно за вас място и работна  среда.

  Устройствата на които може да се възпроизвеждат записите са мобилен телефон, таблет, лаптоп, стационарен компютър. Достатъчно е да имате Интернет връзка и ентусиазъм за учене.

 • Трябва ли да си инсталирам софтуер?

  Всичко необходимо като софтуер ще бъде представено и детайлно обяснено в самия курс.  Всички използвани ресурси са безплатни или се използват безплатни алтернативи.

 • Как мога да се запиша и да заплатя?

  Записването и достъпа до видеозаписите става след като внесете пълната сума за обучението.

  За да заплатите таксата, можете да кликнете върху бутона Започнете да учите и следвайте стъпките.

  Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

 • Ще получа ли сертификат за обучението?

  Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

  Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

  В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

  След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
  Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

  Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

 • Защо не мога да се запиша за курса?

  Ако не можете да се запишете за обучение, свържете се с нас за повече информация, съдействие или насоки.

Имате още въпроси?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС