КУРС

PowerBI Desktop

Анализ на данни и изготвяне на отчети

Можете да посещавате курса с конферентна връзка в реално време от дома си.
Ще можете да задавате въпроси директно на лектора, да участвате в дискусията без да присъствате в залата.

Изготвяне на отчети

DAX в PowerBI

Визуализация и интерпретация на данни

Множество извадки с данни

Този курс е подходящ за:

Начинаещи в Power BI

Подходящ е и за начинаещи, но предварителните знания и умения за работа с MS Excel и SQL заявки ще улесни значително усвояването на съдържанието.

Напреднали

За тези с малко повече опит в анализа и Power BI, това обучение ще систематизира знанията, ще изгради подход към решаване на проблемите, ще покаже пълните възможности на софтуера

Широк кръг специалисти, които се занимават с анализ на данни

 • анализатори на данни в банки или други финансови институции
 • търговци
 • маркетолози
 • човешки ресурси
 • социолози
 •  специалисти работещи с ERP системи

Какво получавате като се включите

Видео от всяко занятие

Безплатен неограничен достъп. Ако не можете да се включите на живо няма да изостанете от групата.

Обратна връзка

Ще получавате индивидуални напътствия за вашата работа и подход.

DAX и M в Power BI

Голяма част от темите са посветени в езиците DAX и М, с примери за приложението им при подготовка и анализ на данни.

Множество извадки

с различни формати и размери за пълноценно изследване на възможноситите на Power BI за подготовка на данните.

Примери и задачи

Ще има домашни. Обучението е изключително практически насочено, ориентирано към решаване на проблеми.

Pyhon и R в Power BI

Видео ръководство: "Как да използваме Python и R в Power BI?"

Ще преминем последователно през работния процес с продукта:

Наред с техниките при изпълнението на всяка от стъпките и добрите практики, в курса се разглеждат и често срещани проблеми, както и начините за отстраняването им.

Избрани моменти от курса

Вижте как протича един курс с  избрани откъси от занятията.

Зареждане на данни (5:39)

Изчислена колона (9:12)

DAX: Дефиниране на метрика (4:18)
DAX: Изчисляване на ранг (9:33)

Теми

– организация на интерфейса: Report, Data, Model;
– импорт на данни от различни източници;
– компоненти за визуализация;
– елементи на Power BI: Power BI Desktop, Service, Mobile.

– начален анализ на пригодността на данните;
– редакция на редове/колони;
– техники за отстраняване/редактиране на нежелани данни;
– замяна на стойности;
– промяна на формата на числа, дати;
– логически стойности;
– обединяване на данни от няколко заявки;
– разделяне на колони;
– промяна на детайлността на данните чрез групиране;
– промяна на структурата на данните чрез Pivot-Unpivot
– създаване на помощни таблици, чрез въвеждане/копиране на данни;
– основни понятия свързани със Star и Snowflake схеми;
– идентификация на факта и дименсиите;
– дублиране на заявки и създаване на референции;
– сливане на заявки;
– създаване на факт таблица и таблици с дименсии;
– обединяване на данни от няколко заявки;
– добавяне на индекси;
– добавяне на условни и изчислени колони;
– подобряване на скоростта на работа;
– намаляване на размерите на файловете;
– свързване на таблиците в модела;
– настройка на връзките между заявките;
– кардиналност на връзките;
– посока на филтриране;
– видове връзки между таблиците;
– съставяне на DAX заявки за изследване на данните;
– основни функции в DAX;
– процес на разработка на изчислени колони;
– изчисления в контекст по редове;
– изчисления в контекст повлиян от филтри;
– процес на разработка на метрики (measures);
– проучване на данните с DAX заявки;
– изчисляване на статистики;
– изследване на тенденциите във времето;
– изчисления с групиране;
– Report View: визуализация и анализ на данни;
– процес на визуализация на данните;
– настройки на визуалните компоненти;
– форматиране на цвят, шрифт, подсказки и др.;
– сортиране и филтриране на данни;
– добавяне на обобщаващи изчисления;
– визуализация и интерпретация на статистики;
– добавяне на слайсър;
– визуален анализ на данните;
– изготвяне на представяне за мобилен телефон;

Включете се в предстоящото обучение

Курс: Power BI анализ на данни

Присъствен в Google Meet

 • 10 април 2023
 • 19:00-21:00
 • 6 седмици
 • понеделник, сряда

Стандартна цена

420лв
 • 6 седмици
 • Задачи за самостоятелна работа
 • Записи от всяко занятие
 • Индивидуална обратна връзка
 • Неограничен достъп след края на курса
 • Примери и лекционни материали
 • Удостоверение за завършен курс
Запазете своето място

Ранно записване до 03 април

336лв
 • 6 седмици
 • Задачи за самостоятелна работа
 • Записи от всяко занятие
 • Индивидуална обратна връзка
 • Неограничен достъп след края на курса
 • Примери и лекционни материали
 • Удостоверение за завършен курс
Запазете своето място

Вземете курса на видео сега

 • Не искате да чакате началото на курса, за да започнете да учите
 • Нямате възможност да се включвате в занятията
 • Предпочитате да учите със своето темпо

Вземете записите от вече проведено обучение и ще получите достъп до материалите веднага след внасяне на таксата.

Видео курс

315лв
 • 30 часа
 • Видео запис от реално обучение
 • Всички примери и записки
 • Комуникация с лектора по имейл
 • Незабавен достъп
 • Удостоверение за завършен курс
Започнете да учите

Форми на обучение

Налага се да пропуснете някое занятие? Няма да изостанете. Всички занятия се записват. Можете да наваксате пропуснатото в удобно за вас време.

Дистанционна с конферентна връзка

Можете да се включите и от вкъщи, офиса стига да имате интернет и компютър. Занятието отново се провежда наживо, имате възможност да задавате въпросите си и да участвате в дискусията.

Видео запис

Няма планирано обучение? Можете да учите в удобно за вас време, с вашето темпо, със записите от реално занятие.

Лектор

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Няколко думи от нашите курсисти

Курса е отличен и подходящ за всякакво ниво на подготовка, стига човек да има поне средно ниво в EXCEL. Обхваща доста широк диапазон от процедури, добри практики и казуси. Теория, практика и упражнения са отлично структурирани, като дават ефективна възможност курсиста не само да пресъздава, но и да мисли логично. Наученото дава доста сериозна професионална основа за реализация, която просто трябва да се доразвива след това.

Калин

Концепцията на курса следва добре структурирана логика, помагаща на обучаващия се да проследи стъпките и идеята зад работата с Power BI. Както и преподавателя препоръча, а аз споделям мнението му – постоянното разглеждане и дълбаене в този tool, ще затвърди и преподаденото по време на този курс.

Десислава

Много съм впечатлена от курса, от знанията на преподавателя, от старанието му всяко нещо да е ясно и разбрано. Задачите за домашно са напълно базирани на преподадената теория.

Милена

Често задавани въпроси

Начало: 10 април 2023, понеделник, от 19:00 до 21:00 часа

Дни на провеждане: 

10 април, 12 април,

19 април, 21 април,

24 април, 26 април,

3 май, 5 май,

10 май, 12 май

Всички обучения се провеждат онлайн с конферентна връзка, с контакт в реално време между лектора и участниците в курса. Можете да задавате въпроси и да участвате активно в дискусията.

Платформата, която използваме за включването, е лесна за употреба и не изисква инсталация. Ще получите допълнителна информация на имейла си след регистрация.

Учебният център се намира на бул. “Княз Ал. Дондуков” N 43 в близост до Софийска Опера. Има достъп и до двете линии на метрото (спирки Сердика и Софийски университет).

Всичко необходимо като софтуер ще бъде представено и детайлно обяснено в самия курс.  Всички използвани ресурси са безплатни или се използват безплатни алтернативи.

Всички занятия се записват. Ако се наложи да пропуснете занятие можете да наваксате пропуснатото с пълноценния видеозапис от занятието.

Записването става след  като заплатите таксата за обучение  най-късно един ден преди стартирането на курса или  до запълване на групата. 

За да пристъпите към плащане, изберете бутона Запазете своето място и следвайте стъпките. Ако имате колебания или допълнителни въпроси можете директно да се свържете с нас тук, за да ви съдействаме.

Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

Ако не можете да се запишете за онлайн обучение, вероятно в момента няма планирани дати. Гледайте записи от последното проведено обучение като се включите във видео курс.

Свържете се с нас за повече информация, съдействие или насоки.

Имате още въпроси?

Попълнете формата за да се свържем с вас с отговорите. Не пропускайте да отбележите за кой курс е въпросът.


Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас по въпроса ви.
Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните
си?

Вижте нашата Политика за поверителност

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)