Програмиране на Python

Видео запис от обучение

Практически курс по Програмиране на Python за бъдещи и настоящи специалисти

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Предимства на видео курса

Незабавен старт

Получавате достъп до материалите веднага след потвърждение на плащането

Учите със своето темпо

Свободни сте да избирате кога, къде и колко да учите, няма фиксирани срокове за предаване на задачите

Подкрепа от преподавател

При проблеми и трудности, преподавателят на курса оказва съдействие по имейл или в онлайн среща – според естеството и сложността на проблема

Винаги актуално съдържание

Видео записите и учебните материали периодично се актуализират с най-новите промени в присъствения курс

Персонализирайте вашето обучение с възможност детайлно да изучите дадена тема, преди да преминете към следващите

За кого е този курс?

Начинаещи програмисти

Python е сравнително лесен за усвояване език, но самостоятелното му изучаване може да се окаже по-сложна задача и обикновено отнема повече време. Курсът "Програмиране на Python" е една добра първа стъпка в придобиването на систематизирани знания и умения в областта на програмирането.

Специалисти работещи с данни

Python е сред най-използваните езици в анализа и визуализацията на данни с програмни средства. Това се дължи на множеството библиотеки като NumPy, Pandas, Scikit-learn и др. с алгоритми за анализ и средства за визуализация на данни. Доброто владеене на Python е един от факторите за успешна реализация на вашите проекти в тази област.

Програмисти на други езици

Ако имате опит в програмирането на други езици и искате на усвоите добре Python, този курс е подходящ начин да научите спецификите на Python.

7 ключови умения, които ще придобиете в oбучението

Създаване на собствени, относително сложни, скриптове на Python
Използване на условни и циклични конструкции в процеса на решаване на практически задачи
Обработване на скаларни и комплексни типове данни
Дефиниране на собствени функции
Прихващане на изключения по време на изпълнение на кода
Усвояване на основите на обектно ориентираното програмиране (ООП)
Ефективно организиране на кода на проектите чрез модули

Програма на курса

Въведение

 • Инсталиране на интерпретатора и среди за разработка

Променливи

 • Декларация на променливи
 • Особености на променливите (id(), type())
 • Типове данни
 • Постоянни (mutable) и непостоянни (immutable) типове
 • Колекции (tuple, list, dictionary,string)

Oператори

 • Аритметични
 • Сравнение
 • Логически
 • Оператори за работа с колекции

Условно и циклично изпълнение

 • Условно изпълнение и условни изрази
 • Циклично изпълнение и циклични изрази

Деклариране на собствени функции

 • Предаване на параметири
 • Параметри с подразбиращи се стойности
 • Функции получаващи променлив брой параметри
 • Именувани параметри (keyword arguments)
 • Keyword-only параметри
 • Mutable defaults странични (д)ефекти
 • Връщане на стойности
 • Функции генератори
 • Изрази генератори
 • Декоратори на функции
 • Ламбда изрази (анонимни функции)

Обработка на изключения

 • Йерахия на изключенията
 • Конструкция за обработка на изключения
 • Програмно изхвърляне на изключение

Обектно ориентирано програмиране

 • Данни и методи на класовете
 • Инициализатор на класа (конструктор)
 • Функции за достъп до данните
 • Декоратори
 • Наследяване

Получете конкурентно предимство, научете как да използвате ефективно езика Python.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Какво ще получите по време на курса?

10 x 2 часа актуални записи от обучение

70+ примера по време на занятията и лекционни материали

12 задачи

за усъвършенстване на уменията

Видео записи от занятията

с неограничен достъп и актуализация

Персонална обратна връзка

към задачите за самостоятелна работа

Удостоверение

по наш образец или по образец на МОН

Какъв сертификат можете да получите?

udostoverenia
Издаваме два вида удостоверения:

Удостоверение за успешно завършено обучение
Издава се по образец на нашата фирма в уверение на това, че успешно сте преминали през курс на обучение и сте изпълнили необходимия минимум самостоятелни задачи.

Удостоверение за професионално обучение (3-37)
Удостоверението e по образец на МОН и се издава след завършен курс за професионална квалификация и успешно положен изпит по теория и практика.

Обратна връзка

Вашият напредък в обучението е нашият успех в преподаването!

За всички предадени задачи за самостоятелна работа ще получите видео коментар от лектора с анализ на решението, насоки за подобрение и отговор на възникнали въпроси.

За преподавателя

Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Избрани моменти от обучението

Вижте как протича един курс с избран откъс от занятията.

Python: For Loop (07:14)

Вземете курса на видео сега

Видео запис: Програмиране на Python

Видео запис от обучение

Видео запис: Програмиране на Python

СТАНДАРТНА ЦЕНА

279,00лв. с ДДС

 • 20 часа
 • Задачи за самостоятелна работа
 • Записи от всяко занятие
 • Индивидуална обратна връзка
 • Неограничен достъп до записите след края на курса
 • Примери и лекционни материали
 • Удостоверение за завършен курс

Няколко думи от нашите курсисти

"Доволна съм от начина на преподаване и обратната връзка от страна на преподавателя. Харесва ми, че получавахме и доста домашни."
"Препоръчвам курсовете по програмиране. Много добре структурирани и предадени. Полезни както за начинаещи така и за напреднали."
"Много добър преподавател и много добре структуриран курс. Навременна и изчерпателна обратна връзка за всякакви въпроси и домашните работи."

Не пропускайте възможността да станете специалисти в Python

ЗАПОЧНЕТЕ ДА УЧИТЕ

Често задавани въпроси

 • Кога се провеждат занятията?

  Това е видеозапис от реално проведено обучение.  Можете да учите в удобно за вас време.

 • Къде се провеждат занятията?

  Видеозаписите от обучението можете да гледате в удобно за вас място и работна  среда.

  Устройствата на които може да се възпроизвеждат записите са мобилен телефон, таблет, лаптоп, стационарен компютър. Достатъчно е да имате Интернет връзка и ентусиазъм за учене.

 • Трябва ли да си инсталирам софтуер?

  Всичко необходимо като софтуер ще бъде представено и детайлно обяснено в самия курс.  Всички използвани ресурси са безплатни или се използват безплатни алтернативи.

 • Как мога да се запиша и да заплатя?

  Записването и достъпа до видеозаписите става след като внесете пълната сума за обучението.

  За да заплатите таксата, можете да кликнете върху бутона Започнете да учите и следвайте стъпките.

  Плащането може да се осъществи по банков път или чрез дебитна или кредитна карта.

 • Ще получа ли сертификат за обучението?

  Удостоверение се издава за успешно преминато обучение.

  Документът се получава след предадени минимум 75% от задачите за самостоятелна работа.

  В удостоверението се вписват модулите, които сте преминали, хорариумът от учебни часове и период на обучение.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН

  След приключване на курса всеки участник има възможност да се яви на теоретичен и практически изпит. Изпитът не е задължителен, а по желание и преценка на участника в обучението.

  Удостоверение за професионална квалификация по образец на Министерството на образованието и науката се получава след успешно положени изпити по теория и практика. Оценките от изпитите се вписват в удостоверението.
  Заплаща се еднократна административна такса от 45.00 лв.

  Вижте повече за документите, които издаваме, тук.

 • Защо не мога да се запиша за курса?

  Ако не можете да се запишете за обучение, свържете се с нас за повече информация, съдействие или насоки.

Имате още въпроси?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС