Функцията IF в МS Excel

В тази статия ще ви представя една полезна и често използвана функция в MS EXCEL – функцията IF.

IF е от категорията Логически функции. Нейното предназначение е да извършва проверка на дадено условие и да установи дали то е вярно или невярно.

Функциите имат определен синтаксис или структура. При изписване на дадена фунция е важно да се следва строго подредбата и попълването на нейните аргументи (елементи) . При грешка в изписването или размяна в последователността на елементите , функцията няма да работи.

Синтаксис функцията if
Логически тест функцията if
Синтаксис  функцията if true
Синтаксис if false

Моля да обърнете внимание на символите, които разделят отделните аргументи на функцията. Често това е знакът ; (точка и запетая). Не е изключена въможността, символът да бъде запетая. Това е въпрос, свързан с настройка на операционната система или в частност на самия MS Excel и е нужно да бъде взет под внимание, когато се попълва функцията.

Ето и пример за употребата на функцията в една много лесна за разбиране задача.

Пример 01

В таблицата са посочени резултатите от тест на група ученици. В тази ситуация функцията трябва да проверява дали получените точки от теста са по-малко от 60. Ако това е вярно, трябва да се изведе фразата слаб резултат, а ако това не е вярно, клетката ще остане празна.

Кратък анализ:

=IF (B2<60 ; слаб резултат ; )

Логическото условие (logical test) е представено с израза B2 < 60

Стойността при истина (value_if_true) ще извежда фразата слаб резултат. Тъй като това е текст, е необходимо да бъде ограден от двойни кавички.

Стойност при лъжа (value_if_false) ще извежда празна клетка . Празната клетка се отбелязва с две двойни кавички \ или с интервал, ограден от двойни кавички.

Файл с представените примери можете да изтеглите от следния линк: ИЗТЕГЛИ

Пример 02

В тази ситуация функцията проверява , дали резултатът на дадения ученик e по-голям или равен на числото 85. Ако това условие е вярно, то функцията ще изведе текста отлични резултати, в противен случай, в клетката ще се изведе тире.

Анализ:

=IF (B2 >= 85 ; отлични резултати ; – )

Логическото условие (logical test) е представено с израза B2 >= 85

Стойността при истина (value_if_true) ще извежда фразата отлични резултати. Тъй като това е текст, е необходимо да бъде ограден отново от двойни кавички.

Стойност при лъжа (value_if_false) ще извежда тире . Тирето като символ също трябва да се огради с двойни кавички.

Файл с представените примери можете да изтеглите от следния линк: ИЗТЕГЛИ

Пример 03

]

В третия пример се проверява, дали резултатът на Ани, в клетка B2 e по-малък от числото 70. Ако това условие е вярно, то функцията ще изведе текста средни резултати. Ако условието не е вярно, в клетката ще се изведе текст отлични резултати.

Файл с представените примери можете да изтеглите от следния линк: ИЗТЕГЛИ

Пример 04

В следващия пример трябва да се направи проверка на седмичните продажби, реализирани от няколко търговски представителя. За да стимулира активността на служителите си, мениджърът на екипа е подготвил бонуси. Бонус ще получат само онези служители, които са реализирали продажби над 1000 лв.

Ето как изглежда функцията:

=IF ( C2<=1000 ; 0 ; 200 )

Анализ:

В клетка С2 съдържа стойност на постигнатите продажби от първия търговския представител в списъка.

Първият аргумент на функцията (logical_test) проверява, дали посочената в клетка С2 стойност е по-малка или равна на 1000.
Ако това е вярно (value_if_true) , то служителят няма да получи бонус, а резултатът който ще бъде изведен е 0.
Ако условието не е вярно (value_if_false) и проверяваната стойност е по-висока от 1000, тогава служителят ще бъде поощрен с бонус от 200 лв.

Файл с представените примери можете да изтеглите от следния линк : ИЗТЕГЛИ

Пример 05

функцията if пример

Освен текстов отговор при проверка на условие, полезен похват е използването на формула или функция, които да изведат резултат от изчисление, ако условието е вярно или невярно.

В предложения пример проверяваме каква е стойността на покупката на даден клиент. Ако направената покупка е по-малка от 15,00 лв, клиентът не получава отстъпка. В случай че стойността на продажбата е по-голяма от 15,00лв, то клиентът ще ползва 10% търговска отстъпка .

Анализ:

=IF (B2 < 15 ; няма отстъпка ; B2 * (1-$E$2))

Логическото условие (logical test) е представено с израза B2 < 15 , чрез който проверяваме стойността на покупката

Стойността при истина (value_if_true) ще извежда фразата няма отстъпка, защото за покупка по-малка от посочените 15,00 лева, не е предвидена такава.

Стойност при лъжа (value_if_false) ще изведе резултат от изчисление B2 * (1-$E$2)

Въведената формула умножава стойността на покупката (B2) по разликата между 100% стойност , представена като 1 и посочената в клетката Е2 стойност на отстъпката. Така формулата ще изведе стойността на покупката с включена отстъпка.

Файл с представените примери можете да изтеглите от следния линк: ИЗТЕГЛИ

Пример 06

функцията if пример

В предложения пример ще разгледаме възможност да се проверяват няколко условия с функцията IF.

Казусът е следният:

В клетка С2 е създаден падащ списък, от който може да се избира името на град в България. При избор на даден град, функцията трябва да изведе в кой район на България се намира той.

Например : Бургас – Източен, София – Западен и т.н.

Похватът, който се прилага е употребата на вложен IF , Nested IF , т.е. вграждане на функция като елемент на друга функция.

Схемата е много интересна:

функцията if схема

Ето и комбинацията в един запис:

Как работи тази схема?

Функцията проверява първото условие. Ако то е вярно, извежда отговора, посочен като value_if_true 1 , но ако не е вярно, функцията трябва да провери следващото условие, указано от втората вградена функция IF.

Тя на свой ред проверява второто условие и ако е вярно, извежда отговора посочен като value_if_true 2, a ако не е, продължава проверките със следващата трета вградена функция IF.

В случай че нито едно от посочените условия не са верни, функцията извежда последната предоставена възможност, value_if_false.

В таблицата отдолу, можете да проследите пълния запис на вграденята функция IF, при проверка на няколко условия.

Файл с представените примери можете да изтеглите от следния линк : ИЗТЕГЛИ

Вижте функцията в действие в това видео:

Автор: Събина Василева