Devise Expert

Фирмени обучения

Подобрете знанията и квалификацията на вашия екип

За кого са подходящи

Ние предлагаме готови или персонализирани обучения на малки, средни и големи компании, които искат да подобрят ефективността на работа на своите служители. Обученията са подходящи за: 

Отделни служители

За компании, които искат да обучат отделни или малък брой служители

Екипи

За фирми, които искат да разширят квалификацията на екип служители

Нов отдел

За компании, които формират отдел за Анализ на данни и търсят комплексно обучение за новия екип

Обхват

Фокусът на корпоративните обучения е насочен към съвременните технологии  за извличане, управление и анализ на данни.

Технологии

excel-50.svg

MS Excel​

power-bi-1.png

Power BI

database.png

SQL

480px-python_icon_black_and_white.svg.png

Python

brain-machine-black.png

ML

Обученията ще спомогнат за повишаване на ефективността при:

Организация

През годините сме изградили добри практики при организирането на фирмени обучения, които са доказали своята ефективност. Ето  и стъпките:

Заявка и среща

Направете запитане за желаното обучение. Ще организираме онлайн среща за да обсъдим потребностите, целите и очакванията от обучението.

Учебен план

Ще предложим учебен план, съобразен с предварителната подготовка и потребностите на екипа. В годините на преподаване сме натрупали изключителен опит въплатен в примерите, практическите казуси и задачите за самостоятелна работа включени в учебната програма.

Провеждане

Ще изберем период и време на провеждане според възможностите на компанията. Обучението е изключително практически насочено, с индивидуална обратна връзка за всеки участник.

Какво получавате?​

Зад всяко обучение стои опитът, любопитството, намерените решения и всеотдайността на преподавателите. Заедно с това получавате:

специализирано обучение или индивидуален учебен план, съобразен с изискванията на компанията

примери, лекционни материали, задачи, разработени за обучението

видеозаписи на занятията, с неограничен достъп за участниците в обучението

индивидуален коментар на задачите за самостоятелна работа на всеки участник

график и време на провеждане, съобразено с възможностите на компанията

заключителен изпит, удостоверение и протокол с информация за постиженията на всеки участник

Наши клиенти

Нашият учебен център има богат опит в провеждането на фирмени обучения. Сред нашите клиенти, доверили се на опита и квалификацията ни са:

Отзиви и препоръки

Удовлетворението и успехът на нашите партньори е нашата най-голяма награда:

Често задавани въпроси

За да се организира фирмено обучение, броят участници в група може да бъде между 5 и 20 човека.

Обучението се провежда в онлайн формат, с конферентна връзка в реално време.
Има възможност обучението да се проведе в присъствен формат в офиса на центъра, до 10 човека или на място при заявителя на обучение. Необходимо е да се осигури зала с проектор и екран.
Препоръчителната схема на провеждане е два пъти в седмицата по 2 или 2.5 астрономически часа.
Спецификата на обученията предполага и време за подготовка на задачи за самостоятелна работа.
По-голяма честота или повече часове на ден не дават очаквания резултат при усвояване на учебното съдържание.
Цената се формира в зависимост от избраната технология за обучение (избраният курс), продължителност (брой учебни часове), броят участници в група, място на провеждане, онлайн или на място в офиса на фирмата
Заявката на теми, които е нужно да се разработят за целите на обучението, също се отразява при формиране на цената.
За всички предлагани обучения в сферата на Анализ на данни, има разработени учебни планове, които се актуализират според нововъведенията в технологиите и изискванията на пазара на труда.
Програмата на обученията позволява плавно и в детайли да се навлезе в избраната технология, с множество примери и практически казуси. Обученията създават система от знания, подредени по определена логика, което води да лесно разбиране и усвояване, използват методика, която позволява изучаване в дълбочина избрания инструмент или похват.

Можете да се свържете с нас чрез имейл, телефон или да попълните формата за заявка за обучение по долу в страницата.

Форма за заявка


За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)