За платформата

Нашето споделено пространство за обмяна на знания, идеи и опит.

Добре дошли!

Общност

Иска ни се това да бъде общност на търсещите, на любопитните, на учещите, на онези, които не се страхуват да изследват, да откриват, да вървят напред. Ще търсим заедно новостите, ще обсъждаме, ще спорим.

Приятелска среда, в която ще получите нашата подкрепа, съвети, ще споделяме натрупаните знания, ще обменяме опит и идеи.

Ще бъдем съмишленици, съучастници, обединени от една цел – да се развиваме, да учим,  да ставаме по-добри, заедно.

С какво ще ви бъде полезна платформата

Семинари и работилници

Платформата ще предоставя видеозаписи от различни инициативи – срещи, семинари, работилници.

Обучения

Тук ще откриете възможност да поставите основи или да надградите знанията си чрез участие в организираните присъствени курсове или видеозаписи от обучения.

Статии

Платформата развива блог, с над 90 авторски статии и изследвания на различни теми, които ще допринесат за обогатяването на вашите знания и информираност.

Безплатни ресурси

Тук ще откриете и кратки блиц обучения, разглеждащи специфични въпроси за допълване и надграждане на знания, придобити в редовните ни курсове.

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален."
Плутарх

Присъединете се към нашата общност!

Започнете да учите