Функция и приложение на логото и защо то е важно

Създаването на успешна марка е процес, в който роля играят много аспекти – ценностите, които компанията ще припознае, концепцията за продукта или услугата, тяхното качество, начинът, по който те ще се популяризират, маркетинговата комуникация и още редица други. В този процес важна роля играе и логото, което дава основа и посока за всички останали елементи. Каква е неговата функция и с какво то може да допринесе за успеха на един бранд, ще разгледаме по-долу.

1| Да представя

Чрез своето лого компанията обозначава бизнеса си и заявява своята идентичност. В самото начало на дейността си, когато все още не е позната на потребителите, логото е средството, с което тя може да покаже коя е, какъв продукт или услуга предлага, какво предимство носи на потребителя, какви ценности изповядва, какво клиентите да очакват от нея. Изборът на подходящи изразни средства – форми, цветове, шрифт – помагат да се постигне търсеното внушение. Логото е лицето на компанията, то създава първото впечатление, от което зависи как тя ще бъде възприета.

2| Да провокира интерес

Логата присъстват в заобикалящата ни среда в такава степен, че ги приемаме за неизменна част от нея – свикнали сме с тях дотолкова, че да не ни правят впечатление. Достатъчен е само един поглед наоколо, за да забележим поне няколко – върху витрини, автомобили, опаковки, изобщо навсякъде.

В това море от графична информация ние отличаваме логата на вече познати и наложени марки. Виждайки познато лого, на базата на вече изградени представи и история, ние го асоциираме с конкретна марка, продукт, емоция.

Когато компанията и брандът са нови и все още непознати, функцията на логото е различна. Целта е то да привлече внимание, да бъде интересно и да носи смисъл така, че да задържи погледа и да провокира интерес в потребителя да научи повече – какъв е този продукт, коя компания стои зад него, какво още предлагат.

лого функция и приложение

3| Да бъде основа за изграждане на идентичност

Само по себе си логото е само малка част от марката, но то е основата, върху която тя се изгражда. То присъства навсякъде – в корпоративните материали като бланки и визитки, в сайт, мобилно приложение, профили в социални мрежи, върху рекламни материали, продукти, опаковки.

Дизайнерът Майкъл Биерут казва, че познатото лого е не просто дума или графичен символ, а цял свят от асоциации, които са се формирали с течение на времето. Той определя новото лого като съд, който ще се изпълни със значение от опита и историята, а работата на дизайнера е да придаде форма на съда, която да е подходяща за съдържанието, което той трябва да приеме.

Пробуждането на емоция към марката, натрупването на впечатления, изграждането и поддържането на имидж, е дълъг и постоянен процес, в който логото е само началото. Но когато още при създаването му в него са вложени смисъл и идея, е много по-лесно те да бъдат развити, да се постигне последователност в комуникацията, към него да се добави допълнителна символика, да се изгради легенда.

4| Да откроява от конкуренцията

Логото може да бъде средство, чрез което компанията да се отличи от своите конкуренти и да демонстрира своята уникалност. Използвайки различно графично решение за своя знак, тя може да акцентира върху преимущество, ценност или специално отношение, поради които клиентът да избере нея пред останалите. Изборът на различен цвят, форма, дори нетипичен за бранша символ (ако разбира се това е добре обосновано), допринася за това логото, и съответно компанията, да бъдат запомнени по-лесно. Предварителното проучване и анализ на логата на конкурентите е задължителна стъпка в дизайна на лого.

5| Да ориентира потребителите

След като логото е изпълнило функцията си да представи компанията, да я отличи от конкурентите ѝ и да е привлякло потребители, то се превръща в ориентир, чрез който те отново да открият предлагания продукт или услуга. То може да бъде символ на качество, емоция и изживяване, които постепенно да изградят у потребителите лоялност към марката. Така логото придобива допълнителен смисъл и значение от първоначално вложените в него – то вече се асоциира не само с определена компания и продукт, но и с усещания и ценности, свързани с тях. В един момент самото лого като обозначителен знак започва да носи добавена стойност, понякога достигайки значителен процент от цената на продукта.

Логото е може би най-важният елемент от идентичността на един бранд. От една страна при споменаването на името на известна марка, често то е първата асоциация, която изниква в съзнанието ни. От друга – виждайки логото, ние се сещаме не само за компанията или продукта, които то обозначава, но и за нашето усещане и емоция, свързани с тях. Само по себе си то не може да постигне това, но за да се стигне до този етап, е важно в логото да бъде заложена идея и замисъл, които да станат добра основа за надграждане с нови ценности и послания.

Подобрете уменията си

Ако ви липсват тънкости и техники в работата с графичните програми или основни положения в дизайна, заповядайте в нашите курсове по графичен дизайн. С групи за начинаещи и напреднали.

Автор: Михаела Папазова