MS Excel VBA: Как да генерираме обобщаващ отчет за продажбите (Видео)

MS Excel VBA: Как да генерираме обобщаващ отчет за продажбите представя как с помощта на VBA може да се напише макрос, който сумира продажбите на служителите през 2015, 2016, 2017. Макросът е независим от броя на годините и може лесно да се приспособи, така че да извършва и други изчисления като например среден брой продажби за годината или да сумира стойността на продажбите.

Интересното в тази задача е, че всеки един от работните листа (sheets) съдържа различно количество служители, не се запазва една и съща подредба на имената, новите се смесват със старите. Това отразява динамиката в промените на личния състав. Отчетът събира всички служители, макросът ще се казва GenerateReport.
Да видим как може да стане във видеото:

 

 

Автор: Дикран Хачикян