Postman: Новото през 2019

2019 се оформя като още една голяма година за Postman. Ето какво се случи през първата четвърт на 2019:

Postman

Знаете ли, че в Postman непрекъснато добавят нови възможности? За последната година Postman успява да пусне нова версия почти на всеки два работни дни. Разбира се, повечето от тези версии са били корекции на грешки и други малки актуализации, но някои от тях са забележителни. Всяка версия е крачка напред в улесняване разработването на API

1/ Поддръжка на OpenAPI 3.0

Добавена е поддръжка за импортиране на спецификации на OpenAPI и използването им като колекции в Postman, вижте повече в този блог.

Поддръжката на OpenAPI 3.0 е първа стъпка към по-голяма гъвкавост за работа с различни спецификации и формати в Postman (можете да научите повече за OpenAPI тук). На път е и поддръжката на GraphQL.

2/ In-App Postman Bootcamp Уроци

Добавени са интерактивни уроци вътре в приложението Postman. Потребители от всички нива ще могат да изследват възможностите на Postman и да могат да подобрят уменията си. Засега се предлагат уроци за дизайн и мокинг на API, дебъгване и ръчно тестване, автоматично тестване, API документация, мониторинг. Уроци се добавят непрекъснато.

3/ GitHub и GitLab интеграция

Добавена е нова GitHub и GitLab интеграция за Postman Pro и Postman Enterprise за по-лесно синхронизиране на Postman с Git хранилища. Postman Pro и Enterprise екипите могат да правят резервно копие (backup), да синхронизират колекциите си в персонализирани домейни и да видят колекциите, на които е направен бекъп, в техните GitLab хранилища.

4/ Forking + Merging

Добавени са forking + merging в Postman, за да имат екипите повече контрол при съвместна работа.

Работи подобно на разклоняването и сливането в системите за контрол на версиите. Forking на Postman колекция в едно работно пространство (workspace) създава свързана версия на тази колекция, която може да се синхронизира до коя да е Postman инстанция на членовете на екипа от това работно пространство.

Тази функционалност позволява на потребителите да виждат разликите, да проверяват промените, да разрешават конфликти, да обединяват промените обратно към тяхната базова колекция. Това позволява на членовете на екипите да работят на различни версии на Postman колекции в реално време. Вижте повече тук.

5/ Коментари

  • Поддръжка на Markdown, така че потребителите да могат да пишат коментари.
  • Тагване и уведомяване на членовете на екипа за нови коментари.
  • Автоматично синхронизиране на коментарите към приложението от таблото за управление.
  • Kонтрол от администратор при изтриване на коментари.

Научете повече за коментарите в Postman.

6/ Разширени роли и права

Разширен е контролът на достъпа. Ролите в Postman могат да бъдат зададени и на ниво работно пространство: Workspace Collaborator и Workspace Admin.

Postman позволява задаване на роли на ниво колекция, на ниво екип, а сега и на ниво работно пространство.
Тук може да научите повече за контрола на достъп, ролите и правата.

Автор: Милена Бакалова