Как да напишем на C функция работеща с различни типове данни

Как да напишем на C функция работеща с различни типове данни? (видео)

C указатели от тип VOID

Автор: Дикран Хачикян

Цел: Употребата на указатели от тип void в C за постигане на гъвкавост на функциите по отношение на типовете данни.

Дикран Хачикян разказва във видеото: