Как да използваме If функцията в Excel (видео)

Как да използваме If функцията в Excel (видео)

Автор: Събина Василева

Фунцкията If в Excel е изключително полезен инструмент и отлична начална точка за впускане в логическите функции. 

Вижте какви са синтаксисът и структурата на функцията, какви са задължителните елементи. Една грешка при изписването им кара функцията да не работи.

Как да използваме If функцията в Excel

Ако предпочитате да четете вместо да гледате, можете да видите подробно описание на функцията с още примери и в Функцията IF в МS Excel.

Научете още повече за функциите в Excel в предстоящото ни обучение MS Excel за напреднали.

Вижте повече