петък
вечер
анализ
на данни
Вход свободен
Изцяло онлайн

Power BI: Как да използваме Python в Power BI

// 2 часа, семинар

Програма

Ще  се запознаем с възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на Python.

Лектор

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.

Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие. 

И е напълно безплатно

Регистрация

Power BI: Как да използваме Python в Power BI

// 2 часа, семинар
Вижте още

Бизнес и маркетинг с R: Как да анализираме поредица от събития и състояния?

// 2 часа, семинар
Ако погледнем на бизнеса като на последователност от събития и състояния свързани с дейността на компанията, то логично възникват въпросите:
– С какви средства можем да ги опишем формално и анализираме?
– Кои от поредиците са често случващи се (типични)?
– Има ли прилики между определени поредици и можем ли да отделим определени модели?
 
По време на семинара, въоръжени с пакетите TraMineR и arulesSequences за R, ще потърсим отговор на тези и много други въпроси.

Power BI: Как да използваме Python и R в Power BI?

// 2 часа, семинар

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове. Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?

Power BI: M Formula Language for Power BI
// 2 часа, семинар

Целта на семинара е придобиване на знания за М и умения за използване неговите възможности посредством примери от практиката.

Power Query M Formula Language поддържан от Power Query Editor (Power BI, MS Excel) притежава мощни инструменти за начална обработка на данни, създаване на различни видове изчислени колони, трансформиране на данни и др.

Включените в работилницата теми са:
– синтаксис на М
– използване на структурирани данни: List, Record, Table
– създаване на собствени функции
– задачи, които могат да бъдат изпълнени само с М
– изчисления и трансформация на данни с M
– обработка на данни с M
– оптимизация на стъпките при подготовка на данни

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)