Devise Expert
петък
вечер
анализ
на данни
Безплатно
Видео запис от семинар

Power BI: Как да използваме Python и R в Power BI

// 2 часа, семинар

Програма

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове.

Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.
Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие.  И е напълно безплатно

Лектор

dikran-hachikyan.jpg

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Вземете семинара на видео сега

  • Не сте успели да участвате в събитието
  • Темата е интересна за вас

Регистрирайте се и станете част от събитието "Power BI: Как да използваме Python и R в Power BI?"

Видео запис

БЕЗПЛАТНО
  • 2 часа
  • Видеозапис от събитието
  • Всички примери и материали
  • Неограничен достъп
Регистрация
Задълбочете знанията си

Курс Python Анализ на данни и машинно обучение

Курсът е фокусиран върху методите и принципите за анализ на данни, изграждане и обучение на модели за клъстеризация, прогнозиране и класификация с използването на езика Python.

Курс Анализ на данни с R

Езикът R и съпътстващите го свободно достъпни библиотеки притежават множество функции за анализ и визуализация на данни.

В комбинация със средата R Studio и формата R Markdown тези инструменти са мощно средство за изследвания на данни и представяне на крайните резултати.

Вижте още

Бизнес и маркетинг с R: Как да анализираме поредица от събития и състояния?

// 2 часа, семинар
Ако погледнем на бизнеса като на последователност от събития и състояния свързани с дейността на компанията, то логично възникват въпросите:
– С какви средства можем да ги опишем формално и анализираме?
– Кои от поредиците са често случващи се (типични)?
– Има ли прилики между определени поредици и можем ли да отделим определени модели?
 
По време на семинара, въоръжени с пакетите TraMineR и arulesSequences за R, ще потърсим отговор на тези и много други въпроси.
Power BI: Как да използваме R в Power BI?
// 2 часа, семинар

Ще видим възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на R.

Power BI: Как да използваме Python в Power BI?
// 2 часа, семинар

Ще запознаем с възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на Python.

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)