Devise Expert
петък
вечер
анализ
на данни

Безплатно

Видео запис от семинар

MS Excel: XLOOKUP предизвикателства

// 2 часа, семинар

Програма

Демонстрация на функцията XLOOKUP.

Ситуации и приложение. XLOOKUP двубои.

Сравнение с функциите от категория Lookup & Reference:
VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, INDEX, MATCH

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.
Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие.  И е напълно безплатно

Лектор

Събина Василева

Събина е разработила десетки примери, задачи, лекционни материали, които помагат на обучаемите да постигнат отлични резултати, ефективност и бързина в своята работата.

Заради стила на преподаване и лекотата, която поднася решенията на сложни задачи в програми като MS Excel, Събина Василева е предпочитан и често канен лектор за корпоративни обучения.

Вземете семинара на видео сега

  • Не сте успели да участвате в събитието
  • Темата е интересна за вас

Регистрирайте се и станете част от събитието "MS Excel: XLOOKUP предизвикателства​"

Видео запис

БЕЗПЛАТНО
  • 2 часа
  • Видеозапис от събитието
  • Всички примери и материали
  • Неограничен достъп
Регистрация
Задълбочете знанията си

Курс MS Excel за напреднали

Ако ежедневните Ви задачи са свързани с анализ на данни, изготвяне на отчети и работа в Excel, помислете как да спестите време и нерви като оптимизирате задачите си с помощта на вградените в Excel възможности.

Овладейте Pivot таблиците, статистически, текстови функции и др. В обучението ще откриете подход към най-заплетените задачи в Excel.

Вижте още

MS Excel: Визуализация на данни

// 2 часа, семинар

Ще разгледаме въпроси, които е добре да си задаваме преди да пристъпим към избор на конкретен тип диаграма.

Изграждане на динамичен Dashboard
Целта на семинара е да направи преглед и демонстрира различни типове диаграми, с помощта на които да визуализираме по подходящ начин обработваните данни.

Какво е Dashboard и как да управляваме динамично визуализацията на данните в Excel

SQL: Изчисления със супер агрегирани данни
// 2 часа, семинар

Целта на работилницата е обогатяване на знанията и уменията за изчисления с агрегиращи функции чрез създаване на допълнителни нива на агрегиране на данните.

По време на работилницата ще разгледаме разширенията:
– ROLLUP()
– CUBE()
– GROUPING SETS()
към клаузата GROUP BY позволяващи лесно да се изчислят междинни резултати както и особеностите в употребата им.

Ако вече сте овладели работата с GROUP BY u агрегиращите функции, то сега е подходящият момент да научите за допълнителните възможности при групиране на данни.

Езикът R за решаване на бизнес и маркетинг задачи
// 2 часа, семинар

Семинарът има за цел да представи с практически примери възможностите на R в решаването на бизнес и маркетинг задачи.

Ще разгледаме две често срещани в практиката задачи:
– Откриване асоциативни правила (Market Basket Analysis)
– Анализ на последователност от събития (Behavior Sequences)
Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни
– лесен е за ползване от анализатори на данни
– притежава множество пакети с функции
– не изисква предварителни умения в програмирането

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)