Devise Expert
петък
вечер
анализ
на данни
Безплатно
Видео запис от семинар

SQL: Изчисления със супер агрегирани данни

// 2 часа, семинар

Програма

Ако вече сте овладели работата с GROUP BY u агрегиращите функции, то сега е подходящият момент да научите за допълнителните възможности при групиране на данни.

По време на работилницата ще разгледаме разширенията:

– ROLLUP()
– CUBE()
– GROUPING SETS()
 

към клаузата GROUP BY позволяващи лесно да се изчислят междинни резултати както и особеностите в употребата им.

Целта на работилницата е обогатяване на знанията и уменията за изчисления с агрегиращи функции чрез създаване на допълнителни нива на агрегиране на данните.

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.
Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие.  И е напълно безплатно

Лектор

dikran-hachikyan.jpg

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Вземете семинара на видео сега

  • Не сте успели да участвате в събитието
  • Темата е интересна за вас

Регистрирайте се и станете част от събитието "SQL: Изчисления със супер агрегирани данни"

Видео запис

БЕЗПЛАТНО
  • 2 часа
  • Видеозапис от събитието
  • Всички примери и материали
  • Неограничен достъп
Регистрация
Задълбочете знанията си

Курс Анализ на данни и изготвяне на отчети с SQL

Усъвършенствайте уменията си за извличане и анализ на данни с SQL.

В курса ще развиете уменията си за самостоятелно написване на SQL заявки чрез практическите примери за извличане на данни, изчисления и анализ на резултатите.

Вижте още
SQL: Групиране на данни по числови колони с непрекъсната стойност
// 2 часа, семинар

Обикновено групирането на данни е по колони с номинална стойност – държави, продукти, клиенти и т.н.
А как да групираме данните по числови колони като стойност на поръчка или закупено количество?

Езикът R за решаване на бизнес и маркетинг задачи
// 2 часа, семинар

Работилница има за цел да представи с практически примери възможностите на R в решаването на бизнес и маркетинг задачи.

Ще разгледаме две често срещани в практиката задачи:
– Откриване асоциативни правила (Market Basket Analysis)
– Анализ на последователност от събития (Behavior Sequences)
Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни
– лесен е за ползване от анализатори на данни
– притежава множество пакети с функции
– не изисква предварителни умения в програмирането

MS Excel: Визуализация на данни
// 2 часа, семинар

Ще разгледаме въпроси, които е добре да си задаваме преди да пристъпим към избор на конкретен тип диаграма.

Изграждане на динамичен Dashboard
Целта на семинара е да направи преглед и демонстрира различни типове диаграми, с помощта на които да визуализираме по подходящ начин обработваните данни.

Какво е Dashboard и как да управляваме динамично визуализацията на данните в Excel

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)