Devise Expert
петък
вечер
анализ
на данни
Безплатно
Видео запис от семинар

SQL: Групиране на данни по числови колони с непрекъсната стойност

// 2 часа, семинар

Програма

Обикновено групирането на данни е по колони с номинална стойност – държави, продукти, клиенти и т.н.

А как да групираме данните по числови колони като стойност на поръчка или закупено количество?

В предстоящия семинар, с практически примери, ще видим как да групираме:
– според броя на цифрите в числото
– в интервал от стойности
– по дискретна числова стойност
и с функциите NTILE() и WIDTH_BUCKET().

По време на семинара ще използваме сървъра Oracle XE 18c, но всички примери и техники са приложими и с други сървъри за бази данни.

Какво получавате

Видео запис от събитието

Получавате автентичното видео от събитието на живо с въпросите и коментарите от участниците.

Проблеми от практиката

Събитията в Петък вечер Анализ на данни ни позволяват да разгледаме различни казуси и проблеми от практиката.
Да проучим нови материали за бъдещи обучения и да ги споделим с всички ентусиасти тема SQL, Power BI, R и Excel.

Безплатно с незабавен достъп

След приключване на поръчката ще получите незабавен достъп до материалите от избраното събитие.  И е напълно безплатно

Лектор

dikran-hachikyan.jpg

Дикран Хачикян

С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.

Вземете семинара на видео сега

  • Не сте успели да участвате в събитието
  • Темата е интересна за вас

Регистрирайте се и станете част от събитието "SQL: Групиране на данни по числови колони с непрекъсната стойност"

Видео запис

БЕЗПЛАТНО
  • 2 часа
  • Видеозапис от събитието
  • Всички примери и материали
  • Неограничен достъп
Регистрация
Задълбочете знанията си

Курс Анализ на данни и изготвяне на отчети с SQL

Усъвършенствайте уменията си за извличане и анализ на данни с SQL.

В курса ще развиете уменията си за самостоятелно написване на SQL заявки чрез практическите примери за извличане на данни, изчисления и анализ на резултатите.

Вижте още
SQL: Изчисления със стойности от различни редове
// 2 часа, семинар

По време на семинара ще потърсим отговор на въпроса “Как да извършваме изчисления със стойности от предходни/следващи редове?” с функциите:
– FIRST_VALUE() и LAST_VALUE()
– LAG() и LEAD()
– NTH_VALUE()

Целта на семинара е обогатяване на знанията и уменията за изчисления с аналитични функции.

Ще разгледаме:
– Изчисления с данни за текущ и минал период, в началото и в края на период
– Разлики между първи и последен в група

Ако до сега не сте използвали аналитични функции, в началото на семинара е предвидено кратко въведение.

SQL: Изчисления със супер агрегирани данни
// 2 часа, семинар

Целта на работилницата е обогатяване на знанията и уменията за изчисления с агрегиращи функции чрез създаване на допълнителни нива на агрегиране на данните.
По време на работилницата ще разгледаме разширенията:
– ROLLUP()
– CUBE()
– GROUPING SETS()
към клаузата GROUP BY позволяващи лесно да се изчислят междинни резултати както и особеностите в употребата им.

Ако вече сте овладели работата с GROUP BY u агрегиращите функции, то сега е подходящият момент да научите за допълнителните възможности при групиране на данни.

Python и R в Power BI
// 2 часа, семинар

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове. Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)