петък 
вечер 
 
анализ 
на данни 
Вход свободен
Изцяло онлайн
Python ML: Анализ на настроенията (Sentiment analysis)
// юни, петък 19:00 – 21:00
семинар
Очаквайте скоро
Регистрация
   
минали
Бизнес и маркетинг с R: Как да анализираме поредица от събития и състояния?
//  семинар
Ако погледнем на бизнеса като на последователност от събития и състояния свързани с дейността на компанията, то логично възникват въпросите:
– С какви средства можем да ги опишем формално и анализираме?
– Кои от поредиците са често случващи се (типични)?
– Има ли прилики между определени поредици и можем ли да отделим определени модели?

По време на семинара, въоръжени с пакетите TraMineR и arulesSequences за R, ще потърсим отговор на тези и много други въпроси.

Повече

Семинарът има за цел да представи с практически примери възможностите на R за решаване на бизнес и маркетинг задачи.

Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни. Неговите основни предимства са:
+ лесен за ползване от специалисти в конкретна област
+ безплатен и с огромна общност от разработчици
+ множество пакети за решаване на задачи от различни области
+ не изисква предварителни умения в програмирането
+ лесна публикация на получените резултати в различни формати
SQL: Групиране на данни по числови колони с непрекъсната стойност
//  семинар
Обикновено групирането на данни е по колони с номинална стойност - държави, продукти, клиенти и т.н.
А как да групираме данните по числови колони като стойност на поръчка или закупено количество?

Повече

В предстоящия семинар, с практически примери, ще видим как да групираме:
– според броя на цифрите в числото
– в интервал от стойности
– по-дискретна числова стойност
и с функциите NTILE() и WIDTH_BUCKET().

По време на семинара ще използваме сървъра Oracle XE 18c, но всички примери и техники са приложими и с други сървъри за бази данни.
MS Excel | XLOOKUP предизвикателства
//  семинар
Демонстрация на функцията XLOOKUP. Ситуации и приложение. XLOOKUP двубои. Сравнение с функциите от категория Lookup & Reference:
VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, INDEX, MATCH
Power BI DAX: Row/Filter Context & Context Transition в DAX заявките
//  семинар
Едно от важните за DAX понятия е свързано с контекста, в който се извършват изчисленията.

Повече

В предстоящия семинар с практически примери ще потърсим отговор на въпросите:
– Какво представляват контекст по редове и контекст променен от филтрите?
– Кои са функциите, които извършват преход между двата контекста?
– С кои функции можем да въздействаме върху контекста?
Лектори
Дикран Хачикян
Дикран Хачикян
С изключителни знания и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.
Събина е разработила десетки примери, задачи, лекционни материали, които помагат на обучаемите да постигнат отлични резултати , ефективност и бързина в своята работата.

Заради стила на преподаване и лекотата, която поднася решенията на сложни задачи в програми като MS Excel, Събина Василева е предпочитан и често канен лектор за корпоративни обучения.
Sabina Vasileva
Събина Василева
Регистрация
Ще получите инструкциите за включване в избрания петък по имейл.

Как ще се проведе
Изцяло онлайн
Наживо с конферентна връзка с лектора. Ще можете да задавате въпроси директно, да участвате в дискусията.

Платформата, която използваме за включването, е лесна за употреба и не изисква инсталация. Ще получите допълнителна информация на имейла си след регистрация.
Вход свободен
Събитията от Петък вечер Анализ на данни са отворени за всички ентусиасти на тема SQL, Power BI, R и Excel.

И са напълно безплатни.
Пропуснали сте събитието? 
Ще имате неограничен достъп до видео запис от всички събития, за които сте се регистрирали.

Ако някое от отминалите събития ви звучи интересно, отбележете го във формата за регистрация и ще ви изпратим видео запис по имейл.
Имате още въпроси? Пишете ни
архив
SQL: Изчисления със супер агрегирани данни
// работилница

Повече

Целта на работилницата е обогатяване на знанията и уменията за изчисления с агрегиращи функции чрез създаване на допълнителни нива на агрегиране на данните.
По време на работилницата ще разгледаме разширенията:
– ROLLUP()
– CUBE()
– GROUPING SETS()
към клаузата GROUP BY позволяващи лесно да се изчислят междинни резултати както и особеностите в употребата им.

Ако вече сте овладели работата с GROUP BY u агрегиращите функции, то сега е подходящият момент да научите за допълнителните възможности при групиране на данни.
M Formula Language
for Power BI
// работилница

Повече

Целта на работилницата е придобиване на знания за М и умения за използване неговите възможности посредством примери от практиката.
Power Query M Formula Language поддържан от Power Query Editor (Power BI, MS Excel) притежава мощни инструменти за начална обработка на данни, създаване на различни видове изчислени колони, трансформиране на данни и др.

Включените в работилницата теми са:
– синтаксис на М
– използване на структурирани данни: List, Record, Table
– създаване на собствени функции
– задачи, които могат да бъдат изпълнени само с М
– изчисления и трансформация на данни с M
– обработка на данни с M
– оптимизация на стъпките при подготовка на данни
DAX. Оптимизация
на заявки
// работилница

Повече

Работилница "Оптимизация на DAX" има за цел изследване на факторите оказващи влияние върху производителността при изпълнение на изчисления в DAX и насоките за оптимизирането й.

Темите включени в работилницата включват:
* Вътрешната организация на данните в Power BI.
* Какво представляват Formula Engine и Storage Engine
* Интерпретиране на резултатите от Vertipaq Analyzer.
* Performance Analyzer, DAX Studio и SQL Profiler като инструменти за изследване на производителността.
* Интерпретиране на резултатите от DAX Query Plan
* Мерки за подобрение на модела на данните.
* Мерки за ускоряване на изчисленията.
Python и R в
Power BI
// семинар

Повече

Семинарът е подходящ за широк кръг анализатори на данни.

Целта на семинара е запознаване с интерфейса на Power BI за изпълнение на Python и R скриптове. Кои са типичните сценарии на употреба и задачи на популярните в науката за данни (Data Science) езици Python и R съвместно с Power BI?
Python в
Power BI
// работилница

Повече

Ще запознаем с възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на Python.
R for 
Power BI
// работилница

Повече

Ще видим възможностите за подготовка и визуализация на данни за изготвяне на анализи и отчети с помощта на скриптове на R.
Езикът R за решаване на бизнес и маркетинг задачи
// работилница

Повече

Работилница има за цел да представи с практически примери възможностите на R в решаването на бизнес и маркетинг задачи.

Ще разгледаме две често срещани в практиката задачи:
– Откриване асоциативни правила (Market Basket Analysis)
– Анализ на последователност от събития (Behavior Sequences)
Езикът R е изключително популярен в сферата на статистическия анализ на данни
– лесен е за ползване от анализатори на данни
– притежава множество пакети с функции
– не изисква предварителни умения в програмирането

SQL: Изчисления със стойности от различни редове
// работилница

Повече

По време на работилницата ще потърсим отговор на въпроса "Как да извършваме изчисления със стойности от предходни/следващи редове?" с функциите:
– FIRST_VALUE() и LAST_VALUE()
– LAG() и LEAD()
– NTH_VALUE()

Целта на работилницата е обогатяване на знанията и уменията за изчисления с аналитични функции.

Ще разгледаме:
– Изчисления с данни за текущ и минал период, в началото и в края на период
– Разлики между първи и последен в група 

Ако до сега не сте използвали аналитични функции, в началото на работилницата е предвидено кратко въведение.
MS Excel: Визуализация на данни
// семинар

Повече

Ще разгледаме въпроси, които е добре да си задаваме преди да пристъпим към избор на конкретен тип диаграма.

Изграждане на динамичен Dashboard
Целта на семинара е да направи преглед и демонстрира различни типове диаграми, с помощта на които да визуализираме по подходящ начин обработваните данни.

Какво е Dashboard и как да управляваме динамично визуализацията на данните в Excel
Power BI DAX: Защо да пишем DAX заявки с Dax Studio?
// работилница

Повече

Ако все още не сте ползвали Dax Studio или не сте убедени, че това е оптималният инструмент за съставяне и изследване на DAX заявки, то тази работилница се надяваме да промени това.

Целта на работилницата е да представи възможностите на приложението Dax Studio при подготовката на DAX заявки и метрики в отчетите на Power BI.

Предстои ни да разгледаме с практически примери:
– как да пишем заявки, метриките и променливи в Dax Studio
– с какво Dax Studio прави по-удобени анализите
– как да изследваме и оптимизираме заявките
© Copyright 2019 - Devise Expert - Всички права запазени
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram