Tag Archives for " MS WORD "

9 бързи похвата при форматиране на текст в MS Word

Автор: Събина Василева

Ежедневно работим с текст. Създаваме различни видове документи, като оферти, молби, заповеди, договори, служебни  бележки и др.
Доброто форматиране на тези документи е от значение. То е признак за професионално владеене на фунциите и възможностите на текстовия редактор.
Една от най-използваните програми за обработка на текст е  MS WORD.
Ето някои практики с програмата, които ще ви улеснят в ежедневната работа.

Професия Оператор на компютър

Специалност: “Текстообработка”

operator_PC_200x200
Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции.

Тематичните области, обхванати в обучението са:

MS Word. Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др.

Целта на курса е да придобиете основни знания и практически умения за създаване и форматиране на текстова документация.

НОВО : Статия с ефективни практически прийоми за форматиране на текст.

MS Word. Бизнес приложения

Целта на този курс е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

MS Word. Електронна публикация

MS Word. Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи.

Курсът разглежда различни способи за изграждане на йерархична структура от заглавия, създаване на съдържание към отделни обособени части на документа.

Изграждането на хипервръзки и препратки към отделни теми от документа, както и ресурси в интернет пространството, правят изключително удобна употребата на текстообработващата програма за представяне и публикуване на съдържание в електронен формат.

MS Office.Таблици и документи

MS Office. Таблици и документи e специализиран пакет от най-популярните и често използвани програми от MS Office MS Word и MS Excel.

Кои са важните инструменти в една текстообработваща програма,  кои са добрите практики при оформяне на оферта, договор, молба или заповед, как да работим професионално и динамично с програма за изграждане и управление на таблици, са част от темите и задачите, представени  в курса.

Специализираният пакет MS Office. Таблици и документи включва курсовете:

Бизнес документи и презентации

“Бизнес документи и презентации” е пакет от 3 курса, които съсредоточават необходимите компетенции за работа с делови партньори и фирми, като подготвянето на презентации, планиране на срещи, управление на график, оформяне и изпращане на множество писма и оферти и др.

Специализираният пакет”Бизнес документи и презентации” включва курсовете: