Tag Archives for " Форматиране на текст "

9 бързи похвата при форматиране на текст в MS Word

Автор: Събина Василева

Ежедневно работим с текст. Създаваме различни видове документи, като оферти, молби, заповеди, договори, служебни  бележки и др.
Доброто форматиране на тези документи е от значение. То е признак за професионално владеене на фунциите и възможностите на текстовия редактор.
Една от най-използваните програми за обработка на текст е  MS WORD.
Ето някои практики с програмата, които ще ви улеснят в ежедневната работа.

Професия Оператор на компютър

Специалност: “Текстообработка”

operator_PC_200x200
Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции.

Тематичните области, обхванати в обучението са:

MS Word. Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др.

Целта на курса е да придобиете основни знания и практически умения за създаване и форматиране на текстова документация.

НОВО : Статия с ефективни практически прийоми за форматиране на текст.

Adobe InDesign CC. Публикацията

Adobe InDesign CC е една от най-предпочитаните издателски системи за създаване и оформяне на многостранични публикации. Редица списания, вестници, издателства, ползват средата и инструментариума на Adobe InDesign CC, за реализиране на своите издания.

Курсът “Adobe InDesign CC. Публикацията” е първия модул от група курсове, посветен на принципите и особеностите при работа с издателската система на ADOBE Creative Cloud. Работната среда, специфичните инструменти и палитри, препоръчителни размери и формат на изданието, изграждане на шаблонни страници, изисквания при импортиране изображения и текст, са част от темите, представени в курса.

Adobe InDesign CC. Типографско форматиране и публикуване

“Adobe InDesign CC. Типографско форматиране и публикуване” е вторият модул, който представя принципите на  работа  и  възможностите на Adobe InDesign CC в процеса на оформяне на публикацията.

Кои са основните типове шрифтове? Какво е тяхното въздействие и  приложение? Как се създават  параграфни и знакови стилове? Композиция на публикацията, работа с изображения и тяхното редактиране, oсобености при предпечатната проверка, са част от въпросите представени в този курс.

Adobe InDesign CC. Изграждане на книга

Курсът Adobe InDesign CC. Изграждане на книга е посветен на подготовката, структурирането  и публикуването на този тип печатни издания.

Организирането на изданието на отделни глави и раздели, създаването на съдържание, азбучен указател (индекс), обяснителни бележки, са част от проблемите, представени в курса.

MS Word. Бизнес приложения

Целта на този курс е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

MS Word. Електронна публикация

MS Word. Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи.

Курсът разглежда различни способи за изграждане на йерархична структура от заглавия, създаване на съдържание към отделни обособени части на документа.

Изграждането на хипервръзки и препратки към отделни теми от документа, както и ресурси в интернет пространството, правят изключително удобна употребата на текстообработващата програма за представяне и публикуване на съдържание в електронен формат.

MS Office.Таблици и документи

MS Office. Таблици и документи e специализиран пакет от най-популярните и често използвани програми от MS Office MS Word и MS Excel.

Кои са важните инструменти в една текстообработваща програма,  кои са добрите практики при оформяне на оферта, договор, молба или заповед, как да работим професионално и динамично с програма за изграждане и управление на таблици, са част от темите и задачите, представени  в курса.

Специализираният пакет MS Office. Таблици и документи включва курсовете: