Уеб приложения | Център за професионално обучение - Devise Expert | Център за професионално обучение - Devise Expert
Tag Archives for " Уеб приложения "

7 полезни нововъведения в JavaScript (ECMAScript6)

Автор: Дикран Хачикян

С последната спецификация  ECMAScript 6 или ES 6, в езика JavaScript са добавени много нови и полезни  възможности, най-интересните от които можете да прочетете в  тази статия.