Power BI vs Qlik Sense vs Tableau Public

Изборът на правилния инструмент е нещо много важно при изготване на отчети и анализ на данни. Доста често обаче това е труден процес, защото отнема много време и има сравнително голям брой детайли, които трябва да се вземат под внимание при разглеждане на различните варианти. Всеки трябва да прецени, в зависимост от изискванията си, кой инструмент би му бил най-полезен и ефективен при анализиране на данни и взимане на решения.

Когато става въпрос за избор на BI инструмент, в много от случаите, колебанието е между Power BI, Qlik и Tableau, които са едни от водещите на пазара. В тази статия ние ще изправим безплатните версии на тези инструменти, имащи минимални възможности, една срещу друга и ще ги сравним по няколко критерия, които ще покажат къде са им силните и слабите страни.

Критериите, по които ще направим сравнението са:

  • Обем данни, който може да поеме инструментът (размер на данните и брой на редове и колони)
  • Връзки с източници на данни, които могат да се осъществят
  • Поддръжка на езици (Python, R и др.)
  • Уникални функционалности на всеки един от продуктите

Сравнение на трите инструмента

  • Обем данни

При работа с BI инструменти е важно да знаем какво е количеството от данни, с което можем да работим. На повечето потребители им се налага да обработват стотици хиляди редове от данни, така че за тях би било идеално, ако инструментът им позволява без проблеми да манипулират и анализират този голям обем от данни.

При Power BI, Qlik и Tableau има разлики в това какъв размер от данни могат продуктите да поемат за обработка.

В таблицата по-долу може да видите тази информация за версиите достъпни като облачна услуга.

Power BIQlik SenseTableau Public
Размер на данните1 GB250 MB10 GB
Брой редове и колонинеограничен2.14 милиарда15 милиона

Tableau Public позволява на потребителите си да съхраняват данни в 10 GB пространство, което е доста повече от това, което предлагат Power BI (1 GB) и Qlik Sense (250 MB). За сметка на това обаче Power BI няма ограничение за броя на редовете и колоните, които да съдържат импортираните таблици. Qlik Sense позволява 2.14 милиарда записа, а Tableau Public е ограничен само до 15 милиона.

При работа с данни от локалната машина или мрежа, обемът, който могат да поемат, е практически неограничен и зависи от хардуерните спецификации на машините, на които са инсталирани продуктите.

  • Връзки с източници на данни

В практиката се налага да се комбинират данни от множество източници, когато използваме BI инструмент. Това би улеснило изключително много процесa на обработка и анализ на данните.

В таблицата по-долу можете да видите към какви източници може да се осъществява връзка при работа с трите продукта, които сравняваме.

Power BIQlik SenseTableau Public
Файлове (1)дадада
Сървъри за бази данни (2)дадане
Azure
дадане
Online Services (3)дадане
Power BI datasets and dataflows
данене
Qlik DataMarketнедане
ODataдадада
Други (4)дадане

(1) Excel, Text/CSV, JSON и др.
(2) MySQL, Oracle, IBM, Sybase и др.
(3) SharePoint, Google Analytics, Dynamics 365 и др.
(4) ODBC, Spark, OLE DB Web file и др.

Power BI и Qlik Sense предлагат голям избор, когато стане въпрос за свързване към източници на данни. Те могат да осъществят връзка с множество от тях, като си имат и техни уникални. Power BI има собствени datasets и dataflows, докато Qlik Sense има DataMarket, чрез който потребителите имат достъп до най-различни данни от външни източници.

За разлика от тях Tableau Public не предлага много възможности за връзки с данни. Безплатната версия е ограничена само до файлове като Excel, CSV и JSON или OData източници например. Единствено платената версия на Tableau Desktop предлага връзка с множество източници на данни.

  • Поддръжка на езици (Python, R и др.)

Много BI инструменти позволяват работа със скриптови езици и езици за програмиране, които подпомагат анализирането и обработката на данни.

В следната таблица можете да видите кои езици поддържат Power BI, Qlik Sense и Tableau Public.

Power BIQlik SenseTableau Public
Поддръжка на езици (Python, R и др.)DAX, M, SQL, R, PythonQlik Script, SQL, Python, Rняма

Power BI и Qlik Sense поддържат SQL заявки, както и работа с Python и R, но имат и някои уникални езици, които използват. DAX и M са специфични за Power BI, а Qlik Sense си има собствен скриптов език. За разлика от тях, безплатната версия на Tableau не поддържа никакви езици, това позволява само платената версия.

  • Уникални функционалности

Всеки BI инструмент притежава функционалности, които са уникални само за него и не се срещат при другите. Това е предимство за тях, когато потребителите се колебаят при избор на правилния инструмент.

В таблицата можете да видите кои са уникалните функционалности, които имат Power BI, Qlik Sense и Tableau.

Power BIQlik SenseTableau Public
Уникални
възможости
Power Query EditorQlik Desktop HubАвтоматично
разделяне на
данните и
Describe

Power BI предлага уникални функционалности за предварителна обработка на данните благодарение на Power Query Editor, с който данните могат да се приведат във вид, който след това улеснява филтрирането на данни и изчисленията.

Qlik Sense притежава Qlik Desktop Hub, който е началният екран на продукта, където потребителят вижда проектите, по които работи, и където може много лесно може да си организира работата.

Tableau Public разделя автоматично данните на dimensions и measures, а ако има и параметри създадени, слага и тях в отделна графа, което много улеснява работата на потребителя. Също така дава възможност да се види подробна информация за всяко едно поле чрез една много интересна функционалност – Describe. Може да се види ролята на полето, типа му, как да се обърнем към него и още много друга полезна информация, а ако гледаме калкулирано поле, към всичко това показва и формулата, по която се изчислява стойността му. Describe може да се използва и за целия worksheet не само за отделните полета. Това позволява на потребителя да види информация за източника на данни, кои полета са поставени като редове и колони, кои са dimensions и measures, както и как са филтрирани данните.

Обобщена сравнителна таблица

КритерииPower BIQlik SenseTableau Public
Обем данни
– размер1 GB250 MB10 GB
– брой редове и колонинеограничен2.14 млрд.15 млн.
Връзка с множество
източници
да
дане
Поддържа езици
(Python, R и др.)
дадане
Уникални функционалностидадада

Трите продукта дават много възможности на потребителите за обработка на данни и изготване на визуализации. Безплатната версия на Tableau е страхотна, ако на потребителя му трябва само изготване на визуализации. Единственият недостатък е това, че не може да осъществява връзка към множество източници на данни и не позволява използване на езици като Python и R както дават възможност Power BI и Qlik Sense.

От трите продукта Power BI се справя най-добре във всички аспекти, особено когато стане въпрос за обработка на данните. Предлага най-много възможности за манипулирането им благодарение на вградения Power Query Editor. Изготвянето на визуализации е също много бързо и лесно. Само с няколко клика потребителят може да създаде прекрасни графики. Qlik Sense също предлага много на потребителите, но му трябва още, за да достигне нивото на Power BI, най-вече при обработката на данни.

Как изглежда сравнението между Power BI, Qlik и Tableau?

Вижте нагледна демонстрация как работят трите продукта (линк към видео.)

Като заключение можем да кажем, че разбира се, само тези критерии не са достатъчни, когато стане въпрос за избор на правилния BI инструмент. Взимат се под внимание и много други неща. Всичко зависи от интересите на потребителите и до каква степен продуктът би им подпомогнал да осъществят целите си.

Искате да опознаете Power BI по-отблизо?

Включете се в курса по анализ на данни с Power BI. Ще разгледаме последователно етапите в един типичен работен процес от подготовката на данните до създаване на визуализации и анализ.

Научете повече

Автор: Десислава Христова