Проучването – ключът към успешния лого дизайн

Логото е лицето на една компания – то определя начина, по който тя ще бъде възприемана, посланието, което отправя към аудиторията си, нейната визитка. Поради това то трябва да бъде много повече от добре изглеждащ графичен символ – да носи информация, да провокира емоция и да дава представа какво да очакваме от компанията, която стои зад него.

Създаването на успешно лого е дълъг процес, който започва много преди генерирането на идеи и техническото изпълнение. За да може то да изразява по-сложни концепции и да изпраща правилното съобщение, е необходимо да съберем и анализираме възможно най-много информация за компанията, сектора, в който развива дейността си, продукта или услугата, които предлага, клиентите и визията ѝ за развитие.

Предварителното проучване ни помага да разберем възможно най-добре нуждите и целите на възложителя, да съобразим различните аспекти на проблема и да предложим оптимално решение, което да можем да обосновем и с конкретни аргументи.

Върху кои теми трябва да съсредоточим проучването си и каква информация ни е нужна, за да бъде логото ни успешно? Тук ще изброим четири основни въпроса, на които да си отговорим, когато правим дизайн на лого.

1. С какво се занимава компанията, какви са нейните история и ценности?

На първо място е необходимо да знаем каква е дейността на компанията, какъв продукт или услуга предлага и защо. Важно е да разберем нейната история, какви ценности изповядва, каква е нейната мисия, какъв е образът, който иска да наложи. Това ще ни даде насока за ключовите думи, около които да изградим нашия дизайн и да пресъздадем визуално усещането, което компанията се стреми да предизвика у потребителите и посланието, което цели да комуникира.

2. Коя е целевата аудитория?

Важно е да знаем към кого е ориентиран продукта или услугата, за да можем да съобразим изразните средства, които ще използваме и да създадем дизайн, който ще допадне на целевите потребители. Тук трябва да отчетем демографските характеристики като възраст, пол, местоживеене, доход, стил на живот, потребителско поведение. Необходимо е да разберем каква е мотивацията на потребителите и какъв проблем се опитват да разрешат, прибягвайки към конкретния продукт.

Дизайнът на логото трябва да провокира желаната емоция, да използва правилния тон на комуникация, да вдъхва доверие у потребителя.

3. Коя е конкуренцията?

Проучването кои са преките конкуренти е полезно поради няколко причини. От една страна е от значение какъв е контекста, в който ще се използва логото и какви утвърдени визуални представи имат потребителите за конкретния бранш. Това би ни помогнало да намерим начин логото да се открои на фона на останалите – като заложим на различна форма, цвят, или вид лого. Ако конкурентите имат текстово лого, ние може да заложим на лого, което съдържа символ и текст, например. Тези решения трябва да се прилагат внимателно и отчитайки вече изградените стандарти и очаквания към това как би трябвало да изглежда логото. Необходимо е да се намери баланс, така че да се избяга от клишетата, но и да не постигнем обратния ефект и да отблъснем потребителите.

Проучване конкуренция

Събирането на визуални впечатления е важно и за да не допуснем логото ни неволно да наподобява друго, особено ако е на конкурент. Има заложени асоциации, които изникват първи в съзнанието ни във връзка с определени сфери на дейност – например стилизиран образ на къща често се асоциира със стротелна компания или недвижими имоти, или символът на везна- със сферата на правосъдието и т.н. В такива случаи има голяма вероятност ако заложим на подобен символ, той вече да е използван в логото на конкурентна компания. Това в най-добрия случай би създало лошо впечатление, а ако подобието е твърде голямо – да доведе и до по-неприятни последствия.

Освен на цветовете, символите и шрифтовете, можем да обърнем внимание на употребата на най-познатите ни форми- кръг, квадрат, триъгълник, носят значение и влияят върху възприемането на знака. По тази причина изборът им не е случаен. Може да подскаже търсени внушения, сходен визуален език в бранша, към който да се приобщим. Вижте повече за символиката на геометричните форми и как да ги използваме успешно.

4. В каква среда ще се използва логото

Когато правим дизайн на лого е от съществено значение още в самото начало да знаем къде ще се използва то. Основно правило е, че то трябва да бъде разпознаваемо и да изглежда добре както в много малки, така и в много големи размери.

Наред със стандартните печатни материали, в които логата присъстват – бланки, визитки, брошури, плакати, билборди, рекламни сувенири, днес трябва да се има предвид как ще изглежда логото и в дигитална среда – уебсайт, мобилни приложения. Пропорциите на логото трябва да се съобразени така, че то да стои добре в навигацията на сайта. В този смисъл лого с хоризонтална ориентация би стояло по-добре, отколкото с вертикална. За мобилните версии на сайтовете практиката е да се разработва отделна версия на логото, която е по-малка и обикновено се състои само от графичен елемент.

Вариация

Цветовете също могат да окажат влияние когато логото се гледа на екран. Много брандове направиха редизайн на логата си, така че да са по-добре пригодени за дигитална среда. Такъв пример е логото на Mastercard. В стария вариант на логото им линиите в застъпващата се част на двете окръжности и изписването на името на компанията вътре във формата затрудняваха четимостта. В новия по-изчистен дизайн цветовете са внимателно подбрани, така че да изглеждат еднакво добре върху всякакъв фон и среда – екран, хартия, кредитна карта. Текстът е изнесен отстрани или под графичния елемент, така че да се чете лесно.

Новият лого дизайн

Проучването е задължителна стъпка от процеса на дизайн на лого. То ни дава здрава основа и насоки за това какво трябва да бъде цялостното излъчване на логото. Чрез него можем да изследваме различни подходи, да стигнем до ясна и целенасочена концепция, да открием източник на нови идеи вдъхновение. Анализирайки събраната информация, ще можем лесно да определим какви елементи да включим, кои са подходящите цветове, форми, шрифт и стилистика, които най-добре ще предадат посланието и ще провокират търсените емоция и усещане. Задълбоченото проучване е предпоставка за добър и работещ дизайн.

Подобрете уменията си

Ако ви липсват тънкости и техники в работата с графичните програми или основни положения в дизайна, заповядайте в нашите курсове по графичен дизайн. С групи за начинаещи и напреднали.

Автор: Михаела Папазова