SQL CROSS JOIN с 3 примера

SQL: Три практически задачи с CROSS JOIN

Автор: Дикран Хачикян

Тази статия е посветена на един сравнително рядко използван начин за свързване на таблици – CROSS JOIN, но даващ в определени задачи изключително полезни възможности за комбиниране на данните от различни таблици.

В същност, когато говорим за CROSS JOIN, думите “свързване на таблици” не са съвсем точни. При CROSS JOIN, ако вземем две таблици, то всеки ред на първата таблица ще се комбинира с всички редове на другата таблица и дори не е необходимо двете таблици да имат обща колона както при другите връзки.

Нагледно резултът от CROSS JOIN може да се представи така:

firstname
Anna
Markus
country
Germany
France
Argentina
firstnamecountry
AnnaGermany
AnnaFrance
AnnaArgentina
MarkusGermany
MarkusFrance
MarkusArgentina

Не е трудно да преценим, че в повечето ситуации подобна комбинация няма да има полезен смисъл. Например, ако в една таблица са клиентите, а в другата поръчки, то от комбинирането на всеки клиент с всяка една от поръчките едва ли ще можем да
извлечем полезна информация.

Именно това свойство обаче, ни позволява в някои случаи да получим резултат, непостижим с други средства. Да разгледаме тези ситуации в три практичeски задачи.

Извеждане на всички дати между начална и крайна дата

В практиката се срешат задачи, при които е необходимо за събитие с начална и крайна дата да имаме в резултата и всичките дати между тях. Примери за подобни събития са:

  • дата на поръчка и дата на доставката й
  • дата на настаняване в хотел и освобождаване на стаята
  • дата на отпътуване и пристигане и т.н.

При това детайлността на отчета не е задължително да бъде сведена до ниво дата. В зависимост от продължителността на събитието можем да работим в години (напр. годините между постъпването и напускането на служител) или в часове и минути.

Без значение каква е детайността, за да се получи отчета, в базата данни трябва да имаме таблица съдържаща нужните периоди от време. Например, ако са ни необходими всички дати между началната и крайната, то в таблицата с датите трябва да присъства
всички дати от периода.

Задача 1 с видео

Продажби на продукти по държави

Необходимо ни е да направим отчет за държавите и стойността и/или количествата на продажбите на продуктите за всяка държава като в резултата искаме да видим и онези продукти, които не са продавани в дадена държава.

CROSS JOIN е начинът да комбинираме всяка държава с всички продукти и след това да изведем и продажбите им със следната заявка:

Задача 2 с видео

Изчисления с проценти

Друга типична типична ситуация, при която CROSS JOIN е добро решение, възниква в задачите, при които с редовете от една заявка трябва да се извършат изчисления със стойности от друга заявка, която връща един ред. В този случай, CROSS JOIN представлява техника за комбиниране на редовете от първата заявка със стойностите получени във втората заявка (с един ред.)

Пример за подобно комбиниране е следващата заявка, с която се изчислява кой служител колко артикула е продал, колко поръчки е обслужил, каква е стойността на обслужениете поръчки и какъв процент представляват трите (артикули,поръчки, стойност) спрямо общия обем продадени артикули, поръчки и стойност.

Задача 3 с видео

Разгледаните задачи не изчерпват всички случаи, в които CROSS JOIN може да ни окаже ограмна помощ в подготовката на отчети. Надявам се, стъпвайки на разгледаните задачи, самостоятелно да отриете и други полезни приложения на CROSS JOIN.

Искате да научите повече за заявките в SQL?

Включете се в предстоящия курс Анализ на данни и изготвяне на отчети с SQL

Споделяне чрез:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email
Telegram

Подобни статии

За да предложим по-висококачествена услуга сайта ни използваме бисквитки (cookies)