Data Analysis | Център за професионално обучение - Devise Expert | Център за професионално обучение - Devise Expert
Tag Archives for " Data Analysis "

Разликата между Database и Data Warehouse

Автор: Десислава Христова

Данните са нещо, което има много голяма роля в нашия живот. Те са практически навсякъде в ежедневието ни и влиянието, което оказват върху нас, е огромно. Важно е обаче да знаем как можем да ги управляваме и да извличаме полза от тях.

Ключът към Pivot Table в MS Excel

Автор: Събина Василева

Много хора изпитват респект, когато се заговори за PIVOT TABLE в MS Excel.

Често описван като труден, неразбираем, объркан, този инструмент се избягва от голям брой потребители.

Pivot Table е инструмент за динамично реорганизиране на данни. Съчетава в себе си множество функционалности, като сортиране и филтриране на данни, групиране и извеждане на междинни обобщения по посочен критерий, поддържа връзки към оригиналния източник на данни, като позволява актуализация на промените във всеки един момент.