Tag Archives for " MS OFFICE "

Професия Оператор на компютър

Специалност: “Текстообработка”

operator_PC_200x200
Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции.

Тематичните области, обхванати в обучението са:

MS Excel. Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel.

Курсът “ MS Excel. Електронни таблици ” има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в табличен вид, изчисления с помощта на формули и функции, работа с диаграми.

НОВО :

Изтегли БЕЗПЛАТНО удобен  Наръчник с над 50 клавишни комбинации в EXCEL.

 

MS Excel. Формули и функции за напреднали

Курсът “MS Excel. Формули и функции за напреднали” представя начина на работа и  област на приложение на по-сложнитe  формули и функции от програмата MS EXCEL.

В курса са включени множество примери за работа с  логичеки функции, функции за бази данни, за дата и време, функции  за извличане и сравняване на  данни, статистически функции, текстови функции  и др., които ще обогатят вашите възможности, знания  и опит  за работа с програмата MS EXCEL

Курсът е с практическа насоченост и изисква предварителни знания и умения за работа с MS Excel.

НОВО!

Статия и примери за начина на работа и приложение на функция IF( ) в МS EXCEL четете тук

MS Excel. Анализ на данни

Курсът “MS Excel. Анализ на данни “ е своеобразно продължение на курса “Електронни таблици с MS Excel”.

Темите представени в този  курс разглеждат специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни.  Изключителните инструменти на MS Excel  при планиране на дейности, извличане на данни  и управление на големи масиви с информация, включени в съдържанието на курса,  ще оптимизират времето за изпълнение на ежедневните задачи.

MS Word. Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др.

Целта на курса е да придобиете основни знания и практически умения за създаване и форматиране на текстова документация.

НОВО : Статия с ефективни практически прийоми за форматиране на текст.

MS Word. Бизнес приложения

Целта на този курс е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

MS Word. Електронна публикация

MS Word. Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи.

Курсът разглежда различни способи за изграждане на йерархична структура от заглавия, създаване на съдържание към отделни обособени части на документа.

Изграждането на хипервръзки и препратки към отделни теми от документа, както и ресурси в интернет пространството, правят изключително удобна употребата на текстообработващата програма за представяне и публикуване на съдържание в електронен формат.

Презентации с PowerPoint

Доброто представяне винаги прави впечатление. То оставя ярък отпечатък в съзнанието на хората. Предизвиква интерес, усмивка, желание…

В интензивното ни ежедневие всички водим битка за внимание, за предимството да бъдем забелязани. Желаем да представим добрите страни на своите продукти и услуги, на своите качества.

Помощник в стремежа ни да покажем най-доброто, което предлагаме, може да бъде една стилно подготвена и атрактивно представена презентация. Сред най-популярните продукти за създаване на презентации е програмата PowerPoint.

Бизнес документи и презентации

“Бизнес документи и презентации” е пакет от 3 курса, които съсредоточават необходимите компетенции за работа с делови партньори и фирми, като подготвянето на презентации, планиране на срещи, управление на график, оформяне и изпращане на множество писма и оферти и др.

Специализираният пакет”Бизнес документи и презентации” включва курсовете: