Tag Archives for " SQL "

SQL: Тънкости и техники при SELECT заявки (част 1)

Автор: Дикран Хачикян

Това е първата статия от поредицата “SQL: Тънкости и техники при SELECT заявки” и тя е посветена на вложените заявки, които са един полезен и мощен инструмент при извличане на данни от таблиците.

Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL

Един от успешните и предпочитани  в днешно време начини за изграждане на динамични сайтове е работата със скриптовия език  PHP и сървъра  за бази данни MySQL.

Предложения пакет от курсове  включва два модула, които имат за цел да ви запознаят със синтаксиса  на езика PHP, изпълнението на SQL от PHP скрипт и практиките при генериране на динамично HTML съдържание.

Интернет програмиране с HTML5 и PHP

Пакетът “Интернет програмиране с HTML5 и PHP” e комбинация от пет модула, които имат за цел да формират знания и практически умения в проектирането, изграждането и управлението на динамични уеб сайтове.

В основата на всички уеб сайтове и приложения са езикът HTML5CSS3, и скриптовият език JavaScript. Доброто им усвояване е сигурна предпоставка за успешното изграждане и поддръжка на динамични уеб сайтове със скриптовия език PHP.

Приложно програмиране на Java и бази данни

“Приложно програмиране на Java и бази данни” е пакет от три курса имащи за цел усвояване на техниките и принципите за програмиране на бизнес приложения с графичен поребителски интерфейс на Java в комбинация с бази данни. Обучението завършва с практически проект обединяващ знанията от отделните курсове.

SQL. Управление и проектиране на бази данни

“SQL. Управление и проектиране на бази данни” е пакет от 3 курса, с помощта на които ще задълбочите своя опит в работата с  SQL за анализ и извличане на данни. Създаване и работа с курсори, складирани процедури, тригери и скриптове на PL/SQL, както  и методите за проектиране и изграждане  на бази данни, са част от темите представени в курса.

Въведение в SQL

В курса “Въведение в SQL” се изучава приетият като стандартно средство за комуникация със системи за управление на бази данни (СУБД) език  SQL,  поддържан от всички сървъри за бази данни като Oracle, MySQL, Sybase и др.
С помощта на SQL заявки може да се извършват почти всички операции с данни: извличане, изчисления, актуализация, създаване на таблици, изгледи и множество други обекти в базите данни.

PL/SQL за програмисти и администратори

Курсът “PL/SQL за програмисти и администратори”  е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни на компанията Oracle. Основната задача на PL/SQL е да разшири стандартните възможностите на езика SQL и добави към тях нови типове данни, конструкции за условна и циклична обработка, курсори, функции, процедури и много други.

Програмиране на PL/SQL

Kурсът “Програмиране на PL/SQL” е естествено продължение на курса “PL/SQL за програмисти и администратори”  и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.

NoSQL: Бази данни за интернет приложения

Курсът “NoSQL: Бази данни за интернет приложения” има  за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни съдържащи слабо структурирани данни  и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни.