Tag Archives for " MS Excel "

Функцията IF в МS Excel

Автор: Събина Василева

В тази статия ще ви представя една полезна и често използвана  функция в MS EXCEL – функцията IF.

IF е от категорията Логически функции. Нейното предназначение е да извършва проверка на дадено условие и да установи дали то е вярно или невярно.

Ключът към Pivot Table в MS Excel

Автор: Събина Василева

Много хора изпитват респект, когато се заговори за PIVOT TABLE в MS Excel.

Често описван като труден, неразбираем, объркан, този инструмент се избягва от голям брой потребители.

Pivot Table е инструмент за динамично реорганизиране на данни. Съчетава в себе си множество функционалности, като сортиране и филтриране на данни, групиране и извеждане на междинни обобщения по посочен критерий, поддържа връзки към оригиналния източник на данни, като позволява актуализация на промените във всеки един момент.

5 групи бързи клавиши, без които не можем в Excel

Автор: Събина Василева

Безспорен факт е , че бързите клавиши (Кeyboard Shortcuts) могат да ускорят и улеснят работата ви в коя да е програма или настолно приложение. Употребата им e гаранция за оптимизиране на ежедневните задачи.

Професия Оператор на компютър

Специалност: “Текстообработка”

operator_PC_200x200
Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции.

Тематичните области, обхванати в обучението са:

MS Excel. Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel.

Курсът “ MS Excel. Електронни таблици ” има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в табличен вид, изчисления с помощта на формули и функции, работа с диаграми.

НОВО :

Изтегли БЕЗПЛАТНО удобен  Наръчник с над 50 клавишни комбинации в EXCEL.

 

MS Excel. Формули и функции за напреднали

Курсът “MS Excel. Формули и функции за напреднали” представя начина на работа и  област на приложение на по-сложнитe  формули и функции от програмата MS EXCEL.

В курса са включени множество примери за работа с  логичеки функции, функции за бази данни, за дата и време, функции  за извличане и сравняване на  данни, статистически функции, текстови функции  и др., които ще обогатят вашите възможности, знания  и опит  за работа с програмата MS EXCEL

Курсът е с практическа насоченост и изисква предварителни знания и умения за работа с MS Excel.

НОВО!

Статия и примери за начина на работа и приложение на функция IF( ) в МS EXCEL четете тук

MS Excel. Анализ на данни

Курсът “MS Excel. Анализ на данни “ е своеобразно продължение на курса “Електронни таблици с MS Excel”.

Темите представени в този  курс разглеждат специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни.  Изключителните инструменти на MS Excel  при планиране на дейности, извличане на данни  и управление на големи масиви с информация, включени в съдържанието на курса,  ще оптимизират времето за изпълнение на ежедневните задачи.

MS Excel EXPERT

“MS Excel EXPERT” е пакет от специализирани курсове за MS Excel, представящи изключителните възможности на програмата за анализ на данни и отчети, работа със сложни формули и функции.

Пакетът от курсове “MS Excel EXPERT”  е подходящ за потребители, които познават програмата MS EXCEL и искат да повишат своята квалификация и  умения в областта на електронните таблици.

Специализираният пакет MS Excel EXPERT включва курсовете:

MS Excel. Visual Basic for Applications

Курсът “MS Excel. Visual Basic for Applications” има за цел да представи създаването , управлението и записът на повтарящи се действия в програмата  MS Excel, наречени  макроси.

Макросите се създават с помощта на езика Visual Basic for Applicatons (VBA), разработен от Microsoft за създаването на потребителски -дефинирани функции и управление на повтарящи се процеси и изчисления. Във  финансoвата сфера, MS Excel VBA, е най-вече използван за разработването и подръжката на комплекс от финансови таблични модели

MS Office.Таблици и документи

MS Office. Таблици и документи e специализиран пакет от най-популярните и често използвани програми от MS Office MS Word и MS Excel.

Кои са важните инструменти в една текстообработваща програма,  кои са добрите практики при оформяне на оферта, договор, молба или заповед, как да работим професионално и динамично с програма за изграждане и управление на таблици, са част от темите и задачите, представени  в курса.

Специализираният пакет MS Office. Таблици и документи включва курсовете: