Великденска отстъпка
Великденска отстъпка
Великденска отстъпка
onlineEducationExpertLive

Специализирани пакети курсове

WebDesign Уеб приложения с Twitter Bootstrap и jQuery UI/Mobile

Пакетът “Уеб приложения с Twitter Bootstrap и jQuery UI/Mobile” включва в себе си два курса: Дизайн на уеб приложения за мобилни платформи и Уеб приложения за мобилни платформи с jQuery UI/Mobile

GraphicDesign Компютърна графика EXPERT ПЛЮС

“Компютърна графика EXPERT ПЛЮС” е изключителна селекция от курсове за дизайн и е  своеобразна трета част на станалия популярен курс  Компютърна графика  с  PhotoShop, Illustrator, InDesign. Предложеният набор от курсове представя не само специфични похвати и техники при работа с  графичните програми, но и принципи, идеи и ценни съвети за дизайн на различни типове рекламни […]

GraphicDesign Компютърна графика EXPERT

Компютърна графика EXPERT е пакет от популяраните програми за дизайн и печат на ADOBE – PhotoShop, Illustrator и InDesign , представени във взаимодействие. Предложената селекция от курсове представя по-сложни техники и специфични похвати при работа с всеки един от графичните редактори и е своеобразна втора част на станалия популярен курс Компютърна графика с PhotoShop, Illustrator, […]

Programming Програмиране на приложения за Интернет с Java

“Програмиране на приложения за Интернет с Java” е специализиран пакет от четири курса, които обхващат необходимите знания и умения за програмиране на Java приложения работещи в интернет/интранет (корпоративна) среда. Обучението завършва с практически проект обединяващ  знанията получени  в отделните курсове.

Programming Приложно програмиране на Java и бази данни

“Приложно програмиране на Java и бази данни” е пакет от три курса имащи за цел усвояване на техниките и принципите за програмиране на бизнес приложения с графичен поребителски интерфейс на Java в комбинация с бази данни. Обучението завършва с практически проект обединяващ знанията от отделните курсове.

wordIcon50x50 MS Office.Таблици и документи

MS Office.Таблици и документи e специализиран пакет от най-популярните и често използвани програми от MS Office – MS Word и MS Excel. Кои са важните инструменти в една текстообработваща програма,  кои са добрите практики при оформяне на оферта, договор, молба или заповед, как да работим професионално и динамично с програма за изграждане и управление на […]

lpic3-logo-small Linux EXPERT

Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор. Linux EXPERT е специализиран пакет от три  курса посветени на  администрирането и конфигурирането на операционната система Linux, на  управлението на  мрежовите услуги и сигурност на Linux сървъри.

Indd Adobe InDesign EXPERT

Adobe InDesign EXPERTе пакет от курсове, които ви въвеждат в професионалната сфера на Издателските системи. Оформянето, дизайнът и подготовката за печат на различни типове издания, като списания, католози, книги, електронни публикации са представени в темите на предложения курс. Специализираният пакет Adobe Indesign Expert включва курсовете: Adobe InDesign. Типографско форматиране и публикуване Adobe InDesign. Изграждане на […]

excelIcon50x50 MS Excel EXPERT

“MS Excel EXPERT” е пакет от специализирани курсове за MS Excel, представящи изключителните възможности на програмата за анализ на данни и отчети, работа с сложни формули и функции, създаването и управлението на макроси с VBA. Пакетът от курсове ” MS Excel EXPERT”  е подходящ за потребители, които познават програмата MS EXCEL и искат да повишат […]

pptIcon50x50 Бизнес документи и презентации

“Управление на корпоративни кленти” е включва курсовете PowerPoint, Word.Бизнес приложения, Outlook

AI Adobe Illustrator EXPERT

Adobe Illustrator EXPERT представят изграждането на лого, запазен знак , рекламни материали

dbIcon2 SQL. Управление и проектиране на бази данни

SQL. Управление и проектиране на бази данни” е пакет от 3 курса с помощта на които ще задълбочите своя опит в работата с SQL за анализ и извличане на данни

Ps Adobe PhotoShop EXPERT

Adobe PhotoShop EXPERT е пакет от специализирани курсове, които представят в дълбочина професионални техники и похвати при работа с Adobe PhotoShop.

WebDesign Създаване на уеб сайтове с HTML, CSS и JavaScript

курс “Създаване на уеб сайтове с HTML, CSS и JavaScript” включва три курса за професионални знания и умения в уеб дизайна. Курс HTML за изграждане на страниците, курс да включите интерактивност с JavaScript и да оформяте цялостният дизайн с курс по CSS.

WebDesign Анимации с Adobe Flash

Пакетът курсове “Анимации с Adobe Flash ” включва курсове Adobe Flash. Практическа анимация, Adobe Flash Уеб елементи и курс Програмиране на ActionScript 3.0. анимация, реклама, уеб дизайн на сайтове

Programming Програмиране на C, C++ и Java

“Програмиране на C, C++ и Java за програмисти на C++”, включва три курса. Практически курс по програмиране на C, курс Обектно ориентирано прохрамиране на C++ и курс Java за програмисти на C++

WebDesign Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL

пакет от курсове включва два модула, които имат за цел да ви запознаят със синтаксиса на езика PHP, изпълнението на SQL от PHP скрипт и практиките при генериране на динамично HTML съдържание. Курсът е подходящ за всички, които имат много добри знания в изграждането на уеб страници с HTML, CSS и JavaScript

WebDesign Интернет програмиране с HTML и PHP

Пакетът “Интернет програмиране с HTML и PHP” e комбинация от пет модула. В основата на всички уеб сайтове и приложения са езикът HTML, CSS, и скриптовият език JavaScript. Доброто им усвояване е сигурна предпоставка за успешното изграждане и поддръжка на динамични уеб сайтове със скриптовия език PHP, MySQL, SQL

Показване на:

Графичен дизайн

cdrIcon50x50 CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива. Рагледани са възможностите за работа с четки, интерактивни инструменти за създаване на ефекти. Предвидени са разнообразни практически проекти. Квалификация и цели […]

cdrIcon50x50 CorelDraw – тънкости и техники

Модулът “CorelDraw – тънкости и техники” е естествено продължение на започнатото в “CorelDraw -практически курс “. Обучението включва преглед на специфични похвати за работа с инструментите за чертане, детайлен анализ на цветовите палитри, интересни и ценни съвети за хармоничното съчетание на цветовете. Комуникацията между растерни и векторни изображения, трасиране на снимки, работа с инструменти за […]

cdrIcon50x50 Практически курс по CorelDraw

“Създадена от художници за художници” е израз, с който често описват програмата CorelDraw. Изключително интуитивна, с богати възможности за създаване на обекти, фигури и изображения, плод на нашето въображение и артистичен потенциал, графичната програма е ценен инструмент при създаването на рекламни материали, визитки, бланки , брошури, плакати, дори билбордове. Днес тя е професионален помощник при […]

graphicIcon Основи на дизайна

Курсът изследва основните елементи на дизайна, присъстващи във всяка композиция. Представя основните изразни средства в дизайна, формите и тяхната символика. Изследва основните композиционни принципи, принципи на златното сечение и тяхното присъствие и въздействие в съвременната визуална комуникация.

colorwheel3 Цветът в графичния дизайн

Цветът е едно от най-силните изразни средства в изкуството. Изразяващ емоция, привличащ вниманието, символизиращ явления, характери, настроения, цветът винаги е бил обект на интерес. Този курс е подходящ за тези от вас, които биха искали да се запознаят с основите на цветознанието и биха могли да го прилагат в работата си. Той би бил полезен […]

idIcon50x50 Adobe InDesign. Типографско форматиране и публикуване

Курсът Adobe Indesign.”Типографско форматиране и публикуване” представя създаването и прилагането на стилове за форматиране при оформяне на публикация с Indesign

psIcon50x50 Adobe PhotoShop. Практически курс

Курсът Adobe PhotoShop. Практически курс е базов курс който представя основните инструменти на програмата PhotoShop

graphicIcon Компютърна графика с PhotoShop, Illustrator, InDesign

Курс Компютърна графика изучава основните инструменти за работа с Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign , създаване на графични изображения, елементи на дизайна, лого, запазен знак

idIcon50x50 Adobe InDesign. Публикацията

Курсът “Adobe Indesign. Публикацията” представя основните инструменти за изграждане на многолистова публикация с Adobe Indesign.

aiIcon50x50 Adobe Illustrator. Практически курс

Adobe Illustrator е един от водещите продукти за създаване на графики , както за печат,  така  и за уеб приложения. Предложеният курс е първият от група модули, посветени на възможностите и приложението на Adobe Illustrator  в областта на графичния дизайн.  Представените в обучението инструменти и принципи на работа ще поставят добра основа за управление на […]

aiIcon50x50 Adobe Illustrator. Бранд дизайн

Курсът “Adobe Illustrator. Бранд дизайн” представя инструментите на Adobe Illustrator за дизайн на рекламни материали

aiIcon50x50 Adobe Illustrator. Лого дизайн

Adobe Illustrator. Лого дизайн представя принципите и похватите за изграждане на лого и запазен знак

psIcon50x50 Adobe PhotoShop – Тънкости, идеи, техники

“Тънкости, идеи, техники” е втория модул от курсовете,  посветени на програмата PhotoShop. С  представянето на  методи и техники за изграждане на качествени селекции, този модул ще разкрие пред вас  нови инструменти   и възможност за редактиране до съвършенство на избрания  образ. Чрез прилагането на специфични за програмата PhotoShop ефекти, цветови корекции, игра със светлината, преливащи запълвания […]

psIcon50x50 Adobe PhotoShop. Фоторетуширане

“Фоторетуширане” е третият модул, посветен на графичния редактор Adobe PhotoShop. С изключителна прецизност и почти неограничени възможности, инструментариумът за фоторетуширане  на  програмата Adobe PhotoShop позволява постигането на висококачествени корекции на дигитални изображения. Процесът включва различни похвати  свързани с реставриране на стари, повредени фотоси, премахване на прах, драскотини, шум от цифровите изображения. Повишаването на контрастността, тоналната […]

idIcon50x50 Adobe InDesign. Изграждане на книга

Курсът Adobe InDesign. Изграждане на книга е посветен на подготовката, структурирането  и публикуването на този тип печатни издания. Организирането на изданието на отделни глави и раздели, създаването на съдържание, азбучен указател (индекс), обяснителни бележки, са част от проблемите, представени в курса.

psIcon50x50 Adobe PhotoShop. Уеб елементи

Добрият външен вид има решаващо значение за приемането на даден продукт от публиката. Приятната  визия радва потребителите. Продукт с красива опаковка се продава по лесно. Атрактивният  дизайн  прави впечатление , забелязва се, запомня се. Изграждането на визуални елементи за уеб сайт може да се постигне с един от най популярните продукти за компютърна графика Adobe […]

Показване на:

Уеб дизайн и уеб програмиране

jsIcon50x50 Уеб приложения за мобилни платформи с jQuery UI/Mobile

Курсът “Уеб приложения за мобилни платформи с jQuery UI/Mobile” има за цел да усъвършенствате своите  знания и практически умения в използването на езика JavaScript при създаване на уеб приложения и сайтове. jQuery една от най-популярните сред уеб разработчицте библиотеки. Намира широко приложжение както при разработка на традиционни  уеб приложения и сайтове, така и на решения за таблети и […]

webIcon Дизайн на уеб приложения за мобилни платформи

“Дизайн на уеб приложения за мобилни платформи” е курс, вдъхновен от концепцията “Mobile First“, която представлява съвременният подход при разработка на уеб приложения и уеб сайтове. В основата на тази концепция стои идеята уеб приложенията и сайтовете да се разработват и оптимизират на първо място за таблети и смартфони, а в последствие дизайнът да се приспособява за […]

webIcon Adobe Flash. Практическа анимация

Adobe Flash е едно от най-мощните средства за създаване на итерактивни обекти за уеб страници, презентации, електронни картички или реклами. Притежава многобройни възможности за обработка на графика и анимация. Във Flash има вграден език за програмиране – ActionScript, който значително рaзширява възможностите на програмата. Създадените с Flash клипове могат да се използват в Интернет страници […]

webIcon Програмиране на динамични сайтове с ActionScript 3.0

Обучението обхваща възможностите на ActionScript 3.0 за обработка на XML документи и визуално представяне на текст, графични изображения и други елементи присъстващи в уеб сайтове

jsIcon50x50 Динамични уеб страници с JavaScript

Курсът “Динамични уеб страници с JavaScript” има за цел да придобиете знания и практически умения в използването на езика JavaScript при създаване на уеб страници. HTML, DHTML, CSS

webIcon Създаване на шаблони, теми и модули за CMS

Курсът “Създаване на шаблони, теми и модули за CMS” има за цел придобиването на знания и практически умения в използването на готови CMS системи за изграждане на сайтове с индивидуални качества посредством създаването на собствени шаблони, теми и модули.

phpIcon50x50 PHP и MySQL за Интернет приложения

Практически курс програмиране на PHP и MySQL. Програмиране на динамични уеб сайтове с PHP, SQL заявки към база данни на MySQL. Курс за уеб разработчици на PHP и MySQL.

phpIcon50x50 Програмиране на PHP

Курс програмиране на PHP. Практически курс по PHP за програмиране на динамични уеб сайтове. Предварителни знания- HTML, CSS, JavaScript.

cssIcon50x50 Форматиране на уеб страници със CSS

Курсът има за цел да получите знания и практически умения в използването на CSS при оформянето на дизайна на уеб страници и сайтове. HTML, JavaScript, CSS2, CSS3. Да форматирате шрифт fonts, рамки borders, текс text, основи background. Курсът е практически.

webIcon Практически приложения на ActionScript 3.0

три модула, в които се изучва приложението на ActionScript в разлчни задачи от професионалната дейност на уеб разработчиците, техники изполвани при работа с текст, изображинения, прилагане на ефекти върху символи, анимиране на символи, динамично зареждане на съдържние, работа с XML файлове и др..

webIcon Програмиране на уеб елементи с ActionScript 3.0

Програмиране на уеб елементи с ActionScript 3.0″ се изучават възможностите на ActionScript 3.0 за работа с текст и мултимедия, които са в основата на всеки уеб сайт или рекламен банер.

webIcon Програмиране на ActionScript 3.0

ActionScript 3.0 е изцяло нова версия на широко използвания в Adobe Flash език за програмиране ActionScript, при това несъвместима с предишните версии (ActionScript 1.0 и ActionScript 2.0). Направените промени в езика, позволяват съществено да се подобри изпълнението на скриптовете и променят до голяма степен принципите за програмиране на ActionScript в проектите на Flash.

webIcon Програмиране на ефекти с ActionScript 3.0

“Програмиране на ефекти с ActionScript 3.0″ се разглежда създаването на анимирани обекти, рисуване на различни векторни графики и прилагане на ефекти над растерна графика с помощта на ActionScript 3.0.

htmlIcon50x50 Създаване на уеб страници с HTML

Курс “Създаване на уеб стрaници с HTML”. Курсът е практически и обваща HTML и XHTML. Подходящ е за уеб разработчици и уеб дизайнери. Програмиране на HTML на професионално ниво.

psIcon50x50 Adobe PhotoShop. Уеб елементи

Добрият външен вид има решаващо значение за приемането на даден продукт от публиката. Приятната  визия радва потребителите. Продукт с красива опаковка се продава по лесно. Атрактивният  дизайн  прави впечатление , забелязва се, запомня се. Изграждането на визуални елементи за уеб сайт може да се постигне с един от най популярните продукти за компютърна графика Adobe […]

webIcon Adobe Flash. Уеб елементи

Курсът “Adobe Flash. Уеб елементи” има за цел да получите знания и практически умения в ефективното използване на Flash за създаване на реклами и презентационни сайтове, включващи в себе си видео и аудио файлове. С помощта на множество примери и задачи ще усъвършенствате своите умения в използването на програмата при създаване на оригинални клипове.

Показване на:

Приложно и системно програмиране

proIcon Програмиране на приложения на С с GTK+

„Програмиране на приложения на С с GTK+“ е практически курс, който има за цел придобиването на знания и умения за програмиране на приложни програми с графичен потребителски интерфейс (GUI) на езика C. И ако по отношение на езика С нямате съмнения в неговите предимства като език за програмиране, то към тях можете да добавите и тези три предимства на GTK+

proIcon Системно програмиране на С за GNU/Linux

Курсът „Системно програмиране на С за GNU/Linux“ е посветен на програмния интерфейс на GNU/Linux системи и в него се разглеждат въпроси като функции на ядрото (system calls), управление на процеси и нишки, вход/изход на ниско ниво, комуникация между процеси (IPC) права на групи и потребители и др.

c++Icon50x50 Професионално програмиране на С++ и Qt

Курсът „Професионално програмиране на С++ и Qt“ е продължение на курса „Програмиране на приложения със С++ и Qt“. важни за приложното програмиране въпроси като управление на процеси и нишки, мрежова комуникация, достъп до бази данни, програмиране на добавки (plug-ins) и много други и как те се решават със средствата на библиотеката Qt.

c++Icon50x50 Програмиране на приложения със С++ и Qt

„Програмиране на приложения със С++ и Qt“ е посветен на програмирането на приложни програми на С++ с компоненти от библиотеката Qt. библиотеки за С++, притежаваща множество компоненти за графичен потребителски интерфейс (GUI), приложения за операционните системи Linux, MacOS, MS Windows както и за мобилни платформи, компонентите на Qt за изграждане на графичен потребителски интерфейс (GUI), обработката на събития и класовете за структури от данни на Qt.

proIcon Приложно програмиране на С

Курс Програмиране на С,C,Си Курсът по програмиране изучава управление памет, стек, линеен списък, тест на програми, структури от данни, сортиране

proIcon Програмиране на С

Курс Програмиране на С. Практически курс посветен на програмираното на С (ANSI-C): променливи, конструкции, функции, указатели, структури, файлов вход/изход

c++Icon50x50 Програмиране на С++

C++ е обектно-ориентиран език за програмиране. Изграден върху основите на С, към С++ са добавени нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Предлаганият курс има за цел да получите знания и практически умения в обектно- ориентираното програмиране на

JavaIcon50x50 Приложно програмиране на Java

Курсът има за цел да ви запознае със java swing компонентите и тяхното приложение за създаване на приложни програми с графичен интерфейс.

Programming Програмиране на приложения с Java и бази данни

Курсът е подходящ за всички, които имат основни знания и практически умения в програмирането на Java. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на начините за свързване към бази данни и приложението на класовете от JDK за работа с бази данни.

JavaIcon50x50 Интернет приложения с Java Servlets и JSP

Курсът има за цел да придобиете необходимите знания и практически умения за използване на Java Servlets и JSP при създаване на Интернет/интранет приложения. e-commerce, java beans, http headers, cookies

dbIcon2 MS Access. Програмиране на VBA

Курс “MS Access. Програмиране на VBA”: макроси на VBA, DAO и ADO обекти. Импорт/експорт на данни се изучава в курса Програмиране на VBA. Потребителски интерфейс:бутони, комбо бокс, прозорци.

JavaIcon50x50 Java 2 за програмисти на C++

Курсът има за цел да получите необходимите знания и умения за програиране на Java. Курсът е подходящ за всички, които имат опит в програмирането на C++ и желаят да изучават Java.

excelIcon50x50 MS Excel. Visual Basic for Applications

Курсът “MS Excel. Visual Basic for Applications” има за цел да представи създаването , управлението и записът на повтарящи се действия в програмата  MS Excel, наречени  макроси. Макросите се създават с помощта на езика Visual Basic for Applicatons (VBA), разработен от Microsoft за създаването на потребителски -дефинирани функции и управление на повтарящи се процеси и […]

Показване на:

Офис

excelIcon50x50 MS Excel. Формули и функции за напреднали

Курсът “MS Excel. Advanced Formulas and Functions” представя начина на работа и област на приложение на по-сложниte формули и функции от програмата MS EXCEL.

pptIcon50x50 Презентации с PowerPoint

Доброто представяне винаги прави впечатление. То оставя ярък отпечатък в съзнанието на хората. Предизвиква интерес, усмивка, желание… В интензивното ни ежедневие всички водим битка за внимание, за предимството да бъдем забелязани. Желаем да представим добрите страни на своите продукти и услуги, на своите качества. Помощник в стремежа ни да покажем най-доброто, което предлагаме, може да […]

wordIcon50x50 MS Word. Електронна публикация

MS Word. Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи. Курсът разглежда различни способи за изграждане на йерархична структура от заглавия , създаване на съдържание към отделни обособени части на документа. Изграждането на хипервръзки и препратки към отделни теми […]

accessIcon50x50 MS Access.Таблици и заявки

Курсът “MS Access.Таблици и заявки” разглежда възможностите на MS Access за създаване, импортиране и експортиране на таблици, определяне на типовете на колони, свързване на таблици и създаване на различни видове заявки към данните в таблиците

accessIcon50x50 MS Access.Формуляри и отчети

Курсът ” MS Access.Формуляри и отчети” е основен за онези, които ще използват MS Access като среда за разработка на бизнес приложения с бази данни. Реално работещи приложения на MS Access.

wordIcon50x50 MS Word. Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др. Целта на курса е да придобиете основни знания и практически умения за създаване и форматиране на текстова документация

excelIcon50x50 MS Excel. Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най- често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel. Курсът “ MS Excel. Електронни таблици ” има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в […]

excelIcon50x50 MS Excel. Анализ на данни

Темите представени в този курс разглеждат специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни

outlookIcon Делова кореспонденция с MS Outlook

В административната секция на всяка организация или публична институция има набор от задачи които се изпълняват ежедневно от работещите служители. Организирането на график, срещи , воденето на делова кореспонденция, планирането на различни събития ит.н , са част от административните задължения на офис асистента или офис сътрудника. Един удобен инструмент за планиране на събития и срещи, […]

wordIcon50x50 MS Word. Бизнес приложения

Целта на този курс е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

outlookIcon Интернет комуникации

Интернет е глобална компютърна мрежа, която предоставя възможност за обмен на информация, кореспонденция, реклама, електронна търговия и други. Целта на този курс е да Ви запознае с начините за свързване с Интернет, работа с електронна поща и търсене на информация.

Показване на:

Бази данни

dbIcon2 Програмиране на PL/SQL

Курсът “Програмиране на PL/SQL” е естествено продължение на курса “PL/SQL за програмисти и администратори” и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.

Допълнителните въпроси в този курс включват теми като курсори, складирани процедури и функции, тригери, управление на транзакции, използване на вградени и създаване на собствени пакети .

dbIcon2 Въведение в SQL

Курс Въведение в SQL: работа със select, insert, update, delete заявки. Практически курс: извличане на данни, свързване на таблици, изчисления.

dbIcon2 SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети

Курс “Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети” :практически умения за работа с MS Excel, MS Access и SQL заявки (select) за обработка на данни и изготвяне на бизнес отчети, диаграми, презентации

dbIcon2 Проектиране на бази данни

Курс “Проектиране на бази данни”- правилата и методите за анализ, моделиране и създаване на бази данни в практиката. Курс за проектиране бази данни програмисти, проектанти бази данни и администратори

accessIcon50x50 MS Access.Таблици и заявки

Курсът “MS Access.Таблици и заявки” разглежда възможностите на MS Access за създаване, импортиране и експортиране на таблици, определяне на типовете на колони, свързване на таблици и създаване на различни видове заявки към данните в таблиците

dbIcon2 PL/SQL за програмисти и администратори

Курсът “PL/SQL за програмисти и администратори” е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни на компанията Oracle. Основната задача на PL/SQL е да разшири стандартните възможностите на езика SQL и добави към тях нови типове данни, конструкции за условна и циклична обработка, курсори, функции, процедури и много други

dbIcon2 MS Access. Програмиране на VBA

Курс “MS Access. Програмиране на VBA”: макроси на VBA, DAO и ADO обекти. Импорт/експорт на данни се изучава в курса Програмиране на VBA. Потребителски интерфейс:бутони, комбо бокс, прозорци.

accessIcon50x50 MS Access.Формуляри и отчети

Курсът ” MS Access.Формуляри и отчети” е основен за онези, които ще използват MS Access като среда за разработка на бизнес приложения с бази данни. Реално работещи приложения на MS Access.

excelIcon50x50 MS Excel. Visual Basic for Applications

Курсът “MS Excel. Visual Basic for Applications” има за цел да представи създаването , управлението и записът на повтарящи се действия в програмата  MS Excel, наречени  макроси. Макросите се създават с помощта на езика Visual Basic for Applicatons (VBA), разработен от Microsoft за създаването на потребителски -дефинирани функции и управление на повтарящи се процеси и […]

Показване на:

Администириране на Linux сървъри и мрежи.

linuxIcon50x50 Професионално администриране на Linux

Курс Линукс Linux създаване на групи и потребители, sudo, init – System V, BSD и Upstart модели, управление на услуги, cron, crontab, управление на системните дневници, Linux в курса дискове, дялове и файлови системи

linuxIcon50x50 Въведение в Linux за администратори

Курс Linux: команди в конзола, Линукс курс настройка на права на файлове и директории, в курса Линукс търсене на файлове и директории, обработка на текстови потоци, псевдоними на команди и променливи на обкръжението,
инсталиране на софтуер и поддържане на системата Linux

netIcon50x50 Компютърни мрежи – организация, изграждане и настройка

Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор. Ако преди години само големи фирми можеха да си позволят свързването на компютрите си в мрежа, то днес се приема за естествено, когато във офиса компютрите са свързани в мрежа. Предимствата на компютърните мрежи са много: възможност за ползване на една връзка към интернет, споделяне на общи […]

linuxIcon50x50 Корпоративни Linux сървъри – изграждане и администриране

Курс “Корпоративни Linux сървъри- изграждане и администриране” Apache, LDAP, Samba, cups, mail server, курс Линукс интеграция и миграция на сървъри. Enterprise Linux Servers

linuxIcon50x50 Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри

Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка на мрежовата комуникация, филтриране на трафика с iptables и администрирането на основните мрежови услуги- NTP, DNS, DHCP и SSH.

netIcon50x50 Компютърни системи и архитектури

Всички, които работят в областта на компютърните технологии в различна степен са се сблъсквали с необходимостта да познават хардуерните компоненти на компютърните системи. В резултат на техническия прогрес в областта на компютърните технологии, съвременните системи са устроени по начин позволяващ дори на хора без специално образование и задълбочени познания по електроника да монтират платки, заменят […]

netIcon50x50 Периферни устройства – принтери и скенери

Курсът “Периферни устройства – принтери и скенери” обваща съвременните технологии и стандарти за печат и сканиране. Изучават се задълбочено принципа на дейстие, настройката, оптинмизацията, диагностиката и отстраняване на най-често срещаните проблеми д устройствата за печат и сканиране.

netIcon50x50 Асемблиране на компютърни системи

Курсът “Асемблиране на компютърни системи” има за цел да продължи обучението Ви в областта на компютърните технологии и да Ви даде знания и умения за спецификите при сглобяването на компютъра. Ще научите и какви настройки са необходими при различните му компоненти. Курсът е подходящ за всички, които имат много добри знания по Компютърни системи и […]

Показване на:

Професионално обучение

programist Професия Програмист

Специалност “Програмно осигуряване” Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

graiphic Професия Компютърен график

Специалност Компютърна графика Обучението по професията “Компютърен график” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на графичният дизайн и предпечатната подготовка. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите професионални компетенции. Тематичните области, обхванати в обучението са:

technik Професия Техник на компютърни системи

Специалност  “Компютърни мрежи” Обучението по професията “Техник на компютърни системи”, специалност “Компютърни мрежи” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, свързани с изграждането и поддържането на компютърни мрежи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за техника на компютърни системи професионални компетенции.

operator Професия Оператор на компютър

Специалност: “Текстообработка” Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции. Тематичните области, обхванати в обучението са:

montior Професия Монтьор на компютърни системи

Специалност Компютърни мрежи Обучението по специалността “Компютърни мрежи”  дава възможност за придобиване на задълбочени знания и умения, свързани с практическото изграждане и поддържане на компютърни системи и мрежи. Акцентите в обученито са поставени върху ключовите за монтьора на компютърни мрежи професионални компетенции. Тематичните области, обхванати в обученито са:

Онлайн обучение

online training Онлайн обучение с конферентна аудио/видео връзка

Онлайн обучение на живо с преподавател, в удобно за Вас време и място. Обучението е в реално време и се отнася за всички курсове.

Предстоящи курсове

График на компютърните курсове през този и следващите месеци

Март 2015

Април 2015

 • 1 април, сряда
 • MS Office.Таблици и документи От 17:00 часа
  • wordIcon50x50
  • MS Office.Таблици и документи e специализиран пакет от най-популярните и често използвани програми о ...
 • MS Excel. Електронни таблици От 17:00 часа
  • excelIcon50x50
  • В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга д ...
 • Adobe InDesign. Публикацията От 19:00 часа
  • idIcon50x50
  • Курсът "Adobe Indesign. Публикацията" представя основните инструменти за изграждане на многолистова ...

Още предстоящи курсовe…