ChristmasOffer2016

Графичен дизайн

graphicIcon Компютърна графика с PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC

Курс Компютърна графика изучава основните инструменти за работа с Adobe PhotoShop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Indesign CC, създаване на графични изображения, елементи на дизайна, лого, запазен знак

psIcon50x50 Adobe PhotoShop CC. Практически курс

Курсът Adobe PhotoShop. Практически курс е базов курс който представя основните инструменти на програмата PhotoShop

psIcon50x50 Adobe PhotoShop CC. Тънкости, идеи, техники

“Adobe PhotoShop CC. Тънкости, идеи, техники” е втория модул от курсовете,  посветени на програмата на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop. С  представянето на  методи и техники за изграждане на качествени селекции, този модул ще разкрие пред вас  нови инструменти  и възможност за редактиране до съвършенство на избрания  образ. Чрез прилагането на специфични за програмата PhotoShop […]

psIcon50x50 Adobe PhotoShop CC. Фоторетуширане

“Adobe PhotoShop CC. Фоторетуширане” е третият модул, посветен на графичния редактор на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop. С изключителна прецизност и почти неограничени възможности, инструментариумът за фоторетуширане  на  програмата Adobe PhotoShop CC позволява постигането на висококачествени корекции на дигитални изображения. Процесът включва различни похвати  свързани с реставриране на стари, повредени фотоси, премахване на прах, драскотини, шум […]

aiIcon50x50 Adobe Illustrator CC. Практически курс

Adobe Illustrator CC е един от водещите продукти за създаване на графики, както за печат,  така  и за уеб приложения. Предложеният курс е първият от група модули, посветени на възможностите и приложението на Adobe Illustrator CC в областта на графичния дизайн.  Представените в обучението инструменти и принципи на работа ще поставят добра основа за управление […]

aiIcon50x50 Adobe Illustrator CC. Лого дизайн

Adobe Illustrator CC. Лого дизайн представя принципите и похватите за изграждане на лого и запазен знак

aiIcon50x50 Adobe Illustrator CC. Бранд дизайн

Курсът “Adobe Illustrator CC. Бранд дизайн” представя инструментите на Adobe Illustrator CC за дизайн на рекламни материали

idIcon50x50 Adobe InDesign CC. Публикацията

Курсът “Adobe Indesign. Публикацията” представя основните инструменти за изграждане на многолистова публикация с Adobe Indesign.

idIcon50x50 Adobe InDesign CC. Типографско форматиране и публикуване

Курсът Adobe Indesign.”Типографско форматиране и публикуване” представя създаването и прилагането на стилове за форматиране при оформяне на публикация с Indesign

idIcon50x50 Adobe InDesign CC. Изграждане на книга

Курсът Adobe InDesign CC. Изграждане на книга е посветен на подготовката, структурирането  и публикуването на този тип печатни издания. Организирането на изданието на отделни глави и раздели, създаването на съдържание, азбучен указател (индекс), обяснителни бележки, са част от проблемите, представени в курса.

graphicIcon Основи на дизайна

Курсът изследва основните елементи на дизайна, присъстващи във всяка композиция. Представя основните изразни средства в дизайна, формите и тяхната символика. Изследва основните композиционни принципи, принципи на златното сечение и тяхното присъствие и въздействие в съвременната визуална комуникация.

colorwheel3 Цветът в графичния дизайн

Цветът е едно от най-силните изразни средства в изкуството. Изразяващ емоция, привличащ вниманието, символизиращ явления, характери, настроения, цветът винаги е бил обект на интерес. Този курс е подходящ за тези от вас, които биха искали да се запознаят с основите на цветознанието и биха могли да го прилагат в работата си. Той би бил полезен […]

cdrIcon50x50 Практически курс по CorelDraw

“Създадена от художници за художници” е израз, с който често описват програмата CorelDraw. Изключително интуитивна, с богати възможности за създаване на обекти, фигури и изображения, плод на нашето въображение и артистичен потенциал, графичната програма е ценен инструмент при създаването на рекламни материали, визитки, бланки, брошури, плакати, дори билбордове. Днес тя е професионален помощник при проектирането […]

cdrIcon50x50 CorelDraw – тънкости и техники

Модулът “CorelDraw – тънкости и техники” е естествено продължение на започнатото в “Практически курс по CorelDraw“. Обучението включва преглед на специфични похвати за работа с инструментите за чертане, детайлен анализ на цветовите палитри, интересни и ценни съвети за хармоничното съчетание на цветовете. Комуникацията между растерни и векторни изображения, трасиране на снимки, работа с инструменти за […]

cdrIcon50x50 CorelDraw EXPERT

CorelDraw EXPERT  е третият модул от курсовете, посветени на този графичен редактор. Програмата на този курс обваща теми, свързани с методите за управление на текст, текстови ефекти, разполагане и управление на текст по крива. Рагледани са възможностите за работа с четки, интерактивни инструменти за създаване на ефекти. Предвидени са разнообразни практически проекти. Квалификация и цели […]

psIcon50x50 Adobe PhotoShop CC. Уеб елементи

Добрият външен вид има решаващо значение за приемането на даден продукт от публиката. Приятната  визия радва потребителите. Продукт с красива опаковка се продава по лесно. Атрактивният  дизайн  прави впечатление, забелязва се, запомня се. Изграждането на визуални елементи за уеб сайт може да се постигне с един от най популярните продукти за компютърна графика Adobe PhotoShop […]

Показване на:

Специализирани пакети курсове

WebDesign Дизайн и разработка на уеб сайтове и уеб приложения

Пакетът “Дизайн и разработка на уеб сайтове и уеб приложения” включва в себе си два курса, които обхващат езиците HTML5, CSS3 и JavaScript, които са гръбнакът на всички сайтове и уеб приложения, библиотекта jQuery, която е част от повечето съвременни уеб проекти и значително улеснява използването на javaScript и софтуерната рамка (framework) Twitter Bootstrap, която съдържа множество лесни за използване и адаптация за нуждите на конкретно уеб приложение визулани компоненти и стилове

WebDesign Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL

пакет от курсове включва два модула, които имат за цел да ви запознаят със синтаксиса на езика PHP, изпълнението на SQL от PHP скрипт и практиките при генериране на динамично HTML съдържание. Курсът е подходящ за всички, които имат много добри знания в изграждането на уеб страници с HTML, CSS и JavaScript

WebDesign Интернет програмиране с HTML5 и PHP

Пакетът “Интернет програмиране с HTML и PHP” e комбинация от пет модула. В основата на всички уеб сайтове и приложения са езикът HTML, CSS, и скриптовият език JavaScript. Доброто им усвояване е сигурна предпоставка за успешното изграждане и поддръжка на динамични уеб сайтове със скриптовия език PHP, MySQL, SQL

Programming Програмиране на C, C++ и Java

“Програмиране на C, C++ и Java за програмисти на C++”, включва три курса. Практически курс по програмиране на C, курс Обектно ориентирано прохрамиране на C++ и курс Java за програмисти на C++

Programming Програмиране на приложения за Интернет с Java

“Програмиране на приложения за Интернет с Java” е специализиран пакет от четири курса, които обхващат необходимите знания и умения за програмиране на Java приложения работещи в интернет/интранет (корпоративна) среда. Обучението завършва с практически проект обединяващ  знанията получени  в отделните курсове.

Programming Приложно програмиране на Java и бази данни

“Приложно програмиране на Java и бази данни” е пакет от три курса имащи за цел усвояване на техниките и принципите за програмиране на бизнес приложения с графичен поребителски интерфейс на Java в комбинация с бази данни. Обучението завършва с практически проект обединяващ знанията от отделните курсове.

GraphicDesign Компютърна графика EXPERT

Компютърна графика EXPERT е пакет от популяраните програми за дизайн и печат на ADOBE Creative Cloud – PhotoShop CC, Illustrator CC и InDesign CC, представени във взаимодействие. Предложената селекция от курсове представя по-сложни техники и специфични похвати при работа с всеки един от графичните редактори и е своеобразна втора част на станалия популярен курс Компютърна […]

GraphicDesign Компютърна графика EXPERT ПЛЮС

“Компютърна графика EXPERT ПЛЮС” е изключителна селекция от курсове за дизайн и е  своеобразна трета част на станалия популярен курс  Компютърна графика  с  PhotoShop CC, Illustrator CC, InDesign CC. Предложеният набор от курсове представя не само специфични похвати и техники при работа с  графичните програми на ADOBE Creative Cloud, но и принципи, идеи и ценни […]

Ps Adobe PhotoShop CC EXPERT

Adobe PhotoShop CC EXPERT е пакет от специализирани курсове, които представят в дълбочина професионални техники и похвати при работа с Adobe PhotoShop CC.

Indd Adobe InDesign CC EXPERT

Adobe InDesign CC EXPERT е пакет от курсове, които ви въвеждат в професионалната сфера на Издателските системи. Оформянето, дизайнът и подготовката за печат на различни типове издания, като списания, католози, книги, електронни публикации са представени в темите в курса, посветен на програмата на ADOBE Creative Cloud – InDesign. Специализираният пакет Adobe InDesign CC Expert включва […]

AI Adobe Illustrator CC EXPERT

Adobe Illustrator CC EXPERT представят изграждането на лого, запазен знак , рекламни материали

dbIcon2 SQL. Управление и проектиране на бази данни

SQL. Управление и проектиране на бази данни” е пакет от 3 курса с помощта на които ще задълбочите своя опит в работата с SQL за анализ и извличане на данни

lpic3-logo-small Linux EXPERT

Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор. Linux EXPERT е специализиран пакет от три  курса посветени на  администрирането и конфигурирането на операционната система Linux, на  управлението на  мрежовите услуги и сигурност на Linux сървъри.

excelIcon50x50 MS Excel EXPERT

“MS Excel EXPERT” е пакет от специализирани курсове за MS Excel, представящи изключителните възможности на програмата за анализ на данни и отчети, работа със сложни формули и функции. Пакетът от курсове “MS Excel EXPERT”  е подходящ за потребители, които познават програмата MS EXCEL и искат да повишат своята квалификация и  умения в областта на електронните […]

wordIcon50x50 MS Office.Таблици и документи

MS Office. Таблици и документи e специализиран пакет от най-популярните и често използвани програми от MS Office – MS Word и MS Excel. Кои са важните инструменти в една текстообработваща програма,  кои са добрите практики при оформяне на оферта, договор, молба или заповед, как да работим професионално и динамично с програма за изграждане и управление […]

pptIcon50x50 Бизнес документи и презентации

“Управление на корпоративни кленти” е включва курсовете PowerPoint, Word.Бизнес приложения, Outlook

Показване на:

Уеб дизайн и уеб програмиране

WebDesign Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript

След обучението ще можете да създавате уеб сайтове като използвате HTML5 за изграждане на страниците, да включите интерактивност с JavaScript и да оформяте цялостният дизайн със CSS3. Курсът “Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript” включва три модула, с помощта на които ще придобиете знания, увереност и практически умения в разработката на уеб сайтове.

webIcon Bootstrap & jQuery: Дизайн и програмиране на уеб приложения

“Bootstrap & jQuery: Дизайн и програмиране на уеб приложения” е курс, вдъхновен от концепциите за Mobile First и Responsive Web Site, в основата, на които стоят идеите уеб сайтовете да се разработват първоначално за мобилни платформи (смартфони и таблети) и да се представят по най-добрия за съдържанието начин в зависимост от устройствата, които използват посетителите за достъп до сайта.

jsIcon50x50 AngularJS & Firebase: Програмиране на уеб приложения

Курсът “AngularJS & Firebase: Програмиране на уеб приложения” е посветен на софтуерната рамка (framework) AngularJS, с помощта на която се програмират уеб приложения на JavaScript, а Firebase е цялостна платформа с богата функционалност. AngularJS и Firebase позволяват създаването на уеб приложения с MVC (Model View Controller) архитектура работещи в браузъра и със съхранение и четене на данни от […]

jsIcon50x50 AngularJS & Ionic: Програмиране на приложения за мобилни платформи

Курсът “AngularJS & Ionic : Програмиране на приложения за мобилни платформи” има за цел придобиването на знания и практически умения на професионално ниво в програмирането на приложения за мобилни платформи (смартфони) с традиционните за уеб приложенията HTML, CSS, JavaScript и софтуерните рамки (frameworks) AngularJS и Ionic.

jsIcon50x50 Node.js: Програмиране на уеб приложения

Курсът “Node.js & Express: Програмиране на уеб приложения” има за цел придобиването на знания и практически умения на професионално ниво в програмирането на сървърната част на уеб приложения на JavaScript с платформата Node.js и софтуерната рамка (framework) Express

jsIcon50x50 Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни

Курсът “Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни” е практически курс, който има за цел придобиването на знания и умения на професионално ниво в програмирането на уеб приложения на JavaScript. В курса се използват платформата Node.js, софтуерните рамки (frameworks) Express и AngularJS, сървъра за бази данни MongoDB известни като MEAN ( MongoDB, Express, AngularJS, Node.js).

c++Icon50x50 Git – управление на кода на софтуерни проекти

В курса “Git – управление на кода на софтуерни проекти” се изучават принципите на работа, командите и добрите практики в използването на Git като средство за управление на кода на софтуерни проекти. Git се различава от традиционите системи за контрол на версиите със своята децентрализирана структура, благодарение на която софтуерните разработчици могат да работят по съвместни проекти не само в рамките на офиса или фирмата, но и когато са напълно нзависими един от друг или се намират в различни точки на света.

htmlIcon50x50 Създаване на уеб страници с HTML5

В курсa “Създаване на уеб страници с HTML5” се изучава езика HTML5, който се използва при създаването на уеб страници и сайтове.

cssIcon50x50 Форматиране на уеб страници със CSS3

Курсът има за цел да получите знания и практически умения в използването на CSS при оформянето на дизайна на уеб страници и сайтове. HTML, JavaScript, CSS2, CSS3. Да форматирате шрифт fonts, рамки borders, текс text, основи background. Курсът е практически.

jsIcon50x50 Динамични уеб страници с JavaScript и jQuery

Курсът “Динамични уеб страници с JavaScript и jQuery” има за цел придобиването на знания и практически умения в програмирането на JavaScript при на създаване на уеб страници. В курса се разглеждат и основите на библиотеката jQuery.

jsIcon50x50 jQuery Mobile: Програмиране на потребителски интерфейс (UI) за уеб приложения

Курсът “jQuery Mobile: Програмиране на потребителски интерфейс (UI) за уеб приложения” има за цел да усъвършенствате своите  знания и практически умения в програмирането на JavaScript при създаване на уеб приложения и сайтове с помощта на библиотеката jQuery и нейната приставка jQuery Mobile.

phpIcon50x50 Програмиране на PHP

Курс програмиране на PHP. Практически курс по PHP за програмиране на динамични уеб сайтове. Предварителни знания- HTML, CSS, JavaScript.

phpIcon50x50 PHP и MySQL за Интернет приложения

Практически курс програмиране на PHP и MySQL. Програмиране на динамични уеб сайтове с PHP, SQL заявки към база данни на MySQL. Курс за уеб разработчици на PHP и MySQL.

webIcon Създаване на шаблони, теми и модули за CMS

Курсът “Създаване на шаблони, теми и модули за CMS” има за цел придобиването на знания и практически умения в използването на готови CMS системи за изграждане на сайтове с индивидуални качества посредством създаването на собствени шаблони, теми и модули.

psIcon50x50 Adobe PhotoShop CC. Уеб елементи

Добрият външен вид има решаващо значение за приемането на даден продукт от публиката. Приятната  визия радва потребителите. Продукт с красива опаковка се продава по лесно. Атрактивният  дизайн  прави впечатление, забелязва се, запомня се. Изграждането на визуални елементи за уеб сайт може да се постигне с един от най популярните продукти за компютърна графика Adobe PhotoShop […]

Показване на:

Приложно и системно програмиране

c++Icon50x50 Git – управление на кода на софтуерни проекти

В курса “Git – управление на кода на софтуерни проекти” се изучават принципите на работа, командите и добрите практики в използването на Git като средство за управление на кода на софтуерни проекти. Git се различава от традиционите системи за контрол на версиите със своята децентрализирана структура, благодарение на която софтуерните разработчици могат да работят по съвместни проекти не само в рамките на офиса или фирмата, но и когато са напълно нзависими един от друг или се намират в различни точки на света.

proIcon Програмиране на С

Курс Програмиране на С. Практически курс посветен на програмираното на С (ANSI-C): променливи, конструкции, функции, указатели, структури, файлов вход/изход

proIcon Приложно програмиране на С

Курс Програмиране на С,C,Си Курсът по програмиране изучава управление памет, стек, линеен списък, тест на програми, структури от данни, сортиране

proIcon Програмиране на приложения на С с GTK+

„Програмиране на приложения на С с GTK+“ е практически курс, който има за цел придобиването на знания и умения за програмиране на приложни програми с графичен потребителски интерфейс (GUI) на езика C. И ако по отношение на езика С нямате съмнения в неговите предимства като език за програмиране, то към тях можете да добавите и тези три предимства на GTK+

proIcon Системно програмиране на С за GNU/Linux

Курсът „Системно програмиране на С за GNU/Linux“ е посветен на програмния интерфейс на GNU/Linux системи и в него се разглеждат въпроси като функции на ядрото (system calls), управление на процеси и нишки, вход/изход на ниско ниво, комуникация между процеси (IPC) права на групи и потребители и др.

c++Icon50x50 Програмиране на С++

C++ е обектно-ориентиран език за програмиране. Изграден върху основите на С, към С++ са добавени нови типове данни, именовани пространства, обработка на изключения и др. Предлаганият курс има за цел да получите знания и практически умения в обектно- ориентираното програмиране на

c++Icon50x50 Програмиране на приложения със С++ и Qt

„Програмиране на приложения със С++ и Qt“ е посветен на програмирането на приложни програми на С++ с компоненти от библиотеката Qt. библиотеки за С++, притежаваща множество компоненти за графичен потребителски интерфейс (GUI), приложения за операционните системи Linux, MacOS, MS Windows както и за мобилни платформи, компонентите на Qt за изграждане на графичен потребителски интерфейс (GUI), обработката на събития и класовете за структури от данни на Qt.

c++Icon50x50 Професионално програмиране на С++ и Qt

Курсът „Професионално програмиране на С++ и Qt“ е продължение на курса „Програмиране на приложения със С++ и Qt“. важни за приложното програмиране въпроси като управление на процеси и нишки, мрежова комуникация, достъп до бази данни, програмиране на добавки (plug-ins) и много други и как те се решават със средствата на библиотеката Qt.

JavaIcon50x50 Java 2 за програмисти на C++

Курсът има за цел да получите необходимите знания и умения за програиране на Java. Курсът е подходящ за всички, които имат опит в програмирането на C++ и желаят да изучават Java.

JavaIcon50x50 Приложно програмиране на Java

Курсът има за цел да ви запознае със java swing компонентите и тяхното приложение за създаване на приложни програми с графичен интерфейс.

Programming Програмиране на приложения с Java и бази данни

Курсът е подходящ за всички, които имат основни знания и практически умения в програмирането на Java. Обучението е с практическа насоченост. Разглежданите примери ще ви помогнат в усвояването на начините за свързване към бази данни и приложението на класовете от JDK за работа с бази данни.

JavaIcon50x50 Интернет приложения с Java Servlets и JSP

Курсът има за цел да придобиете необходимите знания и практически умения за използване на Java Servlets и JSP при създаване на Интернет/интранет приложения. e-commerce, java beans, http headers, cookies

dbIcon2 MS Access. Програмиране на VBA

Курс “MS Access. Програмиране на VBA”: макроси на VBA, DAO и ADO обекти. Импорт/експорт на данни се изучава в курса Програмиране на VBA. Потребителски интерфейс:бутони, комбо бокс, прозорци.

excelIcon50x50 MS Excel. Visual Basic for Applications

Курсът “MS Excel. Visual Basic for Applications” има за цел да представи създаването , управлението и записът на повтарящи се действия в програмата  MS Excel, наречени  макроси. Макросите се създават с помощта на езика Visual Basic for Applicatons (VBA), разработен от Microsoft за създаването на потребителски -дефинирани функции и управление на повтарящи се процеси и […]

Показване на:

Бази данни

dbIcon2 NoSQL: Бази данни за интернет приложения

Курсът “NoSQL: Бази данни за интернет приложения” има за цел придобиването на знания и практически умения в работата с бази данни съдържащи слабо структурирани данни и известни като NoSQL (Not Only SQL) бази данни. Document Database – MongoDB, CouchDB, Graph Database – Neo4j, Key -Value, BigTable

dbIcon2 Въведение в SQL

Курс Въведение в SQL: работа със select, insert, update, delete заявки. Практически курс: извличане на данни, свързване на таблици, изчисления.

dbIcon2 SQL. Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети

Курс “Анализ на бизнес данни и изготвяне на отчети” :практически умения за работа с MS Excel, MS Access и SQL заявки (select) за обработка на данни и изготвяне на бизнес отчети, диаграми, презентации

dbIcon2 PL/SQL за програмисти и администратори

Курсът “PL/SQL за програмисти и администратори” е посветен на езика PL/SQL, който се поддържа от сървърите за бази данни на компанията Oracle. Основната задача на PL/SQL е да разшири стандартните възможностите на езика SQL и добави към тях нови типове данни, конструкции за условна и циклична обработка, курсори, функции, процедури и много други

dbIcon2 Програмиране на PL/SQL

Курсът “Програмиране на PL/SQL” е естествено продължение на курса “PL/SQL за програмисти и администратори” и основната му цел е да затвърди и разшири знанията и практическите умения в създаването на скриптове на PL/SQL.

Допълнителните въпроси в този курс включват теми като курсори, складирани процедури и функции, тригери, управление на транзакции, използване на вградени и създаване на собствени пакети .

dbIcon2 Проектиране на бази данни

Курс “Проектиране на бази данни”- правилата и методите за анализ, моделиране и създаване на бази данни в практиката. Курс за проектиране бази данни програмисти, проектанти бази данни и администратори

accessIcon50x50 MS Access. Таблици и заявки

Курсът “MS Access.Таблици и заявки” разглежда възможностите на MS Access за създаване, импортиране и експортиране на таблици, определяне на типовете на колони, свързване на таблици и създаване на различни видове заявки към данните в таблиците

accessIcon50x50 MS Access. Формуляри и отчети

Курсът ” MS Access.Формуляри и отчети” е основен за онези, които ще използват MS Access като среда за разработка на бизнес приложения с бази данни. Реално работещи приложения на MS Access.

dbIcon2 MS Access. Програмиране на VBA

Курс “MS Access. Програмиране на VBA”: макроси на VBA, DAO и ADO обекти. Импорт/експорт на данни се изучава в курса Програмиране на VBA. Потребителски интерфейс:бутони, комбо бокс, прозорци.

Показване на:

Офис

excelIcon50x50 MS Excel. Електронни таблици

В практиката често се налага да се подготви отчет, справка, таблица или диаграма за една или друга дейност. Сред най-често използваните продукти за изпълнение на подобен род задачи е програмата МS Excel. Курсът “ MS Excel. Електронни таблици ” има за цел да Ви даде знания и практически умения за представяне на данни в табличен […]

excelIcon50x50 MS Excel. Формули и функции за напреднали

Курсът “MS Excel. Advanced Formulas and Functions” представя начина на работа и област на приложение на по-сложниte формули и функции от програмата MS EXCEL.

excelIcon50x50 MS Excel. Анализ на данни

Темите представени в този курс разглеждат специфични техники за работа с MS Excel за анализиране на данни

wordIcon50x50 MS Word. Текстообработка

Текстообработващата програма Microsoft Word дава възможност за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи. С помощта на този професионален редактор ще подготвяте добре оформени текстови документи, като оферти, договори, статии, публикации и др. Целта на курса е да придобиете основни знания и практически умения за създаване и форматиране на текстова документация. НОВО : […]

wordIcon50x50 MS Word. Бизнес приложения

Целта на този курс е да придобиете задълбочени знания и практически умения за работа с текстообработващата програма MS Word, да усвоите различни тънкости и техники за настройка на програмата, форматиране, редактиране и подготовка за печат на различни типове документи.

wordIcon50x50 MS Word. Електронна публикация

MS Word. Електронна публикация представя една не толкова популярна , но изключително удобна страна на програмата, свързана с  подготовката, оформянето и управлението на големи текстови документи. Курсът разглежда различни способи за изграждане на йерархична структура от заглавия, създаване на съдържание към отделни обособени части на документа. Изграждането на хипервръзки и препратки към отделни теми от […]

pptIcon50x50 Презентации с PowerPoint

Доброто представяне винаги прави впечатление. То оставя ярък отпечатък в съзнанието на хората. Предизвиква интерес, усмивка, желание… В интензивното ни ежедневие всички водим битка за внимание, за предимството да бъдем забелязани. Желаем да представим добрите страни на своите продукти и услуги, на своите качества. Помощник в стремежа ни да покажем най-доброто, което предлагаме, може да […]

accessIcon50x50 MS Access. Таблици и заявки

Курсът “MS Access.Таблици и заявки” разглежда възможностите на MS Access за създаване, импортиране и експортиране на таблици, определяне на типовете на колони, свързване на таблици и създаване на различни видове заявки към данните в таблиците

accessIcon50x50 MS Access. Формуляри и отчети

Курсът ” MS Access.Формуляри и отчети” е основен за онези, които ще използват MS Access като среда за разработка на бизнес приложения с бази данни. Реално работещи приложения на MS Access.

Показване на:

Администириране на Linux сървъри и мрежи

linuxIcon50x50 Въведение в Linux за администратори

Курс Linux: команди в конзола, Линукс курс настройка на права на файлове и директории, в курса Линукс търсене на файлове и директории, обработка на текстови потоци, псевдоними на команди и променливи на обкръжението,
инсталиране на софтуер и поддържане на системата Linux

linuxIcon50x50 Професионално администриране на Linux

Курс Линукс Linux създаване на групи и потребители, sudo, init – System V, BSD и Upstart модели, управление на услуги, cron, crontab, управление на системните дневници, Linux в курса дискове, дялове и файлови системи

linuxIcon50x50 Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри

Kурсът “Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри” обхваща настройките на мрежови карти, инструментите за тест, диагностика и настройка на мрежовата комуникация, филтриране на трафика с iptables и администрирането на основните мрежови услуги- NTP, DNS, DHCP и SSH.

linuxIcon50x50 Корпоративни Linux сървъри – изграждане и администриране

Курс “Корпоративни Linux сървъри- изграждане и администриране” Apache, LDAP, Samba, cups, mail server, курс Линукс интеграция и миграция на сървъри. Enterprise Linux Servers

netIcon50x50 Компютърни мрежи – организация, изграждане и настройка

Лекторът на този курс е сертифициран Linux администратор. Ако преди години само големи фирми можеха да си позволят свързването на компютрите си в мрежа, то днес се приема за естествено, когато във офиса компютрите са свързани в мрежа. Предимствата на компютърните мрежи са много: възможност за ползване на една връзка към интернет, споделяне на общи […]

netIcon50x50 Компютърни системи и архитектури

Всички, които работят в областта на компютърните технологии в различна степен са се сблъсквали с необходимостта да познават хардуерните компоненти на компютърните системи. В резултат на техническия прогрес в областта на компютърните технологии, съвременните системи са устроени по начин позволяващ дори на хора без специално образование и задълбочени познания по електроника да монтират платки, заменят […]

netIcon50x50 Периферни устройства – принтери и скенери

Курсът “Периферни устройства – принтери и скенери” обваща съвременните технологии и стандарти за печат и сканиране. Изучават се задълбочено принципа на дейстие, настройката, оптинмизацията, диагностиката и отстраняване на най-често срещаните проблеми в устройствата за печат и сканиране.

netIcon50x50 Асемблиране на компютърни системи

Курсът “Асемблиране на компютърни системи” има за цел да продължи обучението Ви в областта на компютърните технологии и да Ви даде знания и умения за спецификите при сглобяването на компютъра. Ще научите и какви настройки са необходими при различните му компоненти. Курсът е подходящ за всички, които имат много добри знания по Компютърни системи и […]

Показване на:

Блог

КОЛЕДНА КАМПАНИЯ С 30% ПРАЗНИЧНА ОТСТЪПКА КОЛЕДНА КАМПАНИЯ С 30% ПРАЗНИЧНА ОТСТЪПКА

Подари нещо необичайно! Подари УВЕРЕНОСТ! Подари нова ВЪЗМОЖНОСТ! Подари СИЛА! Подари САМОЧУВСТВИЕ! Подари СВЕТЛИНА! Подари ЗНАНИЕ на себе си и на  хората, които ОБИЧАШ!   Избери обучение в следните области и ползвай 30% отстъпка: Програмиране Графичен дизайн  Уеб дизайн Бази данни Линукс Офис приложения ПРОГРАМА  

wordIcon50x50 9 бързи похвата при форматиране на текст в MS Word

  Автор: Събина Василева Ежедневно работим с текст. Създаваме различни видове документи, като оферти, молби, заповеди, договори, служебни  бележки и др. Доброто форматиране на тези документи е от значение. То е признак за професионално владеене на фунциите и възможностите на текстовия редактор. Една от най-използваните програми за обработка на текст е  MS WORD. Ето някои […]

msexcel shortcuts Ключът към Pivot Table в MS Excel

  Автор: Събина Василева Много хора изпитват респект, когато се заговори за PIVOT TABLE в MS Excel. Често описван като труден, неразбираем, объркан, този инструмент се избягва от голям брой потребители. Pivot Table е инструмент за динамично реорганизиране на данни. Съчетава в себе си множество функционалности, като сортиране и филтриране на данни, групиране и извеждане […]

msexcel shortcuts Силата на функциите в MS Excel

Автор : Събина Василева Ежедневно се налага да извършваме изчисления, независимо от сферата  на дейност в която работим. Счетоводство, бизнес анализ, банково дело, маркетинг, застраховане, планиране, статистически анализ  и т.н. Голяма  част от институции и фирми използват възможностите и инструментариума на МS Excel. Една от силните страни на програмата са вградените функции, които позволяват редица […]

js-50x50 Как да използваме Promise обекти в JavaScript

Автор: Дикран Хачикян Обектът Promise се използва при работа с асинхронни функции, например при изпращане на ajax заявки, и позволява на подобни функции да връщат резултати без да е необходимо да се използват функции с обратно извикване (callback funcitons), които водят до лошо структуриран код и редица други проблеми (например с обработката на грешки).

[…]

msexcel shortcuts 5 групи бързи клавиши, без които не можем в Excel

Автор: Събина Василева Безспорен факт е , че бързите клавиши (Кeyboard Shortcuts) могат да ускорят и улеснят работата ви в коя да е програма или настолно приложение. Употребата им e гаранция за оптимизиране на ежедневните задачи. MS EXCEL е сред най-популярните и използвани  приложения на Microsoft. Ето и някои от най-популярните и полезни клавишни комбинации, […]

js-50x50 7 полезни нововъведения в JavaScript (ECMAScript6)

Автор: Дикран Хачикян С последната спецификация  ECMAScript 6 или ES 6, в езика JavaScript са добавени много нови и полезни  възможности, най-интересните от които можете да прочетете в  тази статия. Пълният код на примерите можете да свалите от профила ми в Github [sgmb id=1]  Декларация на променливи с let let е ключовата дума, която заменя […]

Показване на:

Професионално обучение

programist Професия Програмист

Специалност “Програмно осигуряване” Обучението по професията “Програмист”, специалност “Програмно осигуряване” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения свързани със създаване на приложни и интернет програми и  приложен софтуер. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите по програмно осигуряване професионални компетенции.

graiphic Професия Компютърен график

Специалност Компютърна графика Обучението по професията “Компютърен график” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на графичният дизайн и предпечатната подготовка. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалистите професионални компетенции. Тематичните области, обхванати в обучението са:

technik Професия Техник на компютърни системи

Специалност  “Компютърни мрежи” Обучението по професията “Техник на компютърни системи”, специалност “Компютърни мрежи” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, свързани с изграждането и поддържането на компютърни мрежи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за техника на компютърни системи професионални компетенции.

operator Професия Оператор на компютър

Специалност: “Текстообработка” Обучението по професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения в областта на офис дейностите, в подготовката и оформянето на бизнес документи. Акцентите в обучението са поставени върху ключовите за специалността професионални компетенции. Тематичните области, обхванати в обучението са:

montior Професия Монтьор на компютърни системи

Специалност Компютърни мрежи Обучението по специалността “Компютърни мрежи”  дава възможност за придобиване на задълбочени знания и умения, свързани с практическото изграждане и поддържане на компютърни системи и мрежи. Акцентите в обученито са поставени върху ключовите за монтьора на компютърни мрежи професионални компетенции. Тематичните области, обхванати в обученито са:

Предстоящи курсове

График на компютърните курсове през този и следващите месеци

Декември 2016

5 декември, понеделник
От 19:00 часаФорматиране на уеб страници със CSS3

Още предстоящи курсовe…